EGREGOR

Kolektivní projev záměrů, myšlenek, prožitků a aspirací. Tento pojem pochází z řeckého slova „egregorien“, které znamená „bdít na stráži“. Jakýkoli egregor je subtilní energetická sférická forma, která se utváří v astrálním vesmíru, když se shromáždí dva či více lidí a shodně projevují určitý jasný a pevný záměr.

Egregor se nikdy nestává entitou v pravém slova smyslu. Egregor je tajemné magické subtilní sférické vyzařování, které obsahuje všechny pevné úmysly, všechny myšlenky, všechny prožitky a všechny touhy, které převážně shodně vyjadřují dva nebo více lidí, kteří se rozhodli jednat v určitém ohledu podle sdílených záměrů.

NAHORU