a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

BADRA

„Šťastný/á“, „prosperující“, „prospěšný/á“, „ctnostný/á“, „vynikající“, „čistý/á“. Badra je čestný epiteton, které se připojuje zejména k ženským jménům.

BÁUL

Bengálské slovo Bául etymologicky vychází ze sanskrtských výrazů vatula („šílenec“) nebo vyakula („pohlcený“ nebo „ohromený“). Oba tyto výrazy odkazují na extatické „opojení“ a duchovní zápal, které jsou pro stoupence hnutí Bául charakteristické. Tato organizovaná a systematizovaná skupinka se v průběhu středověku objevila v Bengálsku (Indie). Její členové obecně pocházejí z nižších vrstev společnosti. Jako zpěvní jogíni se proslavili svými krásnými písněmi, které velmi často opěvují „vnitřního člověka v srdci“, tedy nejzazší individuální esenci, átman.

BDĚLOST

Soustavné udržování vnitřní bdělosti znamená, že jsme, bez ohledu na sílu všemožných pocitů, které se v našem vnitřním vesmíru objevují, schopní je jasně a s velkou pronikavostí sledovat, aniž bychom se jimi nechali i jen v nejmenším znepokojit. Při všem, co prožíváme, má tato bdělost zůstat neměnná.

BHAIRAVA

V sanskrtu doslova „strašný“, „ten, který udivuje“. Jedno ze jmen Šivy často připisované některému z jeho božských společníků.

BHÚRLÓKA

Konkrétní svět. Fyzické tělo a specifické hmotné okolnosti, které tvoří pozemský materiální vesmír člověka.

BHÚTA ŠUDDHI

„Očista základních skladebních prvků těla“. Praxe, která je většinou považována za nedílnou součást kundaliníjógy a která usiluje o postupnou transformaci běžného fyzického těla (déha) v „zářící“ či božské tělo (divjá déha) oplývající četnými kvalitami a paranormálními schopnostmi. Jak strašlivá síla kundaliní stoupá od prvního subtilního silového centra (múladháračakra) až po temenní centrum (sahasrára), postupně „rozpouští“ (transcenduje) 5 základních subtilních prvků, tattev, ze kterých se tělo skládá: subtilní zemi (prthiví), subtilní vodu (ápas), subtilní oheň (tédžas), subtilní vzduch (váju) a subtilní éter (ákáša).

 

BHUVARLÓKA

Subtilní svět různých forem, ve kterém se manifestují vjemy, pocity, vášně a sklony a povstávají z něj naše přání. Tato úroveň subtilní existence se (co do vibrační frekvence) nachází nad hmotným (fyzickým) světem. Bhuvarlóka je mnohem rozsáhlejší a komplexnější než fyzický vesmír.

BÍDŽA

Energie, semeno, zárodek. Potenciální síla obsažená v jádru. Subtilní energie ukrytá za každým hmotným objektem. Velmi silná v bídža mantrách (subtilní zvuky, které vyjadřují možnou vibraci v rezonanci) pokud jsou získané přímo od duchovního průvodce.

BINDU

Sanskrtský pojem bindu v češtině znamená „bod“ nebo „silové ohnisko“. Bindu je analogickým projevem, dovolujícím ustanovení sui generis tajného spojení mezi mikrokosmem lidské bytosti a určitou specifickou silovou sférou v makrokosmu. Pokud je bindu dostatečně probuzené a energetizované, umožňuje dotyčné bytosti dostat se do stavu rezonance s určitými aspekty nebo specifickými energiemi z makrokosmu.

NAHORU