Skutečná jóga je mnohem obsáhlejší než moderní formy cvičení, které se sice jógou inspirují, ale zůstávají zaměřené převážně na fyzickou oblast, nebo než jednoduché meditační techniky, se kterými se na západě setkáváme nejčastěji. Naše škola krok za krokem přibližuje všem zájemcům původní autentickou duchovní tradici jógy, která je sice na kurzech uzpůsobená našemu způsobu života, ale bez toho, abychom původní nauku nějak kompromitovali či zjednodušovali.

Díky propojení tradiční nauky a moderních vědeckých modelů (jako např. zákon rezonance a další) může být navzdory své komplexnosti jóga přístupná současné mentalitě moderního člověka, aniž by její učení muselo ztratit na své síle či účinnosti. Naopak. Tento integrální přístup činí odvěké metody a techniky vycházející z kašmírského šivaismu natolik efektivními, že si jejich transformační účinky může sám na sobě ověřit každý pravidelně praktikující aspirant našeho kurzu.

Podrobné informace ke kurzům jógy v Praze, Brně, Olomouci, Turnově a Liberci.

 

ZÁKLADNÍ ASPEKTY KURZU INTEGRÁLNÍ JÓGY

TÝDENNÍ DVOUHODINOVÉ KURZY

TÝDENNÍ DVOUHODINOVÉ KURZY

Každý týden 100 minut cvičení a 20 minut teorie. Využijte jógu k vaší osobní transformaci.

NAVAZUJÍCÍ VÍCELETÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ VÍCELETÉ STUDIUM

Lekce se neopakují, cvičenci jsou seznamováni se stále hlubšími a pokročilejšími aspekty jógy.

TIŠTĚNÉ KURZY

TIŠTĚNÉ KURZY

Teorie dostupná i formou ojedinělých tištěných materiálů – každý týden nový kurz.

VÝHODNÉ KURZOVNÉ

VÝHODNÉ KURZOVNÉ

Vícekrát týdně za stejnou cenu. Slevy pro nevýdělečně činné a na druhý souběžný kurz.

UKÁZKOVÉ LEKCE ZDARMA

UKÁZKOVÉ LEKCE ZDARMA

Vyzkoušejte si bezplatně náš kurz. Využijte možnost zdarma navštěvovat nižší ročníky.

PRO VAŠE ZDRAVÍ

PRO VAŠE ZDRAVÍ

Kurz zahrnuje jógové postupy psychohygieny, životosprávy a tradiční přírodní očistné metody.

OBJEKTIVNÍ OVĚŘITELNÉ ÚČINKY

OBJEKTIVNÍ OVĚŘITELNÉ ÚČINKY

Dozvíte se nejenom co cvičit, ale poznáte i mechanismus účinků vyučovaných technik.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Individuální konzultace a osobní přístup ke všem cvičencům. Každý má vlastní cestu.

ZÁZEMÍ DUCHOVNÍ RODINY

ZÁZEMÍ DUCHOVNÍ RODINY

Kurz s úspěchem aktivně praktikuje po celém světě více než 20 000 aspirantů jógy.

UMĚNÍ BÝT ŠŤASTNÝ
Přečíst celé +

UMĚNÍ BÝT ŠŤASTNÝ

Co je to vlastně jóga? Jaké má cíle? A co je integrální jóga a proč je dobré dát ji ve svém životě místo? Je možné dojít v tomto životě trvalého štěstí?

NÁŠ SYSTÉM JÓGY
Přečíst celé +

NÁŠ SYSTÉM JÓGY

Duchovní škola Rezonance představuje světově jedinečný systém integrální jógy, který čerpá z hlubokého porozumění poselství autentické jógy.

ÚVOD KE KURZU
Přečíst celé +

ÚVOD KE KURZU

Vyučujeme systém, který využívá jógu v životě moderního člověka a zaměřuje se na aplikaci jejích metod dle skutečných životních podmínek provozovatele.

PRAKTICKÉ INFORMACE KE KURZU INTEGRÁLNÍ JÓGY

Využijte naši online přihlášku, nebo kontaktujte instruktora 1. ročníku ve vašem městě (kontakt naleznete na stránkách kurzu v daném městě).
Ano. Abyste mohli začít navštěvovat náš kurz, nejsou potřeba žádné předběžné znalosti či praxe. Do cvičení se můžete ihned zapojit v plném rozsahu, jen s přihlédnutím k vašemu zdravotnímu stavu (některé ásany mají kontraindikace). Studentům jiných škol jógy důrazně doporučujeme začít rovněž studiem 1. ročníku, protože se pravidelně setkáváme s neznalostí základních principů, na kterých je praxe autentické jógy postavena.
Ano. Kurzovné není nutné platit předem, takže první dvě lekce (včetně úvodního workshopu) můžete absolvovat na zkoušku. Teprve pokud se rozhodnete v kurzu pokračovat, je třeba složit kurzovné.
Výuka probíhá jednou týdně a lekce trvá 2 hodiny (120 minut), z toho je minimálně 90 minut vyhrazeno pro praxi. Zbytek času je věnován teorii jógy či otázkám a organizačním záležitostem.
Celková doba trvání základního kurzu je pět let. Po uplynutí této doby je však možné pokračovat ve vyšších ročnících. Studium a praxe autentické jógy je otázka celého života.
Ano. K lekcím prvního ročníku kurzu je možné připojit se i později, a to obvykle až do konce února (přesný termín záleží na daném městě). Stačí přijít přímo na sál podle rozvrhu prvního ročníku a domluvit se s instruktorem. Po tomto termínu je však třída novým zájemcům uzavřena, protože by bylo již velmi obtížné, aby začátečníci udrželi tempo s celou skupinou.Ve větších městech navíc během roku opakovaně pořádáme úvodní náborové lekce formou přednášky či workshopu, které kurz podrobněji představí a které jsou právě určeny zájemcům, kteří zmeškali zahajovací lekci a přejí se ke kurzu jógy připojit později.
Kurzovné se platí měsíčně či čtvrtletně (se slevou) instruktorovi nebo převodem na účet. Cena kurzu se liší pro pracující a pro studenty (nezaměstnané, ženy na mateřské, důchodce). Aktuální ceník naleznete na stránkách vašeho města. Kurz je možné zaplatit až po jeho vyzkoušení (2 lekce nezávazně na zkoušku, počítá se i úvodní workshop).
V každém městě kurz vedou a předcvičují naši kvalifikovaní instruktoři, kteří za sebou mají minimálně 4 roky praxe a úspěšně završili dvouletý instruktorský kurz mezinárodní federace jógy Atman v Dánsku. Můžete se podívat na seznam našich instruktorů kurzu jógy.
V České republice navštěvuje naše kurzy kolem 400 praktikujících. Na úrovni celé školy stejný systém jógy aktivně praktikuje více než 20 000 aspirantů jógy.
Ano, stejné kurzy jsou vyučovány ve většině zemí Evropy a v několika zemích po celém světě. To znamená, že je možné v kurzu pokračovat na dosažené úrovni i v zahraničí.
Ano. Kurzy je v případě potřeby možné navštěvovat střídavě ve více městech zaráz.
Pokud to umožňuje kapacita sálu, je dovoleno zdarma navštěvovat kurzy pro nižší ročníky anebo jiné termíny kurzů, pokud jich ve vašem městě probíhá více současně. Přednost však mají studenti, kteří se na daný termín zaregistrovali během placení. Kromě toho je samozřejmě vhodné doplnit praxi na sále domácím cvičením.
Kurz integrální jógy probíhá od září do července. V srpnu se necvičí. Termín zahájení kurzu se může v některých městech lišit.
Malé děti mohou začít navštěvovat kurz až od 7 let, horní věková hranice není omezena.
Pro cvičení potřebujete jen volné oblečení a podložku (např. deku nebo karimatku). V některých centrech je možné si podložku na cvičení zapůjčit.
Ano. Ke kurzům dostávají cvičenci každou lekci po celou dobu kurzu tištěné materiály obsahující údaje vyložené na sále a další užitečné texty vztahující se k józe a k procesu sebepoznávání.
Ano. Oba systémy ze sebe vycházejí a vzájemně se tak doplňují. Mnoho studentů naší školy se proto uchyluje ke studiu obou nauk současně. V případě, kdy student navštěvuje oba kurzy současně, může čerpat slevu na kurzovném (dle ceníku).

 

OBSAH KURZU JÓGY A DALŠÍ OTÁZKY

V našem kurzu se používají tradiční formy jógy, jako je hathajóga, rádžajóga, bhaktijóga, karmajóga, lajajóga, tantrajóga, krijájóga, mantrajóga, jantrajóga a další, společně s jógovými metodami sebeléčení a metodami pro harmonický psychologický rozvoj. Výsledkem moudré syntézy těchto postupů je tzv. integrální jóga, která jógu využívá v každodenním životě moderního člověka. Ve vyšších ročnících se vyučují i méně známé formy jógy, jako je mahávidjajóga, džňánajóga, svarajóga a jiné. Páteří kurzů je pravidelné cvičení hathajógy, které je vedeno tak, aby se v něm plně uplatňovaly univerzální duchovní principy odhalené tisíciletou tradicí autentické jógy. Přečtěte si o integrální józe více.
Hlavní náplní kurzů v prvním ročníku je cvičení ásan (hathajóga), které je postupně doplňováno řadou technik a teoretických informací z mnoha dalších oblastí (např. životospráva, očista organismu, soustředění a meditace, relaxace, jógová dietoterapie, apod.) Ve vyšších ročnících jsou probírány stále jemnější a hlubší aspekty jógy a dojde k odhalení různých tajemství.
Kurz má své kořeny v rumunské škole jógy MISA, která je největší školou jógy v Evropě. Autorem našeho kurzu integrální jógy je profesor jógy Gregorian Bivolaru, který veřejně vyučuje jógu od roku 1971. Je realizovaným tantrickým mistrem, který díky své pokročilosti dosáhl vysoké reputace v rámci mezinárodních jógových organizací. Hodnoty a směřování kurzu vychází především z kašmírského Šivaismu. Více o zakladateli našeho kurzu se můžete dočíst v jeho životopise.
Jelikož postupy jógy jsou velmi přirozené, vhodné pro strukturu každého člověka, jsou velmi účinné, aniž by odporovaly zdravému rozumu, mohou být praktikovány úplně všemi – bez ohledu na věk, víru, náboženství, přesvědčení, společenský status či fyzické zdraví. Díky józe dojdete ke zjištění, že život člověka je více než souhrnem okolností a že my sami jsme pánem svého osudu.
Díky praxi jógy je možné dosáhnout výborného zdraví, přirozeným způsobem eliminovat stres a únavu, zesílit svou vůli, harmonicky se zapojit do fungování rodiny a společnosti, posílit sebevědomí, odvahu, naučit se využívat svých latentních schopností a po všech stránkách se rozvíjet. Jóga poskytuje hluboké sebepoznání a zdokonalení na více lidských úrovních. Přečtěte si více o cílech praxe integrální jógy.
Ano, přes celý rok pořádáme různá víkendová setkání, workshopy na zajímavá témata, tábory jógy a další akce. Termíny našich akcí naleznete v kalendáři. Kromě toho se naši cvičenci pravidelně zapojují do mezinárodních setkání jogínů z celého světa. Přečtěte si více o mezinárodních táborech jógy.
Ne. Náš kurz následuje původní autentickou formu jógy, která v jógových pozicích klade velký důraz na vnitřní prožitek a správné soustředění. Ze stejného důvodu také při cvičení nepoužíváme reprodukovanou hudbu. Jóga v našem podání není sport a je něčím mnohem více, než cvičením pro fitness. Jóga je precizní duchovní vědou osobního rozvoje, dokáže pozitivním způsobem transformovat všechny aspekty našich životů. Přečtěte si více o duchovní praxi ásan.
Ne. Jóga není náboženství samo o sobě, třebaže v jistém smyslu je to vlastně nauka o podstatě všech náboženství. Podobně jako třeba filologie není konkrétní jazyk, ale nauka o jazycích a slovech. Přitom studiem filologie žák dokáže lépe pochopit svůj vlastní jazyk. Ze stejného důvodu jóga žádnému náboženství neodporuje, naopak, aspirant praktikující jógu se může díky ní na své cestě zlepšit a prakticky ji integrovat do života.
Ne. Současné vědecké objevy především na poli kvantové fyziky prakticky potvrzují jógové poznatky a principy, které jsou v tradici jógy předávány již po staletí. Věříme v jednotu mezi vědou a duchovností. Jógu považujeme za duchovní vědu, která nám poskytuje metody, abychom tuto syntézu prakticky uskutečnili jak v naší bytosti, tak ve vnějším světě. Autentická tradice jógy odhaluje principy skutečné duchovní vědy a má bezprostřední praktický dopad na naše životy. V účastnících kurzu integrální jógy je povzbuzován postoj vědce, který se orientuje na základě svých pokusů a pozorování, namísto slepé víry v dané teoretické principy či dogmata, což je v souladu s kritickým postojem vědy.
Pokud chcete být včas informováni o různých společných akcích, jako jsou synchronní meditace či exemplifikace, můžete se přihlásit do emailové konference pro studenty kurzu nebo odebírat náš měsíční zpravodaj.
Úspěch tohoto kurzu spočívá v přizpůsobení výuky západním poměrům. K tomu došlo díky objevu využití zákona rezonance v józe, jako klíče ke správnému pochopení působení duchovnosti. Jeho další předností je důraz na symbiózu mezi duchovním a normálním životem, včetně sexuality. Takto je možné postupně získat v každodenním životě opravdový pocit duchovnosti.
Všechny praktické informace a doporučení pro cvičení na sále vám vysvětlí instruktor na úvodní lekci. Pokud se ke kurzu připojíte později, nebojte se ho na tyto věci zeptat a také si vyžádejte starší tištěné materiály ke kurzům.  Pokud si přejete zeptat na něco jiného, využijte naše kontakty.

 

NAHORU