a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

SMĚLOST

Postoj a správné chování, které ukazuje na velkou psychologickou, psychickou, mentální a mravní energii, jenž umožňuje obdařené osobě, aby odolala nebezpečí. Pojem definuje hlavně ctnost, která předpokládá risk. Pojem smělost, stejně jako jemu podobné pojmy, kterými jsou odvážnost, odvaha, nesmírná odvaha, hrdinství apod. vyjadřuje mentální postoj, který předpokládá vítězství postoje plného štědrosti, odevzdání, vedoucí někdy až k překonání sama sebe či sebeobětování, vítězství nad pudem sebezáchovy

SMÍCH

Smích je emoční expresivní čin, který způsobuje obličejové rozsáhlé pohyby, bouřlivé dýchání, rytmické zvuky a vyplývá v příjemnou a dráždivou exaltaci. Smích je čin specifické lidské komunikace.

SMŮLA

Sled neblahých událostí a okolností (neštěstí, nehoda), které se vůbec ne náhodou objevují v našem životě. Vyjadřují karmu, kterou si nyní zasloužíme za naše více méně ďábelské činy, kterých jsme se dopustili v některém z předchozích vtělení.

SMYSLY

Nástroje poznání okolní skutečnosti. Lidé mají pět smyslových orgánů zvaných džňánendríje: 1) nos (ghrána) spojený s múladháračakrou, 2) jazyk (rasa) spojený se svádhišthánačakrou, 3) oči (čaksu) spojené s manipúračakrou, 4) pleť (tvak) spojenou s anáhatačakrou a 5) uši (srotra) spojené s višuddhačakrou.

SOLIDARITA

Pojem solidarita je definován jako těsná jednota založená na společných zájmech, citech či myšlenkách; jako duch pochopení sjednocující lidi.

SÓMA

Božský očišťující, regenerující, extatický nápoj, připravovaný z více tajných popínavých rostlin, který je darován jako obětní dar Bohu a který pijí velcí zasvěcení bráhmani a pokročilí jogíni.

SÓMAČAKRA

Tajné subtilní centrum, které v celé naší subtilní bytosti ovládá a rozděluje vznešenou základní subtilní vyživující energii sómu (viz sóma), která pochází z makrokosmu. V subtilním plánu se druhotné subtilní energetické centrum sómačakra nachází na patře a je důvěrně spojeno s činností základního subtilního centra vědomí (sahasráry).

SOUDRŽNOST

V obecné rovině, na úrovni skupiny, je soudržnost výchozím stavem, odkazujícím k přání jejích členů být pospolu. Když je soudržnost nějaké skupiny velká, skupina zůstává jednotná a silná. Když je slabá, skupina je náchylná k tříštění a rozpadu.

SPANDA

Znamená chvění, třesk, vibraci, je základním pojmem Kašmírského Šivaismu. Je božskou pulsací, která tvoří mimořádnou a překvapující blaženost konečné reality. Spanda neoznačuje libovolný pohyb ve smyslu, v jakém je běžně označován a chápan, ale je transcendentální příčina všech pohybů. Tento filozofický pojem je rozsáhle rozepsán v esoterickém pojednání „Spanda káriká“ z 9. stol. mudrcem Vasaguptou. „Spanda káriká“ bývá často připisovaná Vasaguptovu žáku Kallatovi. Spanda je nádherná tvořivá vibrace, která je prožívána jako duchovní stav splynutí s vyššími (Šivovými) aspekty vědomí.

NAHORU