a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

MÁRA

Doslova „ničitelka, vražedkyně“. Inkarnace subtilní síly smrti v buddhismu, Mára symbolizuje rovněž tyranické vášně, které vážou člověka, a také všechno, co překáží krystalizaci a zjevení kořenů podstatných základů (kušala) nebo duchovnímu pokroku na cestě duchovního osvícení. Mára je paní sedmi nebí (subtilních nižších světů) nebo sfér chtění (viz trilóka déva).

MELANCHOLIE

Tento pojem, který u starých Řeků označoval „černou žluč“, se poprvé objevil v Hippokratových spisech. Hippokrates užíval pojem „melancholik“, k označení člověka, který je nespolečenský, emocionální, pesimistický a zasněný.

MENTALITA

Mentalita je způsob organizace intelektuální aktivity z perspektivy logických struktur a směrodatných citových hodnot, jako jsou víry a přesvědčení. Mentalita je výrazem specifické orientace v kosmickém prostředí a porozumění či výkladu událostí. Je relativně stálou charakteristikou individuálního subjektu či kolektivu, ukazuje se jako systém citově-kognitivních postojů, které představují, po tu dobu, co daná mentalita přetrvává v nezměněné podobě, rezonanční děje s určitými subtilními energiemi z makrokosmu, které dané mentalitě odpovídají. Mentalita je odvozena od osvojených kulturních a duchovních vzorů a z vlastní životní zkušenosti.

MENTÁLNÍ ČIN

Působení skrze osobní rezonanci se subtilní mentální energií z makrokosmu, která způsobí transformaci v mysli, ve tvaru obrazu nebo (a) nápadu. Díky tomu je projektivní a ideacionální. Stejně jako kterákoliv jiná činnost závisí i na důvodu, je směřovaná skrze cíle a má nástrojovou strukturu. Mentální činnosti mají informační obsah a operační základ.

MÉRU

Vrchol nebo „špička světa“, mytická hora nacházející se ve středu vesmíru (makrokosmu). Podle starodávných indických kosmologických zobrazení je Méru místem setkání a zároveň nejvyšším sídlem všech bohů.

MOUDROST

Úplné sebepoznání. Moudrost je stav úplného sebepoznání, zjevení nesmrtelného ducha (átmanu) a naprostá shoda myšlenek a činů, kterých dosahuje člověk, který má dokonale aktivní nejvyšší subtilní silové centrum sahasráru. Nejvyšší moudrosti lze dosáhnout prostřednictvím bohatých duchovních zkušeností, jež jsou prohloubeny důkladnou reflexí a významně uspíšeny souvislým a správným prováděním vyšších etap jógového systému.

NAHORU