Kauza: Jogín ohrozil vstup Rumunů do EU

Rumunské vyhlídky na brzký vstup do Evropské unie utrpěly vážnou trhlinu. Její příčinou je Gregorian Bivolaru, třiapadesátiletý učitel jógy, kterému švédské úřady tento týden udělily politický azyl. Pro zemi, která se chce stát součástí Unie už příští rok, je to velká komplikace... (pokračování viz odkaz níže). 

Článek MF Dnes ze 14. ledna 2006 (PDF)

Dokument Kanceláře poslanecké sněmovny ČR z ledna 2006

Proces rozšiřování, vztah k Bulharsku, Rumunsku, Turecku a zemím západního Balkánu (dokumenty společné zahraniční a bezpečnostní politiky).

BULHARSKO A RUMUNSKO

Pozadí:

25. dubna 2005 podepsali představitelé Rumunska, Bulharska a členských států EU smlouvy o přistoupení těchto zemí. Budou-li tyto smlouvy ratifikovány ve všech 27 parlamentech a nerozhodne-li Rada z důvodu neplnění přístupových podmínek o odložení jejich vstupu v platnost, Rumunsko a Bulharsko se k 1.1. 2007 stanou členy Evropské unie. 25.10.2005 předložila Evropská komise dlouho očekávané hodnotící zprávy k Bulharsku a Rumunsku. Komise v těchto zprávách nedoporučila odsunutí vstupu ani jedné z obou zemí, nicméně identifikovala řadu nedostatků, které musí být co nejdříve napraveny. Další hodnotící zprávy Komise předloží v dubnu-květnu 2006. Za největší nedostatky je považována činnost soudů a rozsáhlá korupce.

Aktuálně:

Odkazy: www.psp.cz/cgi-bin/ascii/extra/pspinfo/parlinst/SZBP/SZBP_2006_01.pdf

Přehled celé kauzy školy jógy MISA