Na stříbrné šňůře - rozhovor o astrálním cestování

rozhovor vedla pro časopis Záhady života Jana Šlegrová

Dlouho jsem uvažovala nad tím, koho oslovit, aby mi blíže popsal zkušenosti s jeho astrálním cestováním. Na internetu jsem sice objevila mnoho lidí, kteří tvrdí, že jej provozují aktivně, ale kde mám jistotu, že jejich zážitky nejsou jen opsané z jiných webových stránek? Ne. Chtěla jsem potkat někoho, kdo na sobě denně pracuje a bude mít za sebou už léta skutečné duchovní praxe. A nespletla jsem se - vyučující lektor a jogín Eduard Selea měl pro mě velmi zajímavé informace

Pane Eduarde, můžete čtenářům vysvětlit, proč se k astrálnímu cestování vědci dodnes spíše staví zády?

Pokusím se. Podle mého názoru bylo již mnohokrát vědecky prokázáno, že člověk nemá pouze fyzické tělo – tedy to, které zkoumá anatomie a fyziologie. Každý máme i jiná těla, mezi nimi i to astrální, které nám umožňuje se podívat na svět z poněkud jiné perspektivy, z prostoru mnoha možností, kde nejsou žádné hranice – alespoň ne takové, jaké známe z naší roviny vnímání. V dnešní době již existují kvalitní přístroje, které jsou schopny potvrdit přítomnost bioenergie nebo aury, a tedy nemůže být ani pochyb o tom, že jsme skutečně energetické bytosti. Vezměte si například Kirliangovy snímky (fotografování aury, pozn. red.). Pokud vyfotíme člověka, který přišel například o končetinu, bude mít na fotografii jasně viditelnou energii i v místech, kde noha nebo ruka chybí. Je to proto, že ačkoliv dojde na fyzické úrovni ke změně, naše další těla zůstávají stále neporušená a vyzařují nadále obrovskou energii. Kvantová fyzika už dokonce dávno potvrdila, že myšlenka každého člověka skutečně ovlivňuje jeho vnímání skutečnosti a reality. Je smutné, že už se to dávno neučí děti na školách.

Jaké vědecké objevy vás nejvíce ovlivnily nebo přiměly k zamyšlení?

Jednoznačně výzkum vědce Masaru Emota, který prokázal, jakou mají naše myšlenky, slova a emoce sílu. Jeden vzorek vody rozdělil na několik částí, a pak nad nimi jednotlivě pronášel konkrétní slova nebo do nich posílal myšlenky (informace), přičemž některé měly silně pozitivní, a jiné zcela negativní, charakter. Poté vodu zamrazil a pod mikroskopem zkoumal jednotlivé ledové krystalky. Zjistil, že konečné vzorky mají i přes naprosto stejné podmínky, zcela odlišný tvar! Pozitivně laděná slova jako je láska, mír, pravda, bůh, atd. měly krásné, pravidelné struktury, zatímco krystalky s vodou nesoucí myšlenku smrti, války, atd., byly nepravidelné a působily destruktivním a strašidelným dojmem.

Ale jak to souvisí s námi?

Když si uvědomíme, že je naše fyzické tělo z velké části tvořeno vodou, tak můžeme odhalit prvotní příčinu mnoha zdravotních problémů. Myšlenky mají ohromnou sílu a je jen na nás, jaké informace svému tělu dodáváme.

rozhovora2.jpgJak je možné, že se některým lidem přes veškeré a dlouhodobé úsilí nedaří astrálně vycestovat?

To stává poměrně často. Neumíme se vědomě odpoutat od fyzického těla, jsme na něm až příliš závislí a dokonce ani nevěříme, že vyzařujeme nějakou energii. Prvním krokem by tedy alespoň podle mě, měla být práce sama na sobě. Pokud chceme, můžeme dosáhnout všeho, na co si vzpomeneme. Včetně astrálního cestování.

Můžeme astrální tělo považovat za duši?

Vůbec ne, jsou to dvě individuální substance člověka. Astrální tělo je oproti duši ještě energeticky hodně hrubé. Duše, jedno z našich dalších těl, je mnohem jemnější, než všechno ostatní. Má za úkol sbírat zkušenosti a po smrti, kdy se přeruší stříbrná šňůra, pokračuje „zabalena“ v astrálním těle dál ve své cestě. Při astrálním cestování také dochází ke krátkodobému odpojení duše a astrálního těla, ovšem s tím rozdílem, že světelná šňůra, která je spojuje s fyzickým tělem, zůstává neporušená.

A tělo, které „spí“ má i po tomto oddělení i nadále auru?

Ne, nemá. Aura a astrální tělo je to samé.

V čem pro nás může být cílené astrální cestování přínosné?

Zbavíte se těžkého brnění, které pro nás představuje fyzické tělo, a zjistíte, jaké máte neomezené možnosti a schopnosti. Pochopíte, že smrt opravdu není konečnou zastávkou a že ve skutečnosti nejsme jen hromádkou kostí a svalů. Astrální cestování pro vás může být nejen nezapomenutelným zážitkem, ale také velkým přínosem na vaší duchovní cestě za poznáním.

Opravdu umí každý vědomě astrálně cestovat?

Pokud se na to připraví, tak ano. Stále je ale mnoho lidí přitahováno hmotou a materiálnem, a je pro ně těžké jen připustit, že by něco jako astrální tělo vůbec měli. V jejich případech budou pokusy o vědomé vycestování z těla pravděpodobně neúspěšné. Je k tomu třeba umění vizualizace (představivosti), naprosté uvolnění a víra, že se to povede. Astrální tělo musí dostat pokyn, že se může oddělit od fyzického těla. Někteří lidé k tomu mají talent, jiní se musí dlouze připravovat, provádět meditační cvičení, apod. Je to opravdu individuální.

Jak moc souvisí astrální cestování se sněním?

Astrální cestování se sněním velmi souvisí, protože v okamžiku, kdy usneme, se pokaždé astrální tělo i s duší odpojuje, aby nabralo potřebnou energii z univerza. Existuje více typů snů: vzpomínkové (mohou obsahovat vzpomínky na minulé životy), projekční (v náznacích ukazují naší cestu a možnost růstu), prožitkové (uvolňují nahromaděný stres, emoce a napětí) a duchovní (umožňují nám cesty do jiných dimenzí, často souvisí i s jasnovidectvím). Získáváme zvláštní schopnosti, atd. V okamžiku snění ale své sny málokdy dokážeme na sto procent ovlivňovat a být při plném vědomí a jejich význam většinou hodnotíme až zpětně po probuzení. Také můžeme mít sny, jejichž projekce souvisí s tím, co jsme daný den prožili, co nás zaujalo a co chceme nějakým způsobem zpracovat, a v neposlední řadě existuje lucidní snění. To máme v okamžiku, kdy si začneme plně uvědomovat, že sníme a máme nejrůznější možnosti. Můžeme se vědomě svobodně rozhodnout, co chci v astrálním světě zažít, co chci vidět, koho chci potkat, atd.

A podle čeho astrální cesty odlišíme od lucidních snů, ve kterých si člověk uvědomuje, že je to sen a tvoří si jeho průběh výhradně podle sebe?

V obou případech jsme napojeni na stříbrnou šňůru, i když o její existenci nemusíme mít ani ponětí a nevnímáme ji. Rozdíl mezi vědomým astrálním cestováním a lucidním snem je především ve způsobu, jakým se do astrálu dostaneme. Astrálně cestujeme ze stavu absolutní bělosti, tedy ještě před tím, než usneme, při lucidním snění se zase do astrálních rovin dostáváme přímo ze spánku. Výsledek je ovšem stejný, podle našich energetických vibrací se můžeme dostat do různých astrálních sfér. Další podstatnou odlišností je přístup k tomu, co právě prožívám. Astrální cestovatel si je vědom jedinečnosti svého prožitku a dokáže si jej daleko více vychutnávat, než člověk v lucidním snění, kterému každou chvíli může hrozit probuzení, protože svou radost z aktivně ovládaného snu dlouhodobě neudrží pod kontrolou. To je ale také věc cviku.

Jak vlastně vzniká lucidní sen?

Některé sny mohou probudit naše vědomí, a když si uvědomíme: toto je sen a chci zažít úplně jiné věci, získá naše vědomí nadvládu.  A zase naopak, pokud nebudeme mít dostatek energie, může se lucidní sen proměnit v obyčejnou projekci, kdy jej přestaneme vědomě řídit, nebo se z něho probudíme. Techniku lucidního snění se lze naučit, stejně jako astrální cestování. Je třeba mít hodně trpělivosti a hlavně odhodlanosti.

Jaké přípravy by měl každý začínající astrální cestovatel podstoupit?

Především by se měl přestat ztotožňovat se svým fyzickým tělem. To je základní předpoklad úspěchu k tomu, abychom se od něj dokázali odpoutat. Zní to snadně, ale lehké to není. Přestat se ztotožňovat s něčím, co pro vás bylo velmi podstatné celý život. Další přípravy mohou být různé, od meditačních technik, správného dýchání až po určité typy vůní nebo bylin, které astrálnímu cestovateli usnadní se od těla odpoutat. Měl bych asi zmínit i nejrůznější drogy, které vás také mohou odpoutat od těla a poslat do nejrůznějších dimenzí, ty ovšem v žádném případě nedoporučuji, protože vás mohou dostat do velmi nízkých astrálních rovin, kde se vám nejspíš vůbec líbit nebude a mohli byste si i ublížit. Nehledě na to, že čím nižší astrální sféra je, tím zákeřnější bytosti, negativní energetické stopy nízkých myšlenek a emocí, v ní najdete. To je také důvod, proč bývají velmi opilí nebo nadrogovaní lidé agresivní, lítostiví nebo depresivní. Jejich vědomí totiž právě lítá ve sférách, kde žádné pěkné věci nejsou k mání. Záleží také na druhu drogy.

rozhovora1.jpg Mohu se jako astrální cestovatel dostat i do nejvyšších sfér, pomocí jediné myšlenky?

Ano i ne. Záleží na tom, jakou váhu má vaše duše, i když to možná zní jako pohádka. Každý z nás je jiný, je jinak duchovně vyspělý a vibruje na určitých frekvencích. Lidé, kteří často bývají zlostní a láska je pro ně vzdáleným přístavem, se do nejvyšších astrálních sfér nedostanou, zkrátka je to tam nepustí, nedokážou se v tak vysokých frekvencích pohybovat. To se ale může změnit, pokud absolutně obmění svůj přístup k tomu, kdo opravdu jsou a začnou ze sebe vyzařovat čistě pozitivní energii. Ti, jejichž duše je lehká a neobtěžkaná světskými malichernostmi a materiálními hodnotami, se mohou dostat do vyšších sfér bez sebemenšího problému. Každá bytost se v astrálním světě pohybuje ve sférách, jejichž frekvence se shoduje s tou její. Nemusí mít vždy fyzické tělo – v případě, že ho už nepotřebuje, nebo jej nikdy neměla. Ale pokud budeme uvnitř plní lásky, není důvod, proč bychom se měli pohybovat v nižších astrálních sférách. Při astrálních cestách je třeba si uvědomit, že sebemenší strach se začne okamžitě zhmotňovat, začne nám klesat energetická vibrace a to způsobí, že astrální tělo bude klesat do nižších sfér mezi bytosti stejných frekvencí, jako máme my.

Je podle vás astrální cestování nebezpečné? Hodně lidí je přesvědčeno, že je to hra s otevřeným ohněm.

Nebezpečné to být může, zejména pro člověka, který není připraven na to, že se tam skutečně může potkat se svými nejhlubšími strachy, které jsou tam někde rozhodně zmaterializovány. Může dojít ke konfrontaci s největšími strachy a obavami. Ten, kdo s nimi nijak duchovně nepracuje, má velikou nevýhodu. Právě proto učíme astrální cestování až ve čtvrtém jogínském ročníku, kdy už žáci ovládají meditační techniky, mají určitou duchovní praxi a mají vyšší vibrace. Člověk, který by to zkoušel jen tak, by se mohl vystavit riziku, že to pro něj nebude příjemný zážitek. Ale že by se z cesty už nevrátil, je podle prakticky nulová pravděpodobnost. Nehrozí ani to, že by se poté zbláznil, nebo něco podobného.

A vy sám máte osobní zkušenosti s astrálním cestováním?

Přiznávám, že to není obor, kterému bych se nějak aktivně věnoval, jsem zaměřen různé mentální techniky, např. navození pocitu blaženosti a štěstí. Během mé jogínské praxe se mi ale několikrát stalo, že jsem viděl své astrální tělo, jak ze mě vystupuje. Bylo to úžasné. Dá se to provést například formou kolébky, kdy v meditaci rozhýbete ze strany na stranu své astrální tělo, které poté „vyskočí.“ Těch způsobů je ale daleko více a záleží na každém, co mu bude nejlépe vyhovovat. Také jsem se jednou dostal při cvičení do vyšší astrální sféry, kde byla všeobjímající láska a mnoho bytostí, které již neměly tělo. To, co jsem viděl, se nedá příliš popsat, protože proto nemáme slovní výrazy ani hmotná pojmenování. Ale co se týče dalších zážitků, vím toho hodně od mé sestry, která také provádí jogínskou praxi a věnuje se tomu naplno už mnoho let.

To mě zajímá…

Moje sestra měla astrální prožitky výhradně při milování s manželem, který se k nim však stavěl skepticky. Nejprve si myslel, že má sestra zdravotní problém, že nejspíš omdlela, a proto se ji snažil probudit. Když se ale vrátila zpět do těla, pokaždé mu začala vysvětlovat, ať už to příště nedělá a popisovala mu, kde všude byla a co zažila. Po určité době už ji nebudil a čekal, až se vrátí k vědomí sama. Nevěřil jí ale samozřejmě ani slovo. Při svých cestách ji provázely dvě létající bytosti, ukazovaly jí krásy astrálního světa a braly ji na neuvěřitelná místa. Když se s nimi setkala už po několikáté, poprosila je, jestli by někdy nemohly vzít na „výlet“ i jejího manžela, aby mu dokázala, že si nic nevymýšlí. Ty na to však nechtěly přistoupit s tím, že je na to jeho tělo příliš hrubé. Angela je však nakonec skutečně přemluvila, i když jí slíbily, že se to stane pouze jednou.

A jak to dopadlo?

Při příštím milování, aniž by mu něco řekla, za ním skutečně přišly dvě bytosti, které ho s mou sestrou společně vzali na výlet. Když jsem ho po té zkušenosti viděl, všechno mi nadšeně vyprávěl, ale byl zklamaný, že mu bytosti řekly, že je to poprvé a naposledy, kdy mu umožnily takovou cestu podstoupit, pokud na sobě nezačne duchovně pracovat. Švagr k mému velkému úžasu začal cvičit jógu.

Dá se nějak poznat, že to nebyl „obyčejný“ sen?

V tomto případě měli oba naprosto shodné zážitky, a navíc… Vědomé astrální cestování zkrátka poznáte, aniž byste jen trochu pochybovali. Je to tak neuvěřitelně živé a skutečné, naprosto jiné než běžné snové projekce, do kterých nezasahujeme. Prožitek si perfektně pamatujeme, cítíme vůně, vítr nám vlaje ve vlasech, atd., atd. Kdo jej jednou zažije, pochopí…