RASA

Sanskrtské slovo, které se překládá jako „vznešená radost, extatická vášeň“. Intenzivní prožitek nadpřirozeného štěstí, který následuje po stavu splynutí a extatického spojení s božskými energiemi. Tento neobyčejně vytříbený stav nelze s ničím srovnat, jen v nepatrné míře s radostí, kterou cítíme prostřednictvím uspokojení smyslů, a uniká jakýmkoli pokusům o jeho racionální popis. Může být prožíván po dokonalé sublimaci niterných energií, jestliže jsou tyto energie po transmutaci fyzického potenciálu postupně sublimovány a svedeny do nejvyšších sfér bytosti (sahasráry).

NAHORU