MUDRÁ

Pojem mudrá lze doslova přeložit jako „pečeť“ či „znamení“. Představuje vhodné symbolické gesto, které vyvolává jev okultní rezonance®. Je prováděno určitými částmi těla (zejména rukama) nebo prostřednictvím zvláštních tělesných poloh, přičemž jeho cílem je uvedení jogína do rezonance s určitými subtilními energiemi z makrokosmu nebo jeho okamžitá integrace do určitých specifických blahodárných silových sfér či polí.

Mudry tak spojují fyzický neboli tělesný postoj s duchovními vznešenými skutečnostmi. V józe slouží jako podpora pro soustředění myšlení na absolutno (Boha), stejně jako například v křesťanství nalezneme gesto (mudru) sepjatých rukou pro zvýšení duchovních účinků modlitby. Mudry velice napomáhají uskutečnění určitých vnitřních stavů (schopností) tím, že je předjímají prostřednictvím určitého postoje souvisejícího s jejich fyzickým projevem, a tak přispívají k upevnění harmonizujícího a integrujícího spojení (rezonance) mezi člověkem a vesmírem (makrokosmem).

Účinek muder je velice silný, pokud jsme při jejich provádění dostatečně pozorní. Ve chvíli jejich provádění musíme navíc předem znát význam a účel příslušné mudry, kterou se chystáme utvořit. Gesto učiněné v případě provádění mudry vytváří okamžitou rezonanci s určitými základními gesty, která trvale existují v makrokosmu. Jinými slovy pokud učiníme vhodné gesto (mudru), energie odpovídající této mudře (která trvale existuje v makrokosmu) se okamžitě projeví také v nás (v mikrokosmu naší bytosti). 

NAHORU