Šakti skupina – rozvíjení ženskosti

Duchovní společenství žen, které si přejí v sobě probudit božský stav Šakti.

Šakti je duchovně probuzená žena, která žije v neustálé jednotě se svou božskou podstatou. Je ztělesněním věčného ženského principu a stává se jeho extatickým projevem v tomto světě.

V současné moderní společnosti se druhotné rozdíly mezi pohlavími stále více a více stírají, případně se projevují velice silně, ale neharmonicky nebo povrchně. Uvědomění si existence tohoto trendu vyzývá mnoho žen i mužů, aby v sobě znovu začali nacházet přirozenou ženskost, respektive mužnost. Můžeme si nyní položit právoplatnou otázku, co znamená přirozená ženskost, resp. mužnost? Věříme, že mnohé odpovědi naleznete během aktivit Šakti skupiny a díky prohloubení kontaktu se svou vlastní božskou přirozeností.

Co je Šakti skupina?

Šakti skupina je, jinými slovy, skupina tantry pro ženy. Duchovní systém tantry je postaven na základních rozdílech mezi muži a ženami. Šakti skupina v ženách probouzí jejich ženské kvality, které jim byly dány od Boha, aby se mohly intenzivněji polarizovat s muži a žít více naplňující život, plný vnitřních i vnějších nádherných překvapení, která budou činit život zářivější, naplněnější a smysluplnější.

sakti skupina1K tomu nabízí tantra nespočetné množství metod, jež jsou určeny těm ženám, jež si skutečně přejí probudit svou ženskost a žít ve spojení s Mahášakti, nejvyšším a věčným ženským principem.

Šakti skupina je určena všem ženám, které si skutečně přejí pro svůj osobní a duchovní růst něco udělat. Budeme rozvíjet přirozené ženské přednosti jako je sebevědomí (vědomí svého pravého já), intuice, láskyplnost, otevřenost, spontaneita, hravost, sladkost, schopnost se polarizovat s muži, kteří v sobě probudili vlastnosti Šivy, dále budeme probouzet altruismus, povzbuzovat v ostatních ženách jejich potenciál, citovost, sebeovládání, kreativita, smysl pro humor, oduševnělost, sebeodevzdání, harmonie, vytříbený erotismus, krása atd.

Všechny tyto vlastnosti se budeme snažit integrovat do moderního životního stylu.

Šakti je nerozlučná od Šivy

Šakti neboli ženský princip by byla bez mužského principu, Šivy, chaotickým klubkem energie, které se nevyzná ani v sobě, ani v okolí. Žena, která v sobě probouzí Stav Šakti, si je vědoma nutnosti polarizace se Šivou - buď ve vnějším světě anebo ve svém světě vnitřním a tak se stává celistvou bytostí. To jí také umožňuje projevovat svou ženskost kdykoliv je to zapotřebí nebo žádoucí v interakci s muži; zároveň však není na vnějším mužském aspektu závislá, protože je vnitřně vyrovnaná a vládne nad svými erotickými energiemi. Šakti je nezávislá, svobodná a nekonečně milující ženská bytost.

Šakti skupiny (anebo Šakti-Venus skupiny) pro probouzení božského stavu Šakti existují nyní ve více než 15 zemích světa. Sdílejí stejné kurikulum, které je ale přizpůsobené místním potřebám každé skupiny. 

Náplň Šakti skupiny

 • Rozvoj vašeho ženského potenciálu na maximum.
 • Probouzení božského Stavu Šakti.
 • Podpora a léčivá síla ženské skupiny.
 • Kreativní a pohybové aktivity podporující schopnost sebevyjádření.
 • Tantrické techniky probouzející a posilující harmonickou ženskost.
 • Rituály probouzející duši.
 • Pokročilé probouzení a povzbuzování Vašich jedinečných ženských předností.
 • Probouzení a nabíjení okultního magnetismu nacházejícího se skrytě v každé ženě.
 • Speciální techniky pro kontrolu a transmutaci sexuálního potenciálu.
 • Kultivace erotických energií, které vedou k vytříbeným stavům vědomí.
 • Synchronizované začlenění (společně s ostatními Šakti skupinami po světě) do stavů hlubokého spojení s Velkými Kosmickými Mocnostmi.
 • Příklady žen, které žily anebo žijí ve Stavu Šakti.

Výhody a program pro členky Šakti skupiny

 • Intenzivní, okultní podpora v praxi technik, které se na skupině naučíme.
 • Možnost účastnit se mezinárodních setkání Šakti skupin (například v Řecku, Rumunsku, Dánsku…)
 • Autentické a přímé duchovní vedení.

Organizační pokyny

Skupina je vhodná pro ženy navštěvující kurzy jógy či tantry, ale i pro všechny ženy žíznící po hluboké transformaci.

Šakti skupina se setkává přibližně jednou za dva týdny a vstoupit do skupiny je možné kdykoli během roku.

Kontakt

V případě dotazů a pro přihlášení kontaktujte, prosím, koordinátorky ze svého města:

Magda Holancová (Praha)
tel.: 774 574 999
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hana Pařízková (Brno)
tel.: 724 574 933
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

NAHORU