Úvod - jóga arrow O nás arrow Duchovní škola Rezonance
Úzká stránka Široká stránka Zvolit motiv Zvolit motiv Zvolit motiv

Redakce­


Zapomenuté heslo

Duchovní škola Rezonance

Tisk
Rezonance   

Duchovní škola Rezonance, z. s. je duchovní školou zaměřenou na výuku jógy, tantry a příbuzných oborů ucelenou formou přizpůsobenou dnešní společnosti. Je nezávislým, nevýdělečným a nepolitickým sdružením, které není součástí žádné náboženské či politické skupiny a veškeré aktivity školy jsou zcela založeny na dobrovolné práci jejích studentů a instruktorů podle principů karmajógy.

Rezonance byla založena v roce 2001 jako česká pobočka rumunské školy MISA (Movement for Spiritual Integration in Absolute) Eduardem Seleou, který je jedním z prvních žáků Gregoriana Bivolaru, zakladatele a duchovního mentora školy MISA. Od roku 2006 je Rezonance také součástí mezinárodní federace jógy Atman.

Učení a cíle

Jádro učení této školy zahrnuje podporu fyzické, mentální a duchovní úrovně studentů a aspirantů probouzením jejich skrytého vnitřního potenciálu. Našim cílem je pomoci studentům skrze výuku, předávané zkušenosti i teoretické informace, stát se silnými, koncentrovanými a zcela nezávislými jedinci, kteří jsou schopni nalézt ve svém vlastním životě hlubší smysl a poslání.

logo_web.png

Následujeme tradiční a ucelené způsoby práce s duchovností a duchovní transformací s důrazem na opravdovou a autentickou hodnotu jógy, tantry a meditace. Věříme, že tradiční učení, pokud je aplikováno moudře a od srdce, může být nástrojem nepřetržité transformace i v současnosti.

Výuka je dostupná každému bez ohledu na věk (přístup na kurz je umožněn dětem od 9 let), předchozí zkušenosti či absenci jakýchkoliv zkušeností. Kromě praktických cvičení obsahují lekce také teoretické učení z mnoha oblastí jógy či tantry. Jedná se o víceleté studium zaměřené na dosažení duchovních výšin, přičemž vždy je zdůrazňováno poznání získané na základě vlastní osobní zkušenosti, nikoliv studiem teorie, přestože i ta je na kurzech samozřejmě zastoupena (cvičenci dostávají každý týden tištěné materiály po celou délku studia).

Nesnažíme se odtrhnout praktikující od společnosti a uvrhnout je do odříkání či samoty. Naopak jsou povzbuzováni k tomu, aby žili moderním způsobem a své poznatky zužitkovali prakticky. Jóga a tantra se v naší představě adaptovala na dobu ve které žijeme, na její intenzitu, nestálé změny i nové výzvy.

Pravidelná duchovní praxe může dát vašemu životu nový hluboký rozměr. Odkrývat ve svém nitru nebeské království znamená vnímat sebe sama jako lásku a svobodu, navzdory vnějším podmínkám. Praxí jógy budete vrženi do proudu života a jak bude váš vnitřní život rozkvétat, znenadání objevíte život úplně nový, který bude vyvěrat z vašich každodenních činností a vše se stane dobrodružstvím. "Všední činnosti" nemusí být v protikladu k duchovní transformaci. Pokud je děláme s duchovním zapojením a bdělostí, můžou se tyto věci stát naší cestou k osvícení. K tomu vám nabízíme podporu.

Více podrobností o našich kurzech najdete v příslušné sekci těchto stránek.

Aktivity

Protože společnost podobně smýšlejících přátel je velmi důležitou částí duchovního růstu, pořádá Rezonance kromě celoročních kurzů také různé jiné akce, např.:

  • Duchovní víkendy probíhající v krásném prostředí Lipnice nad Sázavou nebo v obci Lomy u Jindřichova Hradce. Z témat minulých víkendů např. Meditace Česká národní duše, Astrologie, Ajurvéda, Svět andělů, Tajemství milostného vztahu, Původní Feng-Shui, apod.
  • Přednášky a setkání organizované v Praze a Brně. Z minulých témat přednášek např. Duchovní skupina, Tajemství alchymie, 2012 - rok přechodu?, Stav osvícení, Duchovní průvodce, Jev synchronicity, Jóga smíchu, Lidská krása a transfigurace, Andělé,...
  • Synchronizovaná meditace během měsíce března pro podporu duchovnosti v Čechách.
  • Jednodenní štafetová meditace Laja na přelomu června a července, která se koná v Praze a také tradičně u Ochozu u Brna v jeskyni Netopýrka.
  • Týdenní tábor "Objevování Átmánu" během prázdnin: opravdu výjimečná akce s náročnějším programem určená pokročilejším studentům kurzů jógy.
  • Dále je možné zajistit účast na dvou mezinárodních jogínských táborech v Rumunsku: na horách na začátku května (Herculane) a u moře v srpnu (Costinesti), těchto táborů se účastní tisíce jogínů z celého světa, velmi bohatý program, přátelská atmosféra, meditace, přednášky, představení, Miss Shakti, spirály, ...
  • Účastníci kurzů pořádají také samovolně různé společné akce a setkání během celého roku, čajovny, přednášky a výlety.

Zakladatel

Rezonance má své kořeny v rumunské škole MISA (největší škola jógy v Evropě), jejímž zakladatelem je profesor jógy Gregorian Bivolaru. Grieg vyučuje jógu v celé její nezměrné šíři veřejně od roku 1971. Je realizovaným tantrickým mistrem, který díky své pokročilosti dosáhl vysoké reputace v rámci mezinárodních jógových organizací. Více viz životopis.

strom.jpgAutor knihy "Mystéria sexu - Alchymie extáze" o škole MISA:

"Že je Tantra mocná síla pro politickou změnu je jasné z událostí v Rumunsku v posledních letech. Během pozdější části represivního Ceausescova komunistického režimu v 80. letech 20. století byla jóga posuzována jako nebezpečí pro stát a ti, kdo cvičili byli pronásledováni. Výsledkem byl nárůst zájmu, vedený hlavně Greorianem Bivolaru, který představil tantrickou výuku ve své jogínské škole bez ohledu na zatýkání, týrání a věznění. Kopie Sexuálních tajemství a dalších jogínských a tantrických publikací dostupné na západě byly pašovány do země, překládány, kopírovány a distribuovány. Studentské hnutí kvetlo. Jogínská organizace MISA, založená Bivolarem, začala rozšiřovat svou spirituální, apolitickou a ne-sektářskou informaci o tantře. Stala se undergroundovým hnutím s více než tisícem členů. V roce 1989 byl diktátor odstraněn a vláda se změnila.

Dnes je MISA, rumunská škola jógy a tantry, dobře zavedená, s více než dvacetipětitisíci pravidelnými praktikanty. Cílem tohoto hnutí je využití tantrické výuky k oživení a obnovení rumunského spirituálního a kulturního dědictví. Ačkoli je stále mnohými autoritami považováno za hrozbu, tantra si získala uznání a respekt v Rumunsku, minimálně po rozsáhlý počet zastánců."

Nik Douglas ve své knize z roku 1997 - Spiritual Sex: Secrets of Tantra from the Ice Age to the New Millenium, Pocket Books/Simon and Schuster, New York, ISBN 0671537393.

Mezinárodní pobočky

Seznam dalších poboček tohoto kurzu v ostatních zemích celého světa naleznete zde. Více o naší škole jógy a o tom, jaké to je žít v některém z ášrámů školy MISA se můžete dočíst v tomto článku.