a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ÉTERICKÉ TĚLO

Éterické subtilní tělo neboli vitální dvojče je jedním ze základních vitálních projevů, umožňující život fyzického těla a rovněž koordinující a umožňující spojení se subtilním astrálním tělem. V některých tradicích je také považováno za součást subtilního těla.

EUFORIE

Euforie (od řeckého slova složeného z předpony eu; a kořene phorein „nést“) je pojem zavedený roku 1875 jako označení pro stav dobré nálady pociťovaný šťastnými lidmi díky procesu rezonance s hluboce blahodárnými subtilními energiemi štěstí z makrokosmu. Pojem má přesně vymezenou sférou záběru s psychologickými konotacemi a je definován takto: „závratný, příjemný pocit intenzivní radosti a sebeuspokojení, který se spontánně rozlévá dokonce i na ostatní“.

NAHORU