EGREGOR

Tento pojem pochází z řeckého slova „egregorien“, které znamená „bdít na stráži“. Jakýkoli egregor je subtilní energetickou sférickou formou, která vzniká v astrálním vesmíru, když jsou dvě či více lidských bytostí pohromadě nebo se shromáždí a jednotně projevují určitý jasný a pevný záměr.

Egregor není nikdy entitou v pravém slova smyslu. Místo toho je egregor tajemným magickým subtilním sférickým vyzařováním, které obsahuje všechny pevné úmysly, všechny myšlenky, všechny prožitky a všechny touhy, které většinou v jednotě projevují dvě nebo více lidských bytostí, které se rozhodly jednat v určitém směru v souladu se společnými záměry, které je pohánějí.

NAHORU