Představte si rozlehlou zemi obdařenou mírným klimatem, majestátními horskými masívy, tajuplnými lesy, úrodnými poli, křišťálově čistými řekami a divokými vodopády. Zemi s dokonalou organizací, nádhernými chrámy a krásnými městy.

Lidé v ní společně sdílející své duchovní úsilí a vroucí lásku k Bohu. Král, hlava státu, je současně vůdcem i duchovním mistrem. To je Šambala, avšak zároveň mnohem více než to.

Přidat komentář

Šiva Ardhanáríšvara

Šiva Ardhanáríšvara je velkolepý božský androgyn. Hluboký duchovní význam této Šivovy podoby je pro hinduistickou tradici velmi důležitý. Je totiž vyjádřením neoddělitelného spojení mezi Šivou a Šakti, mezi nejzazším transcendentálnem a manifestovanou energií, mezi mužským a ženským aspektem, které se v něm nacházejí v dokonalé neutralitě a polární rovnováze.

Šiva Ardhanáríšvara je božské kosmické stvoření, existující mimo jakoukoli polaritu a dualitu, nade všemi komplementárními aspekty, které v projevu existují.

Přidat komentář

Duchovní symbolika labyrintu

Duchovní labyrint vždy a bez výjimky nakonec otevře svůj střed těm, kdo se k němu odváží projít skrze jistý druh zasvěcující cesty, jež je protkána (podle jádra hledajícího) různými duchovními překážkami a iniciačními zkouškami, které jsou pro něj pokaždé připraveny na míru.

Stane se tak, pokud se daný člověk zcela odevzdá do rukou své duchovní intuice.

Přidat komentář

Když Šiva uzřel hrozbu zániku vesmíru, který by byl předčasný a nastal by v nesprávnou chvíli, vzala na sebe jeho neviditelná přítomnost děsivou podobu obrovského ohnivého sloupu, který se zjevil mezi oběma božskými projevy.

A takto byly tyto dvě armády, obě dostatečně silné na to aby zničily celý vesmír, do tohoto ohnivého sloupu vstřebány...

Přidat komentář

Za védských časů byl Indra znám jako král všech bohů. Byl vládcem Dévů, bohem války, bohem blesku a bouře, největší z válečníků a nejmocnější ze všech bytostí. Byl ochráncem bohů i celého lidstva proti silám zla, považován za slunečního boha, který projíždí nebesy ve svém zlatém voze...

Přidat komentář

Jednoho rána se Bůh zadíval na svých dvanáct dětí a napadlo jej, co by jim tak asi mohlo ještě scházet. Znenadání se jeho tvář rozzářila myšlenkou, že by je mohl obdařit lidskou vůlí.

Jeho synové před něj předstupovali jeden po druhém, aby obdrželi tento božský dar... (nejobecnější výklad slunečních znamení).

Přidat komentář

Ganéša - bůh se sloní hlavou

Ganéšovo lidské tělo představuje TVAM (ty - jsi), sloní hlava je TAT (Brahman - Bůh) a společně značí jednotu mezi těmito dvěma aspekty. Ganéšovo tělo je tedy viditelnou manifestací nejvyšší reality Boha, což je vyjadřováno slavným „TAT TVAM ASI“, tedy: „Ty jsi To (Brahman či Bůh).“

Přidat komentář

Rámájana

Ráma je pravé ztělesnění dharmy (společenské zvyklosti a morálky) a pravdy, která drží lidstvo pohromadě v lásce a jednotě. Rámájana, Rámův příběh, učí dvěma lekcím: hodnotu odpoutanosti a potřebu vidět božské v každé bytosti.

Přidat komentář
NAHORU