Úvod - jóga arrow Tantra arrow Duchovní pár arrow S otevřenou náručí - rukověť otevřených vztahů
Úzká stránka Široká stránka Zvolit motiv Zvolit motiv Zvolit motiv

S otevřenou náručí - rukověť otevřených vztahů

Tisk
Paxus Calta |  Tantra   
Obsah článku:
Strana 1
Strana 2
Strana 3

Poznámka k překladu

Článek je překladem anglické příručky „With Open Hands - A Handbook on Open Relationships“ Paxuse Calta, určené začátečníkům v otevřených vztazích.  Jedná se o externí text (nemusí tedy vždy vyjadřovat naše stanoviska), jehož český překlad věnuje Rezonance všem, kteří si přejí umět milovat nesobecky.

Slovo „lover“ (milenec/milenka), často používané v textu, je v angličtině stejné pro mužský i ženský rod. Jelikož v češtině se tvary liší, nezapomeňte, že v rámci celé příručky je možné rody libovolně zaměňovat – někdy je pro lepší čitelnost vynechána druhá alternativa, což ale nic nemění na tom, že sdělení je myšleno vždy obousměrně (poznámka Rezonance).

Věnování

Tato příručka se věnována všem, kdo se alespoň pokouší o něco jiného, jakkoliv těžké by se to mohlo zdát.

Co je otevřený vztah?

otevrene-vztahy1.jpg Otevřeným vztahem myslím, když se dva milenci (*) navzájem neomezují ve volnosti mít současně jiné milence. Existuje celá řada termínů, které takovou situaci popisují (např. násobné vztahy, nemonogamní partnerství, otevřené manželství, polyamorie atd.). Pro tuto příručku jsem zvolil pojem „otevřený vztah“, protože mi to zní lépe a také proto, že je přece možné mít otevřený vztah pouze k jednomu partnerovi s tím, že jste potencionálně otevřeni dalším, proto je to vhodnější pojmenování než ta ostatní.

Jiným způsobem jak definovat otevřený vztah je vymezit to, co jím není. Uzavřený vztah (monogamní svazek) v neposlední řadě předpokládá, že žádný z milenců nebude mít jiné intimní partnery. A často monogamie znamená i další jiná omezení v důvěrných stycích. Mít vedlejší neveřejný poměr či tajné milenky/milence NENÍ otevřený vztah (zde se používá slovo „podvádění“).

* - tato příručka používá slovo „milenec“ ve svém původním významu, tedy jako někdo, kdo miluje někoho jiného, kdo pro něj chová hluboké city a péči. Dnes se slovo „milenec“ běžněji používá ve významu „sexuálního partnera“ (např. „Včera v noci se z nich stali milenci.“). I přes pokus o tuto redefinici se domnívám, že dnešní společnost uvízla v používání tohoto slova ve smyslu „milenec = sexuální partner“. Někdy se snažím použít spojení „důvěrný - blízky“ (intimate), jako krok směrem k běžnému přátelství, zatímco otázka sexu je ponechána stranou.

Proč příručka?

Tato příručka nebyla napsána za účelem přesvědčování, že otevřený vztah je to pravé pro všechny. Místo toho je psána jako průvodce pro ty z vás, kteří už žijí v otevřeném vztahu, nebo ho zvažují, nebo se jen prostě zajímají o to, jak by to mohlo vypadat. Protože kolem sebe prakticky nemáme k dispozici skoro žádné modely úspěšných otevřených vztahů, jeden můj známý říkával: „Jsme začátečníci, kteří hrají s pokročilými pravidly.“ Tato příručka je tedy pokus o malou pomoc všem nám začátečníkům.

Poté, co si přítelkyně Kim přečetla tuto příručku, se mně zeptala: „A kde je láska?“ Jsem si jistý, že lidé se umí zamilovat i bez mé pomoci. Tato práce je více o praktických radách, o tom, jak bychom se sobě měli věnovat v otevřených vztazích a jak zvládat obtížné emoce a situace.

Je to průvodce, který ukazuje cestu. Existuje řada jiných možností soužití, ale i pokud jsou zde zmiňované rady přímo pro váš vztah bezcenné, obtíže, které jsou probírány, jsou takřka univerzální (žárlivost, soukromí vs. upřímnost, přehazování problémů, zamilovanost atd.). Věřím tedy, že tato příručka může být užitečná alespoň v tom, aby poukázala na problémová místa, byť třeba nedokáže vždy nabídnout přesnou radu právě pro vaši konkrétní situaci.

Otevřené vztahy jsou totiž skoro vždy složitější než ty uzavřené. Věc se týká více osob, a aby otevřený vztah fungoval, musíte se poprat s nesnadnými emocemi, které mohou být v monogamním svazku často ignorovány, nebo dlouhodobě zametány pod stůl.

Tato příručka jednoznačně předpokládá, že ten milenec/milenka, který se účastní více než jednoho vztahu (nadále jako „sdílený“ milenec) si opravdu a upřímně přeje zachovat všechny tyto své vztahy tak jak jsou. Hodně hanlivých názorů a pomluv na téma „otevřené vztahy“ tu máme proto, že jsou i lidé, kteří v základě žijí v monogamním svazku, ale našli si novou a „lepší“ milenku/milence, zatímco jejich původní vztah stále trvá. Tvrdí pak, že se pokouší o násobný vztah, ale ve skutečnosti se vlastně snaží, aby jejich starý vztah pomalu „umřel“. Poté, jakmile se věci začnou hroutit, začnou tvrdit že: „Aha, tak násobné vztahy skutečně nefungují.“ A lidé jim často uvěří. Věci nemůžou citově vycházet, pokud už do nich vstupujete se špatnou vírou. Otevřené vztahy vyžadují více námahy než žít v páru, přesto někteří tuto námahu považují za dobře investovanou.

Text této příručky vychází z mé osobní zkušenosti a ohromné hromady chyb, kterých jsem se dopustil, ale také z rad jiných lidí, kteří vyznávají tento styl života. Vznikl hlavně proto, že existuje tak málo praktických návodů k tomuto tématu. Je to také moje naděje na malou demystifikaci otevřených vztahů: jsou skutečně možné, náročné – to ano, ale možné.

Žárlivost

Snad každý je žárlivý. Jak může být tvoje milenka (či milenec) přitahována k někomu jinému? Cožpak jí snad nestačíš? Jak ti může tak ubližovat a být ti nevěrná?

Otevřený vztah je současně závazkem mluvit o těchto věcech otevřeně. Pokud je ti zatěžko hovořit o svých citech a postojích k jiným vztahům, není tu žádná šance. To ale ještě neznamená, že otevřený vztah může fungovat, pouze pokud se úplně zbavíš žárlivosti. Tak to není.

otevrene-vztahy6.jpg Pokud trpíš žárlivostí, je třeba kolem ní budovat takové jakoby přístupové mosty a vnímat potřeby dalších zúčastněných, vymezit si prostor. Např. pro milence, kteří žijí dohromady: „Řekni mu, ať ti posílá milostné dopisy do práce, ať je nemusím vybírat ze schránky.“ Nebo: „Neříkej mi, jak je úžasný v posteli, když víš, že sám si naším milováním teď nejsem tak jistý.“

Současně byste ale neměli vyžadovat úplnou izolaci od druhého vztahu, má to pár důvodů. Zaprvé – není to možné. Stane se, že se vám ten druhý občas ozve do telefonu, že jeho časový harmonogram bude ovlivňovat partnerku/partnera, kterou sdílíte, že se potkáte na nějaké párty nebo tak.

Zadruhé, a což je důležitější, nebude to fungovat. Pokud zakážeš milence/milenci, aby nikdy nehovořila o svém druhém románku, tím víc bude jeho podoba hrozivě narůstat ve tvé mysli: kdykoliv si nebudeš jist, kde tvoje přítelkyně zrovna je, budeš si představovat, že je s tím druhým. Když se od jiného vztahu takto odřízneš, nebudeš schopen podpořit svoji přítelkyni, když třeba v jejím druhém vztahu nastanou nějaké potíže (tato podpora je potenciální výhodou vyváženého dlouhodobého otevřeného vztahu) - a v nespolední řadě, když budeš druhého milence neustále ignorovat, nikdy se ti nepodaří zbavit se své žárlivosti.

Tyto „mosty přes žárlivost“ nemají být stěnami, které blokují a omezují tvůj pohled na druhý vztah. Je třeba vyvážit hranice toho, co je možné slyšet (a vidět) skrze upřímné vyjasnění si těchto věcí mezi tebou a milenkou/milencem. Toto břímě padá primárně na hlavu sdílené milenky (milence), aby nalezla „bezpečný“ způsob komunikace ve věcech žárlivosti. Asi bude snazší hovořit o takových tématech třeba někde venku, než během divoké vášnivé noci plné milování.

Je možné k žárlivému milenci také postupovat tak, že si vyjasníte rozdíly mezi jednotlivými vztahy (pozitivní i negativní). Pokud se třeba žárlivý milenec nezajímá o umění, ale ten druhý ano, zkuste se pokusit vysvětlit, že s tím druhým toto naplnění sdílíte. Podobně můžete opačně zdůraznit věci, ve kterých si naopak s druhým partnerem nerozumíte, ale v prvním vztahu vás to sbližuje (pokud je to pravda). Úkolem pro sdíleného milence/milenku je vyjasnit obou partnerům, proč oba vztahy mají smysl a že spolu nijak nesoutěží.

Jestli je žárlivost plodem naší kultury, anebo se jedná o „genetickou“ záležitost, je věcí názoru. Jsem si ale jist, že je to určitě něco, co je možné pokořit a transcendovat, pokud na tom budeš pracovat. Teorie je prostá: přeješ si, aby tvoje milenka/milenec byla šťastná  >>  milenka je šťastná, když je s druhým milencem   >>  to by tě mělo naplnit štěstím. Zřídkakdy to ale funguje tak snadno, alespoň ne na začátku.

Tou nejdůležitější věcí, kterou je třeba udělat, pokud si přeješ transcendovat žárlivost, je upevnit víru v sebe sama. Zvednout sebedůvěru, cítit se ve vztahu silným, rozumět si, vidět co vzájemně do vztahu dáváte a proč to dohromady dává smysl. Není nutné toto vše umět zdůvodnit nějakou přesnou frázi, někdy se bude jednat o nesdělitelné pocity (jako třeba: „to kouzlo, které jsme cítili při tanci v dešti“ nebo „ono zvláštní odpoledne na řece“,…). Jakmile jste si ve vztahu více jistí, pro žárlivost je mnohem těžší zapustit kořeny.

Pokud ale stále přetrvává, obraťte se k tomu, co většinou dává vaší romanci šťávu. Najděte silné stránky vašeho vztahu a podporujte je (např. pokud ten nejlepší čas, který jste spolu strávili, byl vždy během nějaké hry, najděte nějaké zábavné místo, které to usnadní; pokud vás k sobě poutají intelektuální debaty, najděte to nejvíce kontroverzní téma, které jste ještě nerozebrali,…).

Zbavování se žárlivosti je proces, vyžaduje to určitý čas. Pokud máte dobrou chvilku a věříte sobě i vašemu vztahu, požádejte milenku/milence, aby vám řekla něco o druhém milenci. Jedna z nejlepších věcí na rozpuštění žárlivosti je skutečně se s tím druhým setkat (vrátíme se k tomu později). Žárlivé představy vám ho totiž mohly vykreslit jako dokonalého protivníka, když ho ale potkáte, jeho velikost se vrátí do normálu.

Poslední zkouškou překonání žárlivosti je sledovat svou milenku/milence, jak dobře se cítí ve společnosti svého milence – a vnímat to vnitřně jako něco opravdu dobrého. Může to být neuvěřitelně osvobozující zkušenost. Proto, aby otevřený vztah fungoval, to ale není nezbytné. Někteří lidé se tak daleko nikdy nedostanou a ani to nepotřebují - pro jiné je to vytoužený cíl.

Soukromí vs. upřímnost

I kdyby snad někdy všichni, kdo se nějakého otevřeného vztahu účastní, překonali své žárlivé pocity, není žádoucí a ani užitečné sdílet naprosto vše ve vztahu se všemi. Jednotlivé vztahy mají svá tajemství, důvěrnosti, specifické soukromé momenty, vtípky, kterým porozumí jen ti dva atp.

Snaha o zachování si soukromí a současně i otevřenosti je jedna z nejobtížnějších věcí, které je nutno v otevřeném vztahu vyvážit. Vrátíš se z úžasného večera s jedním milencem, kolik z toho sdělíš tomu druhému? Jsi unavena po dlouhé párty s jedním a druhý si chce vyjít zatančit nebo se chce milovat, co řekneš? Odpověď na druhou otázku je jednoduchá, řekneš, že jsi unavena a vysvětlíš to do takových podrobností, do jakých si myslíš, že to partner snese. První otázka je ale záludnější – záleží na tom, jak silná/silný se ve vztahu cítíš a jestli tvoje druhá milenka dokáže sdílet dobré zprávy tak, že to prostě jde.

otevrene-vztahy2.jpg Pokud je ti položena přímá otázka – „Jaké to bylo včera v noci?“, znamená to, že ten kdo se ptá, na sebe takto bere zodpovědnost za to, že uslyší pravdu. Rozhodni se, do jak velkých detailů chceš zajít, co o nich odhalíš a jaká slova je vhodné použít, když chceš říct více.

To ale nedává odpověď na otázku, jak poznat co je lepší udržovat v tajnosti. Ideální pravidlo by mohlo být udržovat v tajnosti některé věci úplně stejně, jako něco udržujete v tajnosti před svými přáteli. Bohužel se zdá, že hodně lidí mění svá pravidla ohledně uchovávání tajemství, když dojde na milence či milenku. Zapřísahali se sice, že něco neprozradí, ale přijde jim normální takové tajemství sdílet právě s milenkou či milencem. Nemůžu tady nikoho poučovat, jenom snad můžu navrhnout, že dokud nejste přímo tázáni, je lepší zdát se být příliš vysazeným na své soukromý, než příliš otevřeným, protože se tak nestane, že snadno ztratíte něčí důvěru.

Nesvěřuj se po polibku

Něco, co může být na začátku nového vztahu dost ošidné, je otázka odhalení toho, že už s někým jste. Odpověď na otázku „Kdy bych se měl/a svěřit, že už mám současně jiný vztah?“ jednoznačně je „Tak brzo, jak je to možné“. Pokud současný vztah znemožňuje anebo příliš ztěžuje vztah s někým novým, je férové svěřit se zavčas. Může to ušetřit vám oběma spoustu času i bolesti. Toto je dvojnásob pravda v případě těch, kdo žijí v manželství – pokud chceš někoho skutečně rozzuřit, tak ho/ji poblázni pro těch pár „dostaveníček“ před tím, než dáš najevo, že jsi ženatý (vdaná)!

Pokud to co hledáš, je pouze jedna noc, je možné nechat pravdu na ráno. Pokud ale toužíš po otevřeném vztahu, nesvěřuj se po polibku.» 20 komentářů
1"Díky :-)"
 Neděle, 30. květen 2010vložil(a) Lüja
Kouzelné, osvěžující a praktické, očividně jsem si to potřebovala přečíst :-).
2"konečně česky :)"
 Středa, 25. srpen 2010vložil(a) Acalta
Velmi inspirativní čtení
3"vyborny clanek"
 Středa, 8. září 2010vložil(a) Fronema
zdravim, clanek se mi velmi libi, je klenotem mezi tim co se da v cetsine najit. 
 
i proto ze mi ceske zdroje o polyamory prisli v zalostnem stavu jem vytvorila stranku polyamory.eleferno.cz . byla by moznost tento clanek prevzit? (samozrejme s odkazem na utora a sem) 
pripadne, pod se vam nas server lidi, nemeli byste chut prispivat?
4komentář
 Středa, 8. září 2010vložil(a) Ondřej
Žádný problém, článek můžete takto převzít. Držím palce ať se daří, kvalitní zdroje skutečně v ČR chybí.
5komentář
 Pondělí, 6. únor 2012vložil(a) hledající
mě to připomíná jako kdyby ti lidé byli na LSD ..žádné ego ...nevím co je správné jestli polygamie či monogamie ? pokud je zamilovanost dvou lidí iluze , potom musí být sex k ničemu . Nerozumím tomu ,nebo asi nechci ,Ale když se odpoutám od lpění tak v tom něco vidím . Ale v tom případě by musely mít otevřené vztahy všichni lidé na planetě zemi aby šlo o volnou lásku . Když pravdu tak se všemi .  
 
Když nelpění a nežárlení ? v tom případě by veškeré vztahy dvou lidí zrácely smysl .  
Vidím v tom paradox , když se snažím chopit s toho jak vidím pravdu .  
V tom případě jsou všichni kdo nemají otevřené vztahy sobci (pardon)  
 
Myslím že otevřené vztahy můžou mít pouze ti kteří dosáhly osvícení . Protože ti už na ničem nelpí . Ale ti kteří jsou ve svých osobnostech můžou zažíva stálet pocity žárlivosti .  
 
nerozumím nevěře ,ale rozumím žárlivosti ..
6komentář
 Pondělí, 6. únor 2012vložil(a) hledající
budu moc vděčný , když mi to někdo víc osvětlí . Pokud by existovaly otevřené vztahy . narušilo by to snad celý zápádní systém ...viz manželství , rodina , děti .... 
 
Mám ještě jednu otázku jak se tantrici staví k asketizmu ? zejména pokud někdo zná učení dona juana o kterém píše carlos castaneda . Kdy muž ženě do pochvy vkládá energetické červy a trvá prý 8 let než se žena očistí ......sex prý dělá díry do energetického těla
7"Otevřenost,pravdomluvnost"
 Pondělí, 4. červen 2012vložil(a) Zbyněk
Ahoj všem,žiju otevřený vztah a základem toho je otevřená komunikace,nestavět nikoho na místo v první řadě.K oběma je potřeba přistupovat stejně a nikoho nešidit,nelhat!!!Dáváme si číst (SMS) korespondenci od svejch miláčků,netajíme se pěkně prožitým dnem či večerem atd.Důvěra a otevřená 13 komnata dává otevřenému vztahu úplně jiný LEVEL A NAPROSTOU SVOBODU.Pokud páry spolupracují v této úrovni,nezasazují do sebe pochybnosti či důvod k žárlení.Tantricky vzato,energie mohou být otevřené a volné jen při absolutní čistotě myšlenek,bez majetnického a tajnůstkářského alib.Jsem vděčný za jiný rozměr-nestandartní fungování a vybočení z pokr.vztahú...je to nepopsatelně krásný,když si můžeme říci úplně všechno i jak např.odlehčeně řečeno...má tmavou partner stolici.:-)
8"ne všichni sdílí stejně"
 Pondělí, 4. červen 2012vložil(a) Romana
chci reagovat na otevřenost a pravdomluvnost, myslím že ne všichni milostné trojúhelníky či čtverce vnímají stejně, zvláště když do vztahu vstupují s iluzemi, že partnera budou vlastnit a nezajímá je, že třeba patří k rodině a nechce z partnerského vztahu odejít.Je to ukrutná práce pro lidi kteří už mají něco za sebou a dokáží si vážit jeden druhého a nemají tendenci tíhnout jen k jednomu.myslím že z dlouhodobého hlediska pozice milence je stejně jen dočasná..fáze,seznámení, zamilování, přijetí a posléze pevného přátelství.Vždy si myslím že milenec pokud to nemá podobně očekává že partnera odloudí.Pokud nedojde ke společným schůzkám a komunikaci, žádný vztah to neustojí.
9",,Práce,odpovědnost""
 Úterý, 5. červen 2012vložil(a) Zbyněk
Dovolím si souhlasit a zdílím stejný názor s pisatelkou R.Je to neustálá a ukrutná práce ale stojí za to,jelikož tak jako hodiny ukazují čas jen na základě fungujícího strojku a ten se skládá z ozubených převodú,tak i komunikace je kolečkem jenž se ten proces času,dává do pohybu.Musí to klapat na odpovědnosti,toleranci,důvěry a svobodě k druhé bytosti.
10"VOLNOST NENÍ NEKONEČNÁ"
 Úterý, 5. červen 2012vložil(a) DTTO
Jakmile je do něj jeden byť jenom trochu tlačen proti své vůli (partner ho 
například psychicky vydírá tím, že když nedostane částečnou volnost, odejde 
úplně), otevřený vztah fungovat nebude. Dále je třeba být tolerantní a 
nemajetnický. Oba partneři by si měli uvědomit, že otevřený vztah nerovná se 
promiskuita, a že i když si dali volnost, musí se věnovat jeden druhému. Bez 
toho nemají šanci ani vztahy monogamní. Ještě jedno je dobré vědět. Žádná 
volnost není nekonečná.
11komentář
 Úterý, 5. červen 2012vložil(a) Hvězdička
"Když se dívám do jejích očí,vidím obdivuhodné věci. Vidím vděčnost, pokoru, sílu rozhodnutí milovat.Když objímám její krásu,cítím, jak mě naplňuje inspirací a touhou po dokonalosti.Když cítím její přítomnost,přeji si zahalit ji štěstím,aby se nikdy nepřestala usmívat,chci jí dát to nejlepší,co v sobě mám,splnit všechna vznešená přání.Je milenkou toho,kterého miluji. 
Když vidím jeho zářivé oči,oněmím úžasem nad čistotou,která se v nich odhaluje.Když cítím jeho paže, rozplývám se v náruči Šivy,která dává bezpečí,motivaci,podporu i inspiraci.Cítím se milovaná každým dotekem,každým slovem,každou myšlenkou,která proběhne vráskou jeho čela. 
Přeji si být samou láskou,tak čistá a průzračná,jako sama esence života. 
 
Když vidím jejich objetí,objímá mě sama láska,štěstí září do okolí,svět se zastaví a mé srdce plesá.Je úžasně naplňující vidět štěstí v očích milovaného člověka.Vnímat štěstí druhého je jako věčný balzám pro duši,na který se nazapomíná...
12komentář
 Úterý, 5. červen 2012vložil(a) Hvězdička
...Ty okamžiky jsou osvobozující,naplňující jistotou,že jedině láska dává smysl,dává vůni světu a vlévá život tam,kde ještě není.Ty okamžiky si naše duše pamatuje a modlím se,abych si jich byla vědomá navždy.Je to jako dar,za který nedokážeme být dost vděčni.Potřebujeme ten dar lásky,abychom se mohli přibližovat k dokonalému Bohu,abychom skrze ni mohli ucítit jeho tichou přítomnost. 
Jejich láska je jako zrcadlo,které mám nastavené před obličejem.Zrcadlo,ukazující pravdu,odrážející to,co máme společné.Zdroj,ke kterému jdeme. 
Někdy v tom zrcadle vidím sebe.Své malé já,choulostivé a důležité,toužící po uznání jeho jedinečnosti.Žádající své místo,nárokující cokoli,čeho se nedostává.Pro tento obraz zde není místo,protože čím víc se mu věnuji,tím víc se vzdaluji od opravdovosti své duše.Prosím Boha,aby mi dal sílu pochopit každou situaci a přetvořit stín zpět v zářivé světlo.Prosím,ať dokážu být otevřená všudypřítomné lásce a pokorná ve všech svých...
13komentář
 Středa, 6. červen 2012vložil(a) Hvězdička
...myšlenkách,jež přetvářím v činy. 
Miluji a děkuji Bohu, že smím."
14"Díky za vše co přijde"
 Středa, 6. červen 2012vložil(a) Zbyněk
Ano,naše myšlenky jsou zdrojem hodnot které připomenou okamžik toho-kdo jsme. 
Dhammapada, starobylý buddhistický text, který předešel Freuda o tisíce let, říká: 
"Co jste teď, je výsledkem toho, co jste byli. To, co bude zítra, bude výsledkem toho, co jste teď. 
Následky zlé mysli vás budou následovat tak, jako povoz následuje zvíře, které ho táhne. 
Následky čisté mysli vás budou následovat tak jako váš vlastní stín. 
Nikdo pro vás nemůže udělat více než vaše vlastní čistá mysl - ani rodiče, příbuzní, žádný přítel, nikdo. 
Zvládnutá mysl přináší štěstí." 
Pravda a upřímnost ve všech směrech je nepatrná,složitá na vyslovení ale přitom tak jednoduchá pro očistu duše a svědomí. 
Pravda i upřimnost bolí ale co je bez bolesti,nerodí se a v pádech si musíme uvědomit jakou máme hodnotu,tím i život sám. 
 
 
 
 
Příběh o čtyřech přátelích, kteří se jmenovali Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo. 
Domluvili se na uskutečnění krásného nápadu a Každý si byl hned jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý si myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl udělat Kdokoliv.
15"Láska § svoboda"
 Středa, 6. červen 2012vložil(a) DTTO
„...Láska by měla dávat svobodu. Láska je svoboda. Láska bude milého činit stále svobodnějším, 
bude dávat křídla a otevírat nekonečné nebe. Nemůže se z ní stát vězení ani ohrada...“ (Osho)
16"ZBAVTE SE EGA,VLASTNIT"
 Úterý, 12. červen 2012vložil(a) ZBYNĚK
Kdo chce vlastnit,musí žít ve strachu v neustálem vězení egoizmu.Doměnky,vytváření si potřeb ovládání situace,neustálého přemítání myšlenek položených do naučených podnětú z toho co nám společnost,rodina léta vštěpovala do mozku.Člověk se stane lehce ovladatelnou hračkou všeho co se ostatním nehodí do krámu,jelikož se to nenosí,to se nemá a to se nesmí-tohle nejde a to je ujetý atd.Neustále jsme někým ovládáni a proč?Protože se uměle bojíme toho co nás má naučit práci na sobě!!!Ano,jsme řízení strachem a ten nás tlačí do kouta a dělá z nás ovce aniž by jsme se sté ohrady vyprostili jinou myšlenkou,než tou která je pohodlnější pro ty-co nás ovládá.Svůj život si nakonec volíme pod vládou ega a touhou ovládat či vlastnit, ba dokonce radílky co mají ve svém životě prach pod kobercem.Vše co se píše v odkazech s otevřenou náručí je založeno na pravdě a proto hltejte,čtěte a osvoboťe mysl i ducha od naučených potřeb.:-)
17"Faktory o nevěře"
 Středa, 13. červen 2012vložil(a) ZBYNĚK
Faktory ovlivňující, jak jsme odolní vůči nevěře:  
 
1.Partnerství, které neprochází krizí. Každý vztah má svá kritická období, některá jsou dokonce zákonitá, označují se jako krize vývojové. V tomto období – například při narození prvního dítěte, po nástupu po mateřské do zaměstnání atd. – v partnerství vzniká nová rovnováha a může docházet k mnoha konfliktům. Je to také období, kdy může docházet k různým „selháním“.  
 
2.Partnerství, ve kterém není dlouhodobý konflikt. Na rozdíl od předchozího bodu, kdy partnerství prochází krizí, je dlouhodobý konflikt relativně nezávislý na vývojových stádiích. Může se jednat o problém, který trápí pouze jednoho z partnerů. (Manžel není spokojen se sexuálním životem, ale ženě to nepřipadá jako problém. Žena by chtěla další dítě, ale muž o tom nechce ani slyšet.) V tuto chvíli se střádají drobná nedorozumění, jeden z partnerů je dlouhodobě frustrován a partnerství je ohroženo tzv. kompenzační nevěrou. Nespokojený partner si na svoji nespokojenost najde náplast.  
 
3.Hodnotový systém. Pokud je v našem hodnotovém žebříčku monogamnímu vztahu přikládána velká váha a naše chování odpovídá našim přesvědčením, chrání nás to před „úlety“ či jinými krátkodobými nevěrami. Nicméně pokud se nacházíme v partnerství v krizi či v dlouhodobém konfliktu, nejsme ani s morálním imperativem imunní vůči zamilování se a navázání nového vztahu.  
 
4.Schopnost empatie. Empatie je schopnost vcítit se do pocitů druhého člověka a jednat pak s cílem mu neubližovat. Pokud se dokážeme vžít do pocitů podváděného partnera a představíme si, jaké by to bylo pro nás, kdyby nás podvedl, asi bude snazší odolat nějakým lákadlům. Nicméně i pro tento bod platí to, co v bodě 3.  
 
5.Zájem o trvalé udržení vztahu. Zde je potřeba zdůraznit, že každý člověk má volbu. Ve chvíli, kdy se se svým partnerem dohodneme na tom, že budeme žít spolu se vším, co k tomu patří, rozhodujeme se říci nevěře ne a nevěra se od této chvíle považuje za něco, co vztah narušuje. Sice se také můžeme rozhodnout jinak, ale náš partner by o tomto našem rozhodnutí měl vědět a mít možnost k němu zaujmout nějaký postoj.  
 
6.Schopnost odkládat uspokojení. Schopnost odkládat uspokojení je vlastnost, která se jinými slovy dá také nazvat odolnost vůči frustraci. Každé malé dítě by se v mělo naučit, že nemůže dostat vždy vše a hned. Pokud se tomu naučí v dětství dostatečně, je pak v dospělosti snažší tuto frustraci zvládat a nepodléhat pokušením. Nejednat impulzivně jen dle návalu potřeb.
18"EXISTENCE JINÝCH FOREM"
 Čtvrtek, 14. červen 2012vložil(a) Zbyněk
Vzhledem k tomu, ze se stale presvedcuji, ze nejrozsirenejsi model partnerskych vztahu monogamne-nuklearnich rodinnych bunek (jez jsou vysledkem vice nez 2000 let trvajici oprese krestanske-patriarchalni moralky) je jiz nadale neudrzitelny a do budoucna dokonce velmi destruktivni, je treba hledat jine formy radostnejsich a i spolecensko-kulturne udrzitelnejsich, svobodnejsich vztahu. 
 
Zajímavá diskuze na http://www.nyx.cz/index.php?l=topic;id=16820
19"Studie příčiny NEVĚR"
 Pátek, 15. červen 2012vložil(a) ZBYNĚK
yslím dost podrobné a srozumitelné níže na...Fenomén nevěry v manželství 
18. duben 2012 ... 2.1.10 Nevěra fyzická . ... Motivace a příčiny nevěr . ...... 1 Podle teorie A.Maslowa  
má člověk pět základních potřeb, které jsou řazeny od ... 
 
is.muni.cz/th/261037/ff_m/DP.pdf - Archiv 
 
 
is.muni.cz/th/261037/ff_m/DP.pdf - Archiv 
 
http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp& amp;q=DESET+Z%C3%81KLADN%C3%8DCH+P%C5%98%C3%8D%C4%8CIN+NEV%C 4%9AR&gbv=2&oq=DESET+Z%C3%81KLADN% C3%8DCH+P%C5%98%C3%8D%C4%8CIN+NEV%C4%9AR&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.12...2656.15687.0.20297.29.10.0.19.19.0.266.1313.3j6j1.10.0..
20"Český rozhlas Plus"
 Neděle, 25. květen 2014vložil(a) Ondřej
Zajímavý rozhlasový pořad na dané téma: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3091205
» Vložit komentář