Mgr. Martina Bednářová

K józe jsem se dostala v roce 2004. Přinesla do mého života něco, co jsem kdesi hluboko uvnitř sebe už nějakou dobu tušila. A s jógou to všechno začalo dávat větší smysl. Vždycky jsem byla introvert a táhlo mě to spíš pryč od ruchu města, do ticha a krásy lesa a obecně přírody. Tady jsem vždy nacházela nepopsatelné duševní pocity, stavy radosti, štěstí a klidu. Už jako malé dítě jsem měla několik zvláštních zážitků, které jsem ovšem tehdy za nijak zvláštní nepovažovala. Stavy „odhmotnění“, pozorování sebe sama, lucidní sny… Umět pojmenovat tyto věci jsem se naučila až poté, co jsem objevila knihy s touto tematikou a současně začala navštěvovat kurzy Rezonance.

Na začátku jsem ještě netušila, jaká úplně nová realita se mi odkryje. Systém vidění a prožívání světa – jak vnějšího, tak vnitřního – který dává hluboký smysl.

Něco úplně odlišného od současného materialistického pojetí stojícího na „ověřitelných“ základech, který ale vůbec nesjednocuje, naopak tříští. Díky józe tento chaos začal dávat alespoň trochu smysl. To, že jsem se stala instruktorem, mi umožnilo zažít jógu ještě z jiné perspektivy, člověk je tak vtažen mnohem hlouběji. Jako závěrečnou práci k mému instruktorskému kurzu jsem si vylosovala téma „duchovní srdce“, což se pro mě stalo velkou lekcí skvěle se doplňující s příchodem miminka.

Když se podívám na samu sebe kdysi, tak jsem bývala velmi uzavřeným a nesebevědomým člověkem. Teď vím, že změna je možná. Každý máme život ve svých rukou, byť ne vše můžeme ovlivnit. Ale na každém z nás závisí, co si vybereme – jakým člověkem chceme být. Jsem velmi vděčná za to, že jsem tuto cestu našla a že mi bylo dovoleno nahlédnout „za oponu“ všední reality, což dalo mému životu velký smysl.

  • Přes 15 let praxe jógy
  • Více než 3 roky instruktorství
  • Dvouletý kurz pro instruktory jógy v Dánsku
  • Opakovaná účast na intenzivních meditačních táborech

NAHORU