Náš systém jógy

Duchovní škola Rezonance představuje vlastní, světově jedinečný systém integrální jógy, který v sobě shrnuje všechna hlavní tradiční jógová odvětví a svou sílu čerpá z hlubokého porozumění autentickému poselství jógy. Je to systém neobyčejně praktický, aplikovatelný v denním životě jakéhokoli člověka. Systém, který se vysvlékl z esoterického hávu, aby srozumitelně předal podstatu starobylých jógových technik.

plakat2014-joga.jpg Většina lidí si spojuje jógu především s prováděním ásan, tělesných pozic, které vidí jako jakési exotické protahování. Ve skutečnosti je však vnější, viditelná stránka zaujímání ásan pouze příslovečnou špičkou ledovce praxe jógy. Naučit se správně zaujímat jógové polohy je jogínskou abecedou, něčím, čemu se věnujeme zejména během prvních let praxe a z čeho vycházíme. Nezůstaneme ale pouze u toho, že si osvojíme abecedu a rukopis, chceme se stát skutečnými básníky jógy! Abychom objevili pravou hodnotu ásan a jejich účinky, o nichž se dočítáme v tradičních jógových spisech, je nutné prozkoumat je mnohem hlouběji.

Uplatňuje se přitom princip, který v sobě skrývá velkou část kouzla, které pro nás jóga má. Totiž, že neexistuje rozpor či nějaký jasný předěl mezi naším tělem a duší či, chcete-li, energií, emocemi a myslí, nýbrž že dohromady tvoří jediný a nedělitelný celek. Není třeba se příliš rozepisovat, abychom zde navršili důkazy toho, co je dnes většině z nás již zřejmé – že životní styl, myšlenky a vnitřní prožitky ovlivňují naše tělo. Ovšem tento princip působí i obráceně – naše tělo, to jak s ním zacházíme, ovlivňuje bezprostředně naše nitro. A právě na to je tradiční jóga zaměřená.

Jóga je cesta k jednoduchosti a zpět do středu vlastní bytosti. Učí nás neutíkat před životem a sami před sebou, ale naopak se poznat a uvědomit si vše, celé neuvěřitelné bohatství, které v sobě neseme. Svaté spisy různých, nejen východních, tradic se vyjadřují o člověku a lidském těle velmi obdivně: že je božím chrámem, obrazem Boha, mikrokosmem. Jak jen může být to vše pravda?

Co se vlastně děje, jestliže provádíme nějakou jógovou polohu? Nejprve ji zaujímáme tělesně a dbáme přitom velmi vědomě na všechno, co k tomu patří: abychom se do ní dostávali tak, jak je třeba, dosáhli správného prohnutí v odpovídajících částech zad, uvolnili skupiny svalů, které mají být uvolněné, atd. Pak se zaměříme do nitra. To je krok, který se může mnoha lidem zdát zprvu obtížný, protože na to nejsou zvyklí. Někdy dokonce říkají, že se cítí neklidnější, než předtím. To je ale pouze průvodní jev toho, že si, možná poprvé v životě uvědomují něco, co vytrvale přehlíželi. Uvědomování je v tomto směru prvním krokem ke změně a větší harmonii.

Každé ásaně odpovídá jiné soustředění. Naše pozornost je klíč, který nám otevírá cestu k hlubšímu smyslu jógy. Například v poloze kobry je pozornost zaměřená do oblasti srdce. Jestliže se tam dokážeme zaměřit po určitou dobu, začínáme vnímat jemné chvění, vibraci, energie. Jogíni mluví o tom, že člověk nemá jedno, ale pět těl, a že tato úroveň odpovídá energetickému tělu, pránamajakóše. Jestliže zůstaneme v poloze ještě déle, můžeme si začít postupně uvědomovat, že energie, které vnímáme, se slévají do určitého stavu. V případě polohy kobry, která aktivuje srdeční čakru, to budou stavy hlubokého citového klidu a lásky. To je úroveň dalšího subtilního těla člověka, v němž prožíváme komplexní stavy, manómajakóšy. Postupně tak přirozeně při cvičení postupujeme do čím dál větší hloubky naší bytosti.

Jakmile začneme cvičit ásany tímto stylem, nemůže se už nikdy stát, že se v nich budeme nudit. I pokud navenek vypadají staticky, uvnitř se odehrává tanec energií. Vždycky budeme mít možnost udělat další krok, lépe se soustředit, více si uvědomovat, lépe se jim odevzdat, objevit ještě víc jejich účinků.

Vše v přírodě kolem nás i uvnitř nás má určitý rytmus. Střídá se den a noc, roční období, nádech a výdech. Základní osou všech těchto rytmů je střídání dvou stavů: aktivní - pasivní. Podobně jako musí lučištník, který chce zasáhnout cíl, pustit tětivu, poté co ji napjal, tak i po samotném zaujímání ásan následuje fáze uvědomování účinků. Je to fáze podobně důležitá, jako samotné provádění techniky, protože během ní sbíráme plody toho, co jsme, obrazně řečeno, „zaseli“ při jejím provádění. Vrátíme se přitom do výchozí polohy na zemi či vestoje a hluboce vychutnáváme všechny účinky.

plakat2014-tantra.jpg Princip, který se v praxi jógy uplatňuje, je v podstatě opačný, než u sportu. Ostatně i protažení se v józe děje v klidovém stavu svalů. Příjemné stavy, které přináší sport, jsou výsledkem toho, že při něm vybíjíme určitou energii. Dejme tomu, že jsme byli v napjetí z práce, dali si s přáteli několik setů tenisu a pak se cítíme příjemně vláční a uvolnění. V józe se děje něco jiného. Energii, s níž začínáme cvičit, nevybíjíme, ale vnitřně ji zpracujeme, harmonizujeme a směřujeme tak, aby posilovala klid a štěstí. Navíc skrze cvičení hromadíme ještě více krásných energií. Lakmusovým papírkem úspěšnosti naší praxe tradiční jógy je to, že po cvičení vnímáme větší harmonii a více energie, než před ním.

Výsledky, kterých dosahujeme, jsou přímo úměrné tomu, kolik srdce a také energie a času do své praxe vložíme. Dostavují se neomylně, ovšem dříve anebo později, úměrně tomu jak sami cvičíme.

Jóga je přístupná každému a všem, bez rozdílu věku, pohlaví, či schopností. Stejně jako máme všichni dvě ruce, nohy, určitou vnitřní tělesnou stavbu, máme i mysl, srdce, duši a můžeme je vhodnou praxí rozvíjet.

Krůček po krůčku se tak praxí jógy měníme a rozvíjíme a současně s tím se mění i náš život. Všechny krásné prožitky a energie, které jsme v sobě praxí probouzeli, září i navenek a jsou zrcadleny zpět k nám. Nejenže se praxí tradiční jógy stáváme zdravějšími, ale také šťastnějšími, harmoničtějšími, sebevědomějšími a dokonce i moudřejšími.

NAHORU