TANMÁTRA

„Původní látka“. Základní princip, základní kvalita nebo základní subtilní prvek, z něhož vychází odpovídající hrubý prvek. Existuje pět tanmáter (zvuk, dotek nebo hmat, tvar nebo zrak, chuť a čich), přičemž každá z nich je základní kvalitou jednoho z pěti hrubých prvků (mahábhúta), které se z tanmáter odvozují: éter (nebo prostor, ákáša), vzduch, oheň, voda a země.

NAHORU