Tantra je duchovní cesta, která nás učí opravdovému umění bytí a tomu, jak umět přijmout život ve všech jeho podobách. Není pouze o erotismu nebo uvolnění sexuálních bloků. Díky tantře dokážeme žít každý den skutečně naplno, s bdělou pozorností a odpoutaností. Pomáhá nám odevzdat se s láskou a porozuměním proudu života, takže se nám stane nepřetržitou a radostnou lekcí, která nás učí všemu, co potřebujeme znát, mění nás k lepšímu a podporuje nás, abychom využili celý náš lidský potenciál. Tantra nás vede k dokonalosti. A jejímu umění se může naučit každý.

Kurz esoterické tantrajógy odhaluje krok za krokem systematický hluboký vhled do mystérií této cesty. Zpřístupňuje aspirantům teorii a vysoce účinné metody transformace, založené na tajné starověké nauce přizpůsobené modernímu životnímu stylu, které jsou podepřeny i současnou vědou a výzkumem.  Náš systém tantry se ve své komplexnosti věnuje všem úrovním osobnostního rozvoje praktikantů. Teorii a praktické techniky kurz předává také detailní tištěnou formou.

Podrobné informace ke kurzům esoterické tantrajógy v Praze a Brně.

 

ZÁKLADNÍ ASPEKTY KURZU ESOTERICKÉ TANTRAJÓGY

TÝDENNÍ DVOUHODINOVÉ KURZY

TÝDENNÍ DVOUHODINOVÉ KURZY

Každý týden lekce o 120 minutách cvičení, tantrických technik a teorie. Studujte naplno!

NAVAZUJÍCÍ VÍCELETÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ VÍCELETÉ STUDIUM

Lekce se neopakují, cvičenci jsou seznamováni se stále hlubšími a pokročilejšími aspekty tantry.

TIŠTĚNÉ KURZY

TIŠTĚNÉ KURZY

Teorie dostupná i formou ojedinělých tištěných materiálů – každý týden nový tištěný kurz pro vás.

VÝHODNÉ KURZOVNÉ

VÝHODNÉ KURZOVNÉ

Slevy pro studenty a nevýdělečně činné. Výhodnější kurzovné při souběžném studiu jógy.

UKÁZKOVÉ LEKCE ZDARMA

UKÁZKOVÉ LEKCE ZDARMA

Přijďte zdarma na zahajovací lekci, nebo si bezplatně jednu lekci vyzkoušejte.

PRO VAŠE ZDRAVÍ

PRO VAŠE ZDRAVÍ

Kurz zahrnuje jógové postupy psychohygieny, životosprávy a tradiční přírodní očistné metody.

OBJEKTIVNÍ OVĚŘITELNÉ ÚČINKY

OBJEKTIVNÍ OVĚŘITELNÉ ÚČINKY

Dozvíte se nejenom co cvičit, ale poznáte i mechanismus účinků vyučovaných technik.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Individuální konzultace a osobní přístup ke všem cvičencům. Každý má vlastní cestu.

ZÁZEMÍ DUCHOVNÍ RODINY

ZÁZEMÍ DUCHOVNÍ RODINY

Kurzy aktivně navštěvují tisíce praktikujících cvičenců po celém světě.

CELKOVÁ A HLUBOKÁ VIZE REALITY
Přečíst celé +

CELKOVÁ A HLUBOKÁ VIZE REALITY

Představení kurzu esoterické tantrajógy a definice pojmů (ukázka z tištěného materiálu kurzu).

CO JSTE O TANTRAJÓZE NEVĚDĚLI
Přečíst celé +

CO JSTE O TANTRAJÓZE NEVĚDĚLI

Sedm věcí, které vám o tantře neřekli. Demystifikace tantrajógy a její praktické představení začínajícím aspirantům.

TANTRAJÓGA - KULT EXTÁZE
Přečíst celé +

TANTRAJÓGA - KULT EXTÁZE

Jóga krajního rozšíření vědomí zahrnující řadu postupů a technik k proměně tvořivého sexuálního potenciálu.

PRAKTICKÉ INFORMACE KE KURZU ESOTERICKÉ TANTRAJÓGY

Využijte naši online přihlášku, nebo kontaktujte instruktora 1. ročníku ve vašem městě (kontakt naleznete na stránkách kurzu v daném městě).
Ano. Kurzovné není nutné platit předem, takže první dvě lekce (což zahrnuje i úvodní workshop či ukázkovou lekci) můžete absolvovat na zkoušku. Teprve pokud se rozhodnete v kurzu pokračovat, je třeba složit kurzovné.
Výuka probíhá jednou týdně a lekce trvá 2 hodiny (120 minut).
Celková doba trvání základního kurzu tantry je pět let.
Ano. K lekcím prvního ročníku kurzu tantry je možné připojit se i později, a to obvykle až do konce února (přesný termín záleží na daném městě). Stačí přijít přímo na sál podle rozvrhu prvního ročníku a domluvit se s instruktorem. Po tomto termínu je však třída novým zájemcům uzavřena, protože by bylo již velmi obtížné, aby začátečníci udrželi tempo s celou skupinou.Ve větších městech navíc během roku opakovaně pořádáme úvodní náborové lekce formou přednášky či workshopu, které kurz podrobněji představí a které jsou právě určeny zájemcům, kteří zmeškali zahajovací lekci a chtějí se ke kurzu tantry připojit později.
Kurzovné se platí měsíčně či čtvrtletně (se slevou) instruktorovi nebo převodem na účet. Cena kurzu se liší pro pracující a pro studenty (nezaměstnané, ženy na mateřské, důchodce). Aktuální ceník naleznete na stránkách vašeho města. Kurz je možné zaplatit až po jeho vyzkoušení (2 lekce nezávazně na zkoušku, počítá se i úvodní workshop).
V každém městě kurz vedou a předcvičují naši kvalifikovaní instruktoři, kteří za sebou mají minimálně 4 roky praxe a úspěšně završili tříletý instruktorský kurz mezinárodní federace jógy Atman v Dánsku. Můžete se podívat na seznam našich instruktorů.
Ano. Kurzy je v případě potřeby možné navštěvovat střídavě ve více městech zaráz.
Pokud to umožňuje kapacita sálu, je dovoleno zdarma navštěvovat kurzy pro nižší ročníky anebo jiné termíny kurzů, pokud jich ve vašem městě probíhá více současně. Přednost však mají studenti, kteří se na daný termín zaregistrovali během placení. Kromě toho je samozřejmě vhodné doplnit praxi na sále domácím cvičením.
Kurz esoterické tantrajógy probíhá od září do července. V srpnu se necvičí. Termín zahájení kurzu se může v některých městech lišit.
Kurz tantry je možné navštěvovat od 18 let, horní věková hranice není omezena.
Pro cvičení potřebujete jen volné oblečení a podložku (např. deku nebo karimatku). V některých centrech je možné si podložku na cvičení zapůjčit.
Ano. Ke kurzům dostávají cvičenci každou lekci po celou dobu kurzu tištěné materiály obsahující údaje vyložené na sále a další užitečné texty vztahující se k tantře a k procesu sebepoznávání.
Ano. Oba systémy ze sebe vycházejí a vzájemně se tak doplňují. Mnoho studentů naší školy se proto uchyluje ke studiu obou nauk současně. V případě, kdy student navštěvuje oba kurzy současně, může čerpat slevu na kurzovném (dle ceníku).
Ne. Kurz tantry není koncipován pouze pro páry, mohou se ho účastnit i jednotlivci. Nové poznatky, praktické metody a tantrické postoje, které si na kurzu osvojíte, můžete samozřejmě sdílet se svými nejbližšími a je to žádoucí.

 

OBSAH KURZU ESOTERICKÉ TANTRAJÓGY A DALŠÍ OTÁZKY

Komplexní představení jednotlivých úrovní lidského vědomí podle čaker spolu s technikami transformace, teorie a praxe hathajógy (jógové pozice), meditace laja, představení základních zákonů a principů tantry (např. zákon rezonance, záhon shody, holografický princip a další), nauka o polaritě (hra mezi ženským a mužským principem), kontrola sexuálního potenciálu (milostná kontinence), tantrická alchymie (transmutace a sublimace), posvátná sexualita, vztah v páru a další témata.
Kurz esoterické tantrajógy je prvním krokem na cestě autentické tantry, včetně jejích sexuálních aspektů, v podobě jak byla předávána v tantrických školách Indie, Kašmíru a Tibetu. Tantra obecně je vědou o osobním vývoji, konfrontující nás se základními otázkami týkajícími se člověka, života a vesmíru. Autorem kurzu je Advaita Stoian, žák rumunského tantrického mistra Gregoriana Bivolaru.
Jelikož postupy tantrajógy jsou velmi přirozené, vhodné pro strukturu každého člověka, jsou velmi účinné, aniž by odporovaly zdravému rozumu, mohou být praktikovány úplně všemi – bez ohledu na věk, víru, náboženství, přesvědčení, společenský status či fyzické zdraví. Kurz tantry je možné začít navštěvovat od 18 let.
Postupné blahodárné proměny všech aspektů života (včetně různých návyků apod.), vytvoření tantrického postoje, který ve fyzickém a profánním odhaluje posvátné a vznešené, fyzickou, emoční i mentální rovnováhu a zdraví, probuzení latentních schopností, se kterými je možné naplnit své sny a cíle, probouzení štěstí, schopnosti úžasu, prohloubení schopnosti milovat, harmonizace vztahů včetně toho milostného, kultivace a povznesení sexuality, životní naplnění a další, větší i menší cíle.
Ano, přes celý rok pořádáme různá víkendová setkání, workshopy na zajímavá témata, tábory tantry a další akce. Termíny našich akcí naleznete v kalendáři. Kromě toho se naši cvičenci pravidelně zapojují do mezinárodních setkání jogínů a tantriků z celého světa. Přečtěte si více o mezinárodních táborech jógy.
Ne. Tantra se mimo jiné zabývá i sexuálními otázkami a erotismem, rozhodně však není o povrchním romantismu ani o volném smilnění. V našem kurzu bude ústně či písemně předáno mnoho informací, cvičení i technik, zabývajících se těmito tématy, výuka na sále však žádné sexuální praktiky nezahrnuje. Nejedná se ani o kurz, kde by bylo nutné odkládat oblečení. 
Ne. Současné vědecké objevy především na poli kvantové fyziky prakticky potvrzují poznatky tantry a principy, které jsou v tradici tantrajógy předávány již po staletí.  Věříme v jednotu mezi vědou a duchovností. Jógu i tantru považujeme za duchovní vědy, které nám poskytují metody, abychom tuto syntézu prakticky uskutečnili jak v naší bytosti, tak ve vnějším světě. Autentická tradice tantry odhaluje principy skutečné duchovní vědy a má bezprostřední praktický dopad na naše životy. V účastnících kurzu esoterické tantrajógy je povzbuzován postoj vědce, který se orientuje na základě svých pokusů a pozorování, namísto slepé víry v dané teoretické principy či dogmata, což je v souladu s kritickým postojem vědy.
Pokud chcete být včas informováni o různých společných akcích, jako jsou synchronní meditace či exemplifikace, můžete se přihlásit do emailové konference pro studenty kurzu nebo odebírat náš měsíční zpravodaj.
Všechny praktické informace a doporučení pro cvičení na sále vám vysvětlí instruktor na úvodní lekci. Pokud se ke kurzu připojíte později, nebojte se ho na tyto věci zeptat a také si vyžádejte starší tištěné materiály ke kurzům. Pokud si přejete zeptat na něco jiného, využijte naše kontakty.

 

NAHORU