a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

SEBEDŮVĚRA

Sebedůvěra je blahodárný pocit jistoty daný znalostí schopností a hodnoty vlastní či nějaké další osoby, který díky rezonančním dějům se subtilními blahodárnými energiemi z makrokosmu, které vyvolává, umožňuje (v mikrokosmu člověka) projev odhodlanosti, síly, inspirace, rozhodnosti a zdaru v činech.

SEBEKONTROLA

Harmonická souhra jasného nadmentálního řízení a obratné, dokonale zvládnuté kontroly mysli. V praxi jógy je vyšší, harmonická sebekontrola ukazatelem toho, do jaké míry je jogín pánem sebe sama. Dosahuje se jí prostřednictvím souběžné, komplexní, převážně vyšší aktivace ádžňáčakry a druhotně manipúračakry.

SEBEPOZOROVÁNÍ

Vyšší stránka osobního vědomí mysli (ádžňáčakra), pomocí kterého sleduje lidská bytost více nebo méně systematicky ozvěny vlastní osobnosti. Sebepozorování bychom měli aplikovat jak na nápady, tak i na duchovní prožitky a z nich vyplívající rozsáhlé účinky. Objektivita, rozvíjený sebekritický cit a vyšší nároky na sebe jsou potřebnými podmínkami, aby se sebepozorování stalo účinným prostředkem v jogínské výchovné praxi.

SEXUÁLNÍ KONTINENCE

Sanskrtské slovo brahmačarja znamená kontinence, zdrženlivost, naprosto vědomá kontrola sexuální funkce. U muže i ženy obnáší transmutaci a sublimaci sexuálního potenciálu a duchovní soustředění. Toho všeho lze přitom dosáhnout jednak prováděním askeze, jednak dokonale kontrolovaně prováděnou sexuální aktivitou.

SIDDHI

Naprosto výjimečné fyzické, psychické, mentální a duchovní síly neboli takzvané paranormální síly, které vznikají jako logický výsledek duchovního vývoje vytrvalého jogína podle toho, nakolik se ve vnitřní bytosti aspiranta probudí z potenciálního stavu a postupně zvyšují nevýslovné rezonance se skrytými subtilními kosmickými silami.

SILOVÝ NÁPAD

Vyjádření používané jogíny, které označuje dynamické vlastnosti nápadu působit v určitých podmínkách jako síla. V osobním smyslu se silový nápad ztotožňuje s přesvědčením, ideály, principy, tzn., že tyto nápady jsou hodnoty do nás silně emočně začleněné. Na sociální úrovni jsou silové nápady ideologické hodnoty. Jóga vysvětluje tuto situaci moudře: poté, co se katalyzuje, dynamizuje a začleňuje velký počet lidských bytostí, silný nápad se stane opravdovou, překvapující silou.

ŠIVA

Bůh jako osvoboditel bytostí spoutaných nevědomostí. Sanskrtské slovo Šiva znamená doslova „dobrý“, „laskavý“. Ve východní tradici je Šiva třetím hlavním bohem hinduistické trojice (trimúrti), kromě něj ji tvoří Brahma a VišnuŠiva je bůh, který ničí zlo, nevědomost a vše nečisté. Vládne nekonečnou, blahodárnou silou zbavovat – často náhle, v jediném okamžiku – okovů nevědomosti.

SKEPTICISMUS

Negativistické, zužující filosofické učení, které lze vysledovat zpět až do antického Řecka a které na sebe v průběhu dějin bralo různé podoby. Učení, které pokládá schopnost člověka dosáhnout pravdy, štěstí, harmonie, rozeznat dobro od zla, správné od nesprávného, za pochybnou. Skeptické koncepce, příznačné zejména pro období niterné mravní krize a duchovního úpadku, prosazovaly v oblasti poznání relativismus či agnosticismus.

SKROMNOST

Skromnost (latinsky „modestia“) je lidská vlastnost, jejímž prostřednictvím se projevuje prostý a zdrženlivý postoj vůči vlastním zásluhám, bez naparování a neopodstatněných nároků, pokora.

NAHORU