a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

TRÁTAKA

Jedna ze šesti šatkarem, která mezi jiným usiluje o zvětšení a posílení schopnosti mentálního soustředění, současně s očištěním a zlepšením zraku prostřednictvím nepřerušené fixace pohledu na barevný bod nebo jantru.

TURÍJA

Turíja doslova znamená „čtvrtý“. Je to čtvrtý základní stav vědomí (vrtti) neboli jinými slovy „nadvědomí“, příznačný pro osvícení a dosažení stavu božské extáze (samádhi). Turíja je stavem nadvědomí příznačným pro duchovní osvobození a projevuje se tím intenzivněji, čím více je aktivována sahasrára. Je nazývána „čtvrtým stavem“, protože transcenduje všechny tři běžné stavy vědomí.

ÚMYSL

V latině slovo „intentio“ vždy označuje rozhodnutí lidské bytosti, následované spontánně soustředěným vnitřním působením touhy a vůle, usilující o nějaký záměr, neboli jinak řečeno pevně zaměřené k nějakému cíli. Úmysl tedy označuje projev složitého vnitřního procesu lidské bytosti, v němž se současně spojuje rozhodnutí, touha a vůle, které jsou v tu chvíli pevně zaměřené a soustředěné na dosažení nějakého cíle.

UPANIŠADY

Upanišady jsou posvátné texty tvořící „zjevenou“ část „Véd“ a základ filosofie védánta. Vyznačují se velkou svobodou myšlení a otevřeností vůči moudrosti a transcendenciUpanišady v podstatě obsahují popis zásadního individuálního nesmrtelného Já (átman) a ukazují jeho totožnost s univerzálním božským (makrokosmickým) Duchem, Brahman neboli Paramátman.

UPŘÍMNOST

Upřímnost (latinsky „sinceritas“) znamená nepřítomnost přetvářky či záludnosti, otevřenost, loajálnost. Podle „Oxfordského slovníku“ znamená původní latinské slovo „sincerus“ „poctivý“, „čistý“, „bezúhonný“, „bez chyb“.

ÚRDHVARETAH

Výraz označující výjimečnou sílu, vlastní jak jogínovi, tak jogínce, schopnou umožnit úplnou transmutaci spermatu (nebo jemu odpovídajících specifických sexuálních výměšků, včetně těch menstruačních v případě ženy) a energii, která je výsledkem tohoto tajného procesu, neustále směřovat vzhůru (úrdhva), aby nakonec vystoupala ve formě sublimované energie na úroveň základního centra vědomí (sahasrára).

ÚZKOST

Úzkost je soubor pocitů a citových jevů, které se zpravidla vyznačují pocitem tlaku a reálného či imaginárního strachu z velkého neštěstí anebo utrpení, vůči němuž si připadáme bezbranní a bezmocní.

VAIKHARI

„Vystavená na odiv“, poslední etapa vývoje procesu vyzařování a projevování skrze roztříštění a postupné odrážení absolutního transcendentního tvořivého logu (paravák). Je charakterizována krajním rozlišováním mezi subjektem a objektem (dávajícím význam a majícím význam), přičemž se slovo a označovaný předmět nyní nacházejí na různých místech (řeč je vytvářena v krku a jí označované předměty se nejčastěji nacházejí venku).

VÁJU

„Vzduch, vítr“. Základní subtilní element (tattva) vzduch, ve Védách zosobněný jako bůh větrů; objevuje se zde ve stejném voze s Indrou, ale Indra je tím, kdo drží otěže v ruce.

VÁK

Doslova „řeč, hlas, slovo“. Ve Védách je vák hlasem božského zjevení. Rgvéd oslavuje promluvu, subtilní zvukovou vibraci, svaté slovo ztělesněné ve slově Véda, jakožto původní základní tvořivou sílu, vytvářející všechny bohy. Ve svém symbolickém, transfigurujícím, poetickém stylu, tradiční starověké indické písemnosti vyprávějí, jak brahmova božská myšlenka tekla skrze vák, základní logos neboli boží hlas, dala vzniknout vesmíru a „zpívala“ božskou symfonii makrokosmické harmonie.

NAHORU