Jóginský terapeutický průvodce

Duše udržuje tělo, do kterého byla včleněna. Je v těle všude. Ne v prostoru těla, ani jako to, co je v něm obsaženo, ale jako to, co jej udržuje, obsahuje a oživuje a z tohoto hlediska jest dle obrazu Boha.

Sv. Řehoř Palama

Jóga, jako svatá věda moudrosti, nabízí kterékoliv upřímné a aspirací plné lidské bytosti nejúčinnější a nejrychlejší metody a postupy pro dosažení velké úrovně poznání, pochopení a integrace s kosmickou harmonií. Díky jógové praxi, která je vědomě zpřístupněná, můžeme jemným a nezprostředkovatelným způsobem objevit překvapující různorodost procesu rezonance se subtilními blahodárnými energiemi z makrokosmu, které jsou takto osvojeny na více úrovních v mikrokosmu lidské bytosti.

Velmi zkušený lékař a také velký jogín Svámí Šivananda řekl: „Hathajóga nabízí tomu, kdo ji praktikuje, správné a důsledné úplné poznání sebe sama, kvetoucí zdraví, dlouhověkost, vnitřní sílu a vitalitu. Pro ty, kteří ji praktikují důsledně, je hathajóga opravdový božský dar, který umožňuje úspěch ve všech směrech. Tělo, psychika a mysl jsou nástroje, které praxe systému hathajógy dovoluje udržovat zdravé, silné a plné energie.“

Proslulé lékařské indické pojednání Čarakasamhita zdůrazňuje: „Při jejím inteligentním používání se tělo stává jedním z hlavních nástrojů, který nám umožní dosažení základního cíle lidské existence, kterým je dokonalost.“

Tento text ozřejmuje mnoho blahodárných účinků jógových ásan osvojených v rámci našeho kurzu jógy, které očisťují, vytvářejí harmonii a vnitřní vyrovnanost. Představuje ve strukturované formě jogínského terapeutického průvodce, který obsahuje řadu chorob spolu s uvedením specifických jógových technik léčení.

Doporučuje se pozorné prozkoumání jogínského terapeutického průvodce, protože tak můžeme najít doporučení, která se vztahují k určitým chorobám ve více kapitolách (např. v kapitole chorob lokalizovaných podle ústrojí a i v kapitole Posilování a stimulace).

Jelikož tento text systematizuje informace o léčivých účincích z kurzů, je cenným nástrojem pro všechny, kteří pociťují potřebu směřování sádhany (praxe) ke konečnému odstranění choroby, které ještě nosíme, nebo pro všechny ty, kdož si přejí prohloubit základní léčivé metody jógy, aby se transformovali v opravdové jógové léčitele. Praktikováním a ověřováním, jak osobně tak i v širším rámci ordinace a střediska přírodního lékařství, dokázali jogínské způsoby léčby plně svou účinnost.

Také i zde platí, že gram praxe vydá za tuny teorie.

Několik doporučení potřebných k ujasnění, jakým způsobem můžeme používat tento jogínský terapeutický průvodce:

  1. V případě některých onemocnění se sleduje strukturace osobního jogínského programu, který má integrovat techniky a specifické metody, doporučené v terapeutickém průvodci. Musíme dbát na to, aby ásany byly prováděné v rámci sestavy ve správném sledu učení – stejně jako v tělocvičně, třeba mezi jinými postupy, které byly vybrány k harmonizaci bytosti.
  2. Náš program ásan, který je směřován k očisťujícím cílům, můžeme strukturovat my sami (jestliže jsme schopni upřímného a reálného sebehodnocení) nebo se můžeme poradit s instruktorem jógy či ájurvédy, kteří určí naše fyzické, psychické a mentální uzpůsobení a upřesní pro nás nejúčinnější terapeutické jogínské přístupy.
  3. Při spojení specifických jogínských metod s tradičními přirozenými alternativními způsoby léčení, jako jsou: fytoterapie, aromaterapie, dietoterapie, apiterapie (léčba medem), energetická masáž, reflexologie, akupresura, akupunktura, homeopatie, magnetoterapie, chromoterapie, muzikoterapie, psychoterapie, hydroterapie, atd., přijde léčebný úspěch rychleji a my sami se tak staneme vlastními léčiteli a budeme moci blahodárně a očistně svou zkušeností pomoci ostatním.

Výsledky, které byly získány v různých střediscích přírodního lékařství, která používala tradiční jogínské metody spolu s alternativními terapiemi, opět potvrdily autentickou účinnost a z toho vyplývající duchovní hodnotu této jógové školy.

Jogínský terapeutický průvodce

Infekce

Rýma, chřipka, nachlazení

Teplota

Oči

Choroby O.R.L.

Onemocnění trávicího traktu a poruchy metabolismu

Choroby nervového systému

Neuralgie

Onemocnění konečníku

Kožní onemocnění

Revmatické choroby

Kardiovaskulární onemocnění

Plicní choroby a onemocnění dýchacího systému

Ptózy (pokles orgánu)

Choroby páteře

Choroby dolních končetin

Choroby trávicího systému

Bolesti

Poruchy močopohlavního ústrojí

Stimulace a posilování

Psychika

Jiné poruchy