Oxyterapie - léčba kyslíkem

Oxyterapie používá jako účinnou látku, jak název napovídá, kyslík. Jejích forem je celá řada, několik jich dále v článku také uvedeme, hlavně se ale zaměříme na druh oxyterapie, která využívá čistý 3% perhydrol (peroxid vodíku) v p.a. kvalitě. Oxyterapie je velice silná metoda, která vyvolává hluboké a rychlé očistné procesy a je velmi vhodná pro ty, kteří trpí určitými nemocemi i po delší jogínské praxi. Abychom nebyli nepříjemně překvapeni jejími účinky, je důležité vyhnout se omylům a chybám a důsledně dodržovat pokyny provádění této terapie uvedené dále.

Slovo nemoc nám samo poměrně přesně ukazuje, co je v nepořádku: pokud je člověk NE-MOCný, někde mu chybí moc - síla, energie. Zdraví je harmonie všech těl, jak fyzického, tak i těl jemnějších. Naše jednotlivá těla jsou vzájemně v souladu, to znamená, že pokud nemáme v pořádku jedno z nich, tato disharmonie se promítne i do těl ostatních. Tak například pokud dlouhodobě negativně uvažujeme (máme disharmonické mentální tělo) po určité době se to projeví i na fyzické rovině. A obráceně, pokud se například špatně stravujeme a konzumujeme potraviny plné škodlivých látek a toxinů, ovlivníme tím negativně i jemnější těla - myšlení se stává pomalejší atd.

Proč zrovna kyslík?

Kyslík je ukazatelem rozvoje vědomí. Pokud sledujeme evoluci z pohledu využití kyslíku, na počátku nalezneme anaerobní bakterie (ty, které ke svému životu nepotřebují kyslík), ale postupem času, jak se zvětšuje objem těla i mozku, roste i potřeba kyslíku.

Léčba kyslíkem či ozónem je známá i konvenčnímu západnímu lékařství, ale zároveň je zde nutno říci, že není zatím znám způsob, jak podávat léčenému tuto látku bez příměsí vznikajících rychlými reakcemi kyslíkového radikálu. Podobný princip se uplatňuje i v ozónové vrstvě, která se díky silnému znečištění neobnovuje tak, jak by měla: O3 se totiž jako vysoce reaktivní látka v ovzduší slučuje s různými nečistotami a zplodinami za vzniku různých oxidů a solí a ozónová vrstva se tak neustále oslabuje.

Peroxid vodíku se v přírodě vyskytuje v řekách, jezerech a podobně, vzpomeňme na potok, který při své cestě neustále bublá a klokotá přes překážky, jezy a má tak spoustu příležitostí se okysličovat a srovnejme to s potrubím přivádějícím vodu do našich domovů: zde zbytek peroxidu obsažený ve vodě reaguje pouze s různými nečistotami, obsaženými v potrubí, takže se ho k nám dostává pouze minimální množství.

Dnešní člověk má ve svém těle množství škodlivých bakterií, virů a toxinů. Čím více se jich hromadí, tím se práce organizmu ztěžuje, orgány se musí více namáhat, aby je z těla vyloučily. Pokud znečištění organizmu překročí určitou mez, nastávají „ideální podmínky“ pro vznik nemoci. Tělo má samozřejmě obranné mechanismy, které nám pomáhají nemocem čelit. Asi většina z nás už někdy slyšela o spojitosti imunity a leukocytů (bílých krvinek). Mechanismus imunity bílých krvinek je postaven na peroxidu vodíku: bílé krvinky nebezpečné viry či bakterie obklopí, vypustí na ně právě peroxid vodíku uvolňující atom kyslíku, který s patogeny reaguje a ničí je.

Naše tělo tedy produkuje určité množství peroxidu vodíku, které nám ale ne vždy stačí, zvláště tehdy, pokud žijeme ve znečištěném prostředí měst, jíme jídla s vysokým obsahem toxických látek, dýcháme vzduch plný zplodin atd. Z tohoto pohledu se zdá velmi žádoucí tělu pomoci a dodat mu potřebný kyslík, který tělo samo potřebuje a používá. Z potravin, které můžeme konzumovat, pokud chceme zvýšit příjem peroxidu vodíku, jsou vhodná vejce a mléko, obzvláště mléko kojících matek, o kterém se obecně ví, že je dobré pro zdraví a imunitu - důvodem je právě vysoký obsah H2O2.

Pro příklad uveďme, že ryby žijící v čistých jezerech a řekách (tedy tam, kde je vysoký obsah peroxidu) nikdy netrpí určitými chorobami, například nádorovými onemocněními. Byl proveden pokus i na zvířatech, při kterém vyšlo najevo, že pokud odstraníme z buňky více jak 60% obsahu kyslíku, vznikne buňka nádorová.

Ve světle shora řečeného se jeví jogínská technika pránajámy ještě zázračnější a účinnější, protože našemu tělu mimo jiné dodává kyslík ve velkém množství. Někteří jogíni dokonce tvrdí, že kdo pravidelně a intenzivně cvičí pránajámu, nemusí vůbec oxyterapii praktikovat.

Oxyterapie s perhydrolem

Peroxid vodíku (H2O2) je chemicky nestabilní sloučenina, velmi snadno se z ní odštěpuje jeden atom kyslíku (O) a zůstává z něj voda (H2O), tohoto principu využíváme v terapii. Na druhé straně, díky tomu můžeme běžně v lékárnách koupit pouze peroxid s příměsí různých stabilizátorů, avšak taková látka je vhodná pouze k zevnímu použití, například jako dezinfekce při poranění, ale v žádném případě ji nesmíme používat vnitřně, tedy k terapii, o které se zde bavíme! K oxyterapii používáme zásadně čistý peroxid vodíku bez příměsí! Vhodný je perhydrol: 30% vodní roztok peroxidu vodíku.

Perhydrol můžeme užívat perorálně (viz dále), jako klystýr, nebo dokonce injekčně do žíly či svalu s fyziologickým roztokem, tuto formu ale mohou aplikovat pouze odborně lékařsky vzdělané nebo vedené osoby. Dále můžeme absolvovat perhydrolové koupele: vhodné je používat menší vaničku, ve které zůstaneme po 30 minut, vodu můžeme používat opakovaně, ale i tak je to poměrně náročná metoda s ohledem na údržbu a uskladnění vody. Snadnější je provádět koupele nohou nebo užití ústy, jinak se můžeme vystavovat i určitým nebezpečím, protože perhydrol je velice silná žíravina.

Při manipulaci s perhydrolem musíme dbát zvýšené opatrnosti, nesmí přijít do kontaktu se sliznicemi, očima, ušima; při manipulaci bychom si měli pokaždé pečlivě opláchnout ruce a dodržovat zvýšenou pozornost a hygienu, abychom předešli případným popáleninám.

Zásady při praxi oxyterapie

  • perhydrol uchováváme v tmavé, skleněné, světlu neprostupné nádobce s uzávěrem z materiálu, který neoxiduje (nereaguje s kyslíkem, neměl by být z měkkého plastu, ideální je polymerizovaný plast či nerez)
  • lžička, kterou roztok mícháme, by měla být také z nerezu či nereaktivního kovu
  • připravený roztok hned po zamíchání pijeme, nenecháváme na světle, perhydrol se jinak začne rychle rozpadat a uvolněný kyslík reaguje s okolními látkami

Jak jsme již řekli, tato terapie je velmi silná a rychle odstraňuje z našeho těla toxiny. Vzhledem k tomu, že je proces tak intenzivní, změny jsou snadno pozorovatelné a projevují se symptomy čištění. Terapie musí trvat nejméně 21 dní. Přestože výsledky jsou patrné již po pěti dnech, nesmíme skončit dříve, protože v těle se spustí očistné procesy, na jejichž dokončení by nemuselo mít tělo při předčasném ukončení terapie dostatek energie a mohlo by to vést k negativním výsledkům na naše zdraví. Běžně jsme totiž zvyklí na jistou úroveň fungování, na určité množství energie a i na určité vnitřní znečištění.

Perhydrol tyto zvyky nerespektuje, začne odstraňovat všechno, co v těle nemá být. Průvodní jevy terapie mohou být velmi bouřlivé, patří mezi ně například bolesti hlavy, průjmy, výskyt akné atd. Jejich míra a množství závisí především na tom, v jakém stavu je náš organizmus: čím je čistější a zdravější, tím méně problémů budeme v průběhu terapie mít. Útěchou v případě velkého množství symptomů v průběhu terapie nám může být to, že vše, co se projeví, se projeví v menší míře teď, než kdyby se toxiny dále hromadily a pak nás postihla vážnější nemoc.

Provádění

Ráno do hrnečku pramenité vody o objemu cca 250 ml přidáme 1 kapku perhydrolu, roztok zamícháme a ihned vypijeme. Stejný postup pak opakujeme v poledne a večer. Kapky je nejlepší dávkovat pomocí pipety či kapátka koupených v lékárně.

Druhý den zvýšíme celkovou dávku o jednu kapku na 4 kapky denně: ráno 2 kapky, v poledne a večer 1 kapku. Tímto způsobem zvyšujeme analogicky každý den dávku o jednu kapku, až se dostaneme na celkových 21 kapek denně (7 ráno, 7 v poledne a 7 večer). To je maximální denní dávka, kterou nesmíme překročit, jinak riskujeme vážné komplikace. Pokud dodržujeme přesně tento postup, k 21 kapkám se dobereme po 18 dnech terapie, zbylé 3 dny dávku již nezvyšujeme.

Opakování je matka moudrosti, proto tedy ještě jednou: maximum je 21 kapek denně a minimální doba terapie je 21 dní. Důvod pro stanovení maximální dávky tkví v tom, že perhydrol, respektive uvolněný kyslík, musí s něčím reagovat. Pokud eliminujeme toxiny, riskujeme to, že bude reagovat a poškozovat i zdravé buňky, můžeme si takto vyhubit prospěšné anaerobní bakterie ve střevech apod.

Pokud jsou symptomy moc silné, nemusíme denní dávku dále zvyšovat a ponecháme ji stejnou, anebo můžeme při komplikacích naopak každý den o 1 kapku dávku snížit, s terapií však nepřestáváme! Až symptomy zmizí, můžeme zase dávky zvyšovat dle uvedeného postupu. V extrémních případech je možné denní dávku navýšit, nikdy však nedáváme do jednoho hrnečku více než 7 kapek a vyšší dávky doporučujeme konzultovat! Těhotenství není považováno za kontraindikaci, ale před případným zahájením terapie je taktéž vhodné se poradit.

Pokud Vám pití roztoku působí problémy kvůli zvláštní chuti, je možné vodu zaměnit za džus, případně čaj, ale vždy perhydrol kapeme do studeného nápoje, nikdy ne do horkého. Po požití je také důležité si vypláchnout ústa.

Účinky a choroby, které oxyterapie léčí

Jsou známy případy, kdy se pomocí oxyterapie vyléčily nádory, AIDS, velmi dobré výsledky jsou také u všech chorob způsobených bakteriemi a viry (např. chřipka, nachlazení, bradavice,…) U nachlazení je vhodné kloktat roztok vody a perhydrolu.

Už po 14 dnech terapie se čistí stolice a moč, zkracuje se spánek o 2-3 hodiny, je možné lépe cítit bioenergii kolem těla a celkově se nám posiluje imunitní systém. Léčí se plísňová onemocnění, záněty i nemoci způsobené streptokoky. Všimnout si můžeme také zjasnění a pročištění myšlení a zlepšení nálady.

Tato terapie je nevhodná u onemocnění způsobených aerobními patogeny!!!

Pomocí perhydrolu je možné léčit i různé nemoci zvířat či rostlin.

Doporučení k provádění oxyterapie

V průběhu této terapie je velmi vhodné procesu očisty a léčení pomáhat i jinak, například kombinací s technikami meditace a pránajámy, úprava jídelníčku je také velmi vítána.

Závěr

Oxyterapie je velmi silná očistná technika, která je velmi snadno a rychle proveditelná. Pokud budete mít chuť tuto terapii vyzkoušet, podělte se s ostatními čtenáři a své zkušenosti pište do komentářu ke článku.

Před aplikováním této terapie se vždy poraďte se svým instruktorem či zkušenou osobou o případných rizikách, terapii provádíte na vlastní nebezpečí. 

 

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU