MANIFESTACE

Akt „zhmotnění“ určitého aspektu. Např. manifestace (projevy) Boha, manifestace subtilních energií myšlení (prostřednictvím účinků, které dříve či později vyvolají a které mohou být objektivně uvědomeny nebo zaznamenány), atd. Akt projevu a jeho výsledek. Externalizace (prostřednictvím slov, skutků, subtilní energie či jednání) něčích myšlenek, pocitů či osobnosti. Jednání či skutečnost, skrze kterou někdo nebo něco projevuje svou existenci či činnost.

Obecněji „extenze“, dosažení úspěchu. Manifestované (z latinského manifestus – to, co lze zachytit) je to, co je učiněné hmatatelným a vnímatelným prostřednictvím svého „zcela čistého lesku“. Např: „Jeho duše uzřela světlo manifestované ve své celistvosti“.

NAHORU