Svetlana Rybchinskaya

Tantra mě začala lákat v okamžiku, kdy jsem pochopila, že náhlé a mnou mocně vnímané změny v životech mých rodičů nastaly právě díky seminářům tantry. Rodiče se stali mnohem svobodnější ve svém projevu k ostatním i k sobě, přestali se bát otevřeně vyjadřovat to, co cítí a myslí, a zbavili se řady svých dlouhodobých strachů a zábran. Začali si místo toho více užívat života i v těch nejnepatrnějších okamžicích.

Již po svém prvním 3 denním semináři tantry, kterého jsem si zúčastnila v 16 letech, jsem cítila, že se začínám otevírat vůči životu i sama sobě. Nyní zpětně vnímám, že to byl jen první krok na cestě tantry, po kterém následovalo dalších tisíc, mnohem vědomějších a více transformujících kroků, z nichž jako nejdůležitější vnímám znovunalezení víry a smyslu života, pochopení důležitosti rozvíjení své ženskosti a naplnění své roli jako ženy v životě, přechod na tantrické milování a nalezení lásky ve svém srdci.

Díky tantře jsem doslova znovuobjevila sebe, pochopila jsem důležitost bytí ženou a toho, šířit tuto výjimečnou a božskou energii do světa.

Čím dál tím více pozoruji ženy kolem sebe, vnímám, jak jsou nádherné a krásné, každá svým vlastním způsobem! Bohužel si to ale často neuvědomují a tuto svou krásu, ženskost a smyslnost nevidí. Proto bych si velice přála jim to znovu ukázat, aby si uvědomily, jak jsou ve skutečnosti nádherné a jak obrovský mají potenciál zářit krásou, štěstím a láskou, aby se otevřely své ženskosti a zbavily se stahujících omezení, probudily svoji sexualitu a přestaly se za ni stydět. Aby zkrátka plně přijaly samy sebe.

Nevím, zda bych chtěla něčemu učit muže (to nechám na lektorech ;) , spíše si jim přeji ukázat (a tím je i motivovat), jak žena dokáže milovat a obdivovat muže, který je pevný, silný, vědomý si toho co dělá a ví, proč to dělá – muže, který nalezl své životní poslání a naplňuje ho s největší možnou aspirací a vytrvalostí.

Chtěla bych to, čemu jsem se sama naučila v této duchovní škole a k čemu jsem přišla vlastní osobní zkušeností předávat dalším lidem, kteří hledají sebe a svoji cestu, chtějí najít v životě hlubší smysl a touží po lásce a harmonickém vztahu, po láskyplném milování a propojení nejen těl, ale i duší.

  • Pravidelná praxe tantry a jógy od roku 2010
  • Účast na 3 táborech pro zjevení nejvyššího Já (Átman)
  • Účast na letních táborech jógy a tantry v Rumunsku od roku 2011,
  • Účast na mezinárodní soutěži ženství Miss Šakti (3. místo v roce 2012, 3. místo v roce 2014)
  • Víkend tantry s Advaitanandou a Adinou Stoian
  • Workshop pro ženy o probouzení vnitřního ohně s Adinou Stoian
  • Účast na Tantra festivalu v roce 2012 a 2013

NAHORU