Fáze Měsíce a sexuální chování

Noční nebeské těleso má nepochybně vliv na všechny bytosti díky obrovské síle, kterou nazýváme "lunární magnetismus". Tato lunární síla ovládá psychické stavy, sexuální, citové i mentální chování člověka. To, že Měsíc ovlivňuje živý svět je velmi dobře známé především námořníkům, zubařům, pěstovatelům, astrologům a … zamilovaným.

Jako příklad můžeme uvést pana Ferguse J.Wooda ze společnosti pro zkoumání mořských jevů, který tvrdil ještě před vyvoláním situace, že velký pohyb moře z 8.ledna a 7.února 1974, bude způsoben postavením Slunce, Měsíce a Země do jedné přímky. 8. ledna byl Měsíc tak blízko Země, že vyvolal překvapující zvednutí vody v oceánu. Doktor Lieber, psychiatr z Miami, velice pozorně sledoval tyto předpovědi a i on potvrdil, že mezi psychickými lidskými projevy a lunárním magnetismem existuje přímá souvislost.Tak se vysvětluje i fakt, proč stupeň agresivity závisí na fázi lunárního cyklu a působí hlavně na alkoholiky, toxikomany, psychopaty a na lidi, kteří jsou psychicky či mentálně labilní.

Lidské tělo se skládá ze 70-80 % z vody a zbytek tvoří pevné elementy. Magnetické síly Měsíce působí stejně jak na vodu z oceánů a moří, tak i na lidský organismus. Magnetické síly vyvolávají tzv. "biologické mořské dmutí", jenž je nejsilnější ve fázi úplňku, kdy Měsíc působí nejsilněji. Také můžeme připomenout dobře známé "náměsíčníky", kteří se ve dnech úplňku procházejí nevědomí, jakoby ve stavu transu, neodpovídají na vnější stimulace a riskují život, aniž by si později vzpomněli, co dělali. To je příklad médií (velice silně energetizované jin).

Podle doktora Liebera existoval v roce 1970 prudký nárůst násilných činností v Miami přesně ve chvíli úplňku. Vzhledem ke svému pozorování se rozhodl v roce 1974 oficiálně oznámit skutečnost, že kvůli úplňku a postavení Měsíce do konjunkce se Sluncem a Zemí dochází k porušování lidského chování. To předložil tisku, policii, pohotovostní a psychiatrické službě v Miami a své předtuchy označil jako "všeobecné poruchy lidského chování". Následně se ukázalo, že úroveň násilných a protispolečenských činů byla dvojnásobná vzhledem ke stejnému měsíci minulého roku. Byl také oznámen častější výskyt náměsíčníků, kriminality bez přiměřených motivů a psychických krizí.

Čím dál tím více vědeckých důkazů dokazuje fakt, že Měsíc má vliv na změnu biochemické a elektrolytické rovnováhy mozku, na syntézu hormonů a vysílání nervových impulsů na úrovni mozkových blan. Každý nervový impuls předpokládá mezi jiným impulsem specifické vysílání energie. Navíc každá buňka má své elektromagnetické pole, které se může změnit pod vlivem vnějších elektromagnetických polí nebeských těles. Člověk je neustále podřízen subtilním vibračním vlivům, které přicházejí z kosmu a dalším telurickým vlivům přicházejícím ze Země. Člověk je jako polopropustná membrána, která nechá projít síly ve dvojím směru a tak zajistí dynamickou vyrovnanost.

Když jsou nebeská tělesa nacházejí v určité konjunkci, nebo jinak řečeno, když nastává shoda nebeských cyklů, jako ta z roku 1974, organismus člověka je výrazně ovlivňován velkým porušením gravitační síly a magnetického pole. Tyto okolnosti vyvolávají specifickou změnu v chování. V těchto podmínkách se stává nervový systém mnohem citlivější kvůli snížení úrovně nervových dráždivostí a následkem tohoto přicházejí stavy popudlivosti, nervového neklidu, deprese, fobie, zrychleného dýchání, hysterie, melancholie apod.

Důvodem, proč lidé trpí depresemi v období úplňku je růst hladiny serotoninu, který výrazně ovlivňuje lidskou psychiku a jehož koncentrace v krvi roste spolu s kvantitou pozitivních iontů z atmosféry. Ta dosahuje maxima v den úplňku. Je dobré vědět, že negativní ionty z atmosféry zvyšují léčivou hodnotu vzduchu a jeho vitalitu. V souladu s těmito myšlenkami se zpozorovalo, že pooperační nebo poporodní krvácení je hojnější v den úplňku. Zároveň se zjistilo, že nehody jsou mnohem častější těsně před úplňkem. A jestliže pozorujeme zvířecí svět, zjistíme zde, že měsíční fáze ovlivňují reprodukční cyklus živočichů. O padesát let dříve se prokázalo, že reprodukční cyklus některých mořských tvorů se shoduje s cyklem měsíčním, jenž vyvolává i určitý cyklus spánku, krmení a sexuálních činností. Podobné je to i s pářením u zvířat, ke kterému dochází každý rok ve stejný měsíc a ve stejné měsíční fázi.

Měsíc ovlivňuje nepochybně plodnost ženy a menstruační cyklus. Menstruační cyklus ženy (29 a půl dne) je shodný s cyklem měsíčním. Studium tohoto cyklu prokázalo, že nejčastěji nastává menstruace v období novoluní a ovulace (vyměšování vajíčka) v období úplňku. Sexuální impuls, neboli libido, se zvětšuje s růstem Měsíce a dosáhne maxima v období úplňku. Poté má tendence se snižovat. Taoismus tvrdí, že celý projev se skládá ze vzájemného působení polární ženské energie jin (-) a mužské jang (+). Energie jin jsou lunární a projevují se převážně v noci, energie jang jsou solární a projevují se hlavně přes den. Plodnost, akt stvoření, emoce, síla podvědomí, ženskost jsou zvětšovány energiemi Měsíce, energií druhu jin. Naopak síla, soustředění, činnost, dynamizování, síla vědomí, mužnost jsou udržovány v solárních energií druhu jang.

Z pohledu Tantry fáze Měsíce vyvolává specifické sexuální chování. Tantrická moudrost vysvětluje, proč se důrazně nedoporučuje milenecké splynutí v den úplňku. Přesněji je to 18 hodin před a 18 hodin po úplňku. Naopak jako blahodárné se doporučuje milenecké splynutí dva dny před úplňkem. Moment maxima úplňku můžeme zjistit v tabulce astrologické ročenky nebo z lunárního kalendáře. Pokud se milujete v den úplňku, můžete přitahovat stavy fyzického, psychického a mentálního nepohodlí, nervového neklidu, stavy snížené schopnosti sebekontroly či nevysvětlitelné stavy úzkosti. Následně se může stát, že se váš citový vztah s milenkou nebo milencem ocitne v těžkých chvílích bez zjevné příčiny.

Milenecké splynutí v blahodárné fázi Měsíce - dva dny před úplňkem, vede podle esoterických tradic k harmonizaci a k hluboké vytříbenosti duchovního a sexuálního života.

NAHORU