Ženská sexualita, orgasmus a ejakulace: možnosti návratu k ženské přirozenosti

V moderní společnosti se o sexu mluví neustále. Doba, kdy představovalo toto téma tabu, je dávno ta tam, a naše sexualita je propírána takřka na každém kroku. V médiích jakoby se s ní roztrhl pytel. Internet oplývá nesčetným množstvím serverů, poraden a diskusních fór o erotice, v časopisech pro ženy i muže najdeme vždy zaručené tipy a triky „jak na to“, v žádném filmu nesmí chybět alespoň jedna milostná scéna. Vědci i lékaři zkoumají naši sexuální přirozenost ze všech stran, vznikají nejrůznější studie, točí se dokumenty. Člověk by si řekl, že ve společnosti, kde je zastoupena taková otevřenosti vůči sexualitě a zájem o ni, budeme všichni ve svých milostných vztazích šťastní a naplnění. Opak je však pravdou. Vyslechneme-li si názory skutečných lidí, zjistíme, že v realitě českých ložnic nefunguje mnoho věcí tak, jak je nám to ve filmech idylicky předkládáno, ba naopak mnoho lidí, především žen, vnímá ve svém milostném životě nějakou nedostatečnost nebo dokonce milostnou frustraci. Problémy ženské sexuality, na něž bychom zdánlivě měli mít jednoduchá řešení, mají poněkud hlubší kořeny, než se na první pohled zdá, pojďme se tedy na toto téma podívat podrobněji.

zenska-sexualita9.jpgNejeden problém vychází přímo z postoje společnosti. Každá kultura má svůj specifický přístup k různým otázkám života, který se utvářel po mnoho staletí, a každá společnost má i svoji vlastní vizi dokonalosti, ke které se snaží její členové co nejvíce přiblížit. Pokud vyrůstáme v sociálním společenství s takovýmito nepsanými pravidly, společnost na nás už od dětství působí, předjímá určitým způsobem náš budoucí způsob života a tím v nás zanechává hlubokou stopu. Tato stopa však není vždy dokonalým otiskem, může v nás zanechat i spoustu omylů, které se dále přenášejí z generace na generaci.

Na utváření názoru na sexualitu měla v naší společnosti po mnoho generací velký vliv například církev, která ji staví do pozice hříchu. Je známo, že nikdo nemůže být součástí některých církví, pokud „páchá“ tyto sexuální hříchy. Takový pohled, jenž je nám vkládán do mysli, nám předurčuje konkrétní styl života. Právě proto se může stát, že díky tomuto předurčení máme ze sexuality jistý pocit viny a ten se pak stává překážkou v milostném naplnění, popřípadě i duchovní cestě, chceme-li se přiblížit Bohu cestou tantry. Jak silný vliv měla tato výchova na názor a život společnosti, můžeme vidět například v časopisech pro ženy, které vycházely přibližně okolo roku 1898. Tyto staré články, které dnes kolují jako známý internetový vtip, poskytovaly ženám v době teprve o několik generací zpět naprosto vážně míněné návody, jak během pár let manželství utlumit sexuální život páru na minimum, nebo ho ideálně úplně potlačit. V ženách probouzely postoj, v němž byla sexualita něco nečistého a jejich muži byly zvrhlí a chlípní, pokud měli erotickou touhu, což muselo mít mnohdy i poměrně destruktivní vliv na vztah žen k mužům jako takovým a tím i na kvalitu jejich vzájemného soužití. Dnes už se tomu většina lidí směje, ale měli bychom si uvědomit, že tyto postoje skutečně ještě relativně nedávno formovaly vývoj naší společnosti a snadno se tedy stane, že v sobě má nejedna žena při pomyšlení na svou sexualitu stále ještě pocit viny nebo hříchu, byť podvědomě.

Někteří duchovně založení lidé se navíc i v dnešní době snaží vytěsnit sexualitu ze svého života z přesvědčení, že se jedná o cosi nižšího ohrožující duchovní vývoj. I kdybychom snad přijali takový pohled na věc, je nutné podotknout, že jeho potlačením z naší osobnosti stejně nezmizí. Jako analogii si vezměme například ego, jež je největší „překážkou“ duchovního vývoje. Člověk, který zapře vlastní ego a zarputile tvrdí, že žádné nemá, jej nemůže nikdy transformovat, neboť si na tuhle zkušenost nikdy ani „nesáhne“. Tento člověk pak vypadá jemně, žije a chová se tak, jako by žádné ego neměl . Ve skutečnosti je v sobě zcela zapře a zřejmě se k němu nikdy nepropracuje, protože nemá možnost jej uchopit. Žije „vedle“ svého ega a vypadá jako bytost plná soucitu a štědrosti, ale je z něj cítit přetvářka, jako by si na něco hrál. Neuvědomuje si, že má v sobě něco, co pop írá a lže tak sám sobě. Cokoliv, co v sobě potlačíme a tváříme se, že neexistuje, nás jednoho dne nemile překvapí a nás čeká o to tvrdší pád do reality. Jedinou možností, jak skutečně transcendovat nižší aspekty lidské osobnosti, je přijmout je, pochopit a následně vědomě povznést na aspekty blahodárné.

zenska-sexualita3.jpg Abychom ještě lépe pochopili vliv společnosti na prožívání sexuality, můžeme se podívat na zvyklosti v kulturách, které se svým přístupem od té naší liší. Jako příklad lze uvést například kulturu taoistickou, která byla po staletí považována za velmi duchovní a měla v Asii hlubokou tradici. Část taoistické tradice se zabývá osobnostním rozvojem jedince za pomoci jeho sexuality. Po staletí se tato kultura rozvíjela naprosto odlišně od té naší, protože pohled na sexualitu byl její přirozenou součástí, což zásadním způsobem ovlivnilo celý lidský život. Tak, jako je pro nás naprosto přirozené třeba jíst, bylo pro lidi této společnosti přirozené se milovat. Milování a nahota pro ně byly naprosto normální věcí. Tak, jako jsou naše děti zvyklé, že rodiče spolu jedí u stolu, byly děti z taoistické společnosti zvyklé, že se spolu rodiče přirozeně a neskrývaně milují. Naší společnosti přijde až trapné vidět vlastní rodiče, jak se spolu milují. V taoismu je to považováno za přirozenou součást života. Tito lidé se takto chovali, protože k tomu byli odjakživa vedeni a vychováni.

Přestože naše společnost prošla v oblasti otevřenosti k sexualitě značným vývojem, oduševnělému přístupu taoistické tradice se nemůže rovnat. Chybí nám stále určitý povznášející prvek, postoj, který by nás učil chápat rozdíl mezi sexem a milováním – a který by dal tomu všemu smysl. Moderním trendem erotiky je motto „hlavně si to užít“ a v případech mnoha mileneckých párů takto dochází k tomu, že milenci své společné radovánky pouze povrchně konzumují. Krajní variantou tohoto scénáře jsou pak situace, kdy spolu lidé (často i náhodně, např. v podnapilém stavu) provozují sex bez lásky a společnost toto chování nejen toleruje, ale často dokonce vyzdvihuje jako něco fakt „cool“. Tento způsob sexuálního života může být sice skutečně jistým způsobem zábavný, ale k opravdovému milostnému uspokojení a naplnění nikdy nepovede.

Ženy jsou většinou od přírody víc intuitivní a mnoho z nich často nějakým způsobem cítí, že je tento způsob sexuálního života neudělá šťastnými. Jelikož jim ale společnost nenabízí mnoho kvalitních alternativ, může se snadno stát, že se tato nejistota připojí k pocitu studu, který nám pečlivě vštěpovaly předchozí generace, a žena pak bude o to víc frustrovaná a může se sexuálnímu životu uzavřít. Důsledky odmítání vlastní sexuality pak můžou být velmi rozsáhlé a v některých případech až smutně destruktivní. Můžou se projevit například jako deprese, pocity marnosti a méněcennosti, nízké sebevědomí, negativní vztah k mužům i k sobě, ale také jako nemoci a fyzické dysfunkce.

Ženy by ale měly pochopit, že milostný život plný lásky může dát životu smysl a proto by se ho neměly vzdávat. Ba co víc, pokud se mu otevřou, budou se skrze lásku a milování moci neuvěřitelně rychle a blaženě transformovat a můžou takto poznávat samy sebe i Boha ve všem kolem nás. Tantra učí, že univerzální ženský princip znázorňuje tvořivou energii, zatímco mužský princip makrokosmické vědomí, které tuto energii kontroluje. Pokud je tomu takto, mělo by tedy být hlavním cílem ženy, aby co nejlépe rozvíjela svůj energetický potenciál, jehož součástí je právě erotická energie.

Co lze tedy dělat? Na začátku je především nutné přijmout sama sebe ve své přirozenosti. Dříve byly ženy vychovávány tak, aby si myslely, že čisté budou jen tehdy, zůstanou-li co nejdéle sexuálně „neposkvrněné“, a i když se do této situace dostanou, raději by se například u milování neměly žádným způsobem projevovat, aby to nevypadalo, že propadly hříchu. Opravdové duchovně čisté milování však nemá tyto limity a je úplně jedno, jestli u toho žena křičí při orgasmu nebo spolu milenci provádějí praktiky, nad kterými zůstává rozum stát. To, co dělá ze sexu duchovní milování, je láska, transfigurace a touha po Bohu. K tomu je ale potřeba úplně odložit stud a otevřít se lásce, a bude-li se žena bránit toto udělat, milování pro ni rozhodně čistší nebude.

zenska-sexualita7.jpg Dalším důležitým krokem ke kvalitnímu milostnému životu je sebepoznání a to od úrovně pocitové a teoretické, až po tu nejpraktičtější fyzickou. Žena by měla zjistit, jaké má potřeby v lásce, ve vztahu, ale i v erotických praktikách. Většina žen zabývajících se milostným naplněním zvládne vyřešit první část, ale mnohé se už nedostanou ke druhé. Přesto je však potřeba si uvědomit, že i toto je pro milostný život velice důležité. Žena by měla dokonale znát své tělo, protože jedině tak může naučit partnera, co má s tímto tělem vlastně dělat. Každá žena je totiž jiná a na stejné věci může každá reagovat jinak a i pro zkušeného muže může být náročné zjistit, co se jeho ženě bude líbit, zvlášť pokud to neví ani ona sama.

V USA dokonce existují specializované kurzy pro ženy o ženské sexualitě, některé jako přednášky, některé i formou praktických cvičení vedených instruktorkou. Na takových sezeních jsou přítomny pochopitelně pouze ženy. Každá si s sebou přinese dva ručníky, prostěradlo, erotické pomůcky, zrcadlo a banán. Na začátku se rozebírá teorie, hovoří se o bodu G a pouštějí se různé ukázky, které jsou následně vysvětleny. Poté jsou instruktorkou ženy podporovány v tom, aby za pomoci zrcadla věnovaly pozornost svému bodu G. Nejdříve jim instruktorka předvede cvičení sama na sobě a pak ženy zkoušejí nalézt vlastní bod G. Dalším krokem, kterému se účastnice učí, je zkoušení ztuhlosti vaginálních svalů, k čemuž jim pomáhá banán. Na něm instruktorka ukazuje, jak pomocí stahů vaginálních svalů dokáže banán rozdrtit a následně to zkoušejí i ostatní ženy. Tak zjistí, do jaké míry mají tyto svaly ztuhlé, což jim dodá cennou zpětnou vazbu. Po této praxi se opět hovoří o orgasmu a bodu G a pak ženy zkouší na prostěradlech za asistence instruktorky stimulovat svůj G bod až k dosažení orgasmu. Některé ženy jsou sice nervózní, ale aby podpořily ostatní v kurzu, tak se také snaží. Na závěr pak otevřeně hovoří o tom, jak byly s daným kurzem spokojeny a co vše jim to přineslo.

Dalším důležitým krokem po poznání vlastního těla je také uvědomit si svou roli v rámci páru. Jeden z partnerů je vždy tím, kdo dává, a jeden tím, kdo přijímá. A je to právě žena, kdo přijímá. A aby mohla být dokonale otevřená přijímání, musí se žena nejprve zcela uvolnit a nechat ze sebe „odtéct“ všechny své emoce a pocity a svému muži se tak úplně odevzdat. To znamená, že pokud má potřebu plakat, nechť pláče, pokud má potřebu smíchu, ať se směje. Důležité je jen to, aby byla ve svých projevech vždycky naprosto upřímná. A to nejen po stránce emoční, ale i fyzické. Má- li potřebu například močit, měla by to se stejnou samozřejmostí udělat. Partner by ji měl podporovat ve všech směrech, aby se zcela a plně uvolnila a projevila tak svou skutečnou přirozenost.

Ženská jóni je jako mapa akupunkturních bodů a mnohé z nich můžou být různě citlivé, na některých místech se můžou vyskytovat příjemné pocity, jinde můžou být zas bloky. Při milování dochází svým způsobem k masáži těchto bodů a to může vést k silnějším a četnějším projevům a prožitkům – příjemným ale i nepříjemným. Může se objevit strach, bolest, pláč, apod. Oba partneři by k tomu měli přistupovat s vědomím, že v tomto okamžiku se žena léčí, počínaje úrovní fyzickou, přes emoční až k duševní. Neměli by se proto stydět přirozeně se projevovat před sebou navzájem a měli by dát najevo všechny své emoce, ať jsou jakékoli. Takové milování má pak silné léčivé a očišťující účinky.

Žena pak také snadněji dosáhne orgasmu a i samotný jeho průchod bude mít za následek celou řadu léčivých účinků. Je dobré si uvědomit, že zablokování orgasmu často vychází z psychiky žen: „necítím se dobře, není pro mne možné, abych dosáhla orgasmu“. Díky práci na sobě, poznávání sebe sama a udržování svých svalů v oblasti hráze v dobré kondici tak, aby se při orgasmu mohutně stahovaly, dokáže žena bez problémů otevřeně projevovat sebe sama. Z tohoto důvodu je orgasmus natolik léčivý. Je jedním z nejmocnějších nástrojů, jež nám byly dány, a je vynikajícím receptem na celou řadu problémů a potíží. Čím máme hlubší prožitek při orgasmu, tím budeme vitálnější, zdravější, radostnější a šťastnější.

zenska-sexualita12.jpg Opravdové sebepřijetí je často jediná opravdu potřebná věc k dosažení orgasmu a sexuálního uspokojení ženy. Výjimečně pak existují i ženy, které sice mají některý typ orgasmu, ale nedokážou jej vnímat. Bloky na této úrovni způsobí, že dotyčná žena není dostatečně vnímavá k energiím, jež proudí touto oblastí. Obvykle k vyvolání orgasmu stačí, když je žena vzrušená a vědomě se soustředí do poševní oblasti. U žen, které nejsou schopny prožít svůj orgasmus, je zapotřebí intenzivního vědomého soustředění do této oblasti po celou dobu milování a soustředění na průtok energií touto oblastí. V takovém případě se postupně vytváří určitá rezonance, jež kumuluje energii právě v tomto místě. Nashromážděná energie stále roste a roste, až vyvrcholí vytouženým orgasmem.

Prvním předpokladem, zajišťujícím úspěch, je tedy zcela zaměřená mysl, vědomé prožívání aktu. Pokud naše mysl stále těká, nemůžeme očekávat hluboké prožitky. Aby mysl zůstala v tomto smyslu čistá a jasná, je nevhodné používat jakékoli stimulační prostředky, které ji nějak ovlivňují. Mezi takové látky počítáme drogy, alkohol, apod., které způsobují jakési otupení v našem smyslovém vnímaní. Pokud člověk užívá po nějaký čas drogy, jeho smysly se začnou „rozpouštět“ a jeho vnímání se odsune na vedlejší kolej. Pro úplné a vědomé prožití orgasmu je nutné mít svoji pozornost neustále zaměřenou tím správným směrem.

Naše smyslné prožitky může velmi výrazně ovlivnit i náš celkový životní styl. Blahodárně působí například relaxační techniky, břišní tanec, cvičení jógy, nebo je dobré si prostě něčím „udělat radost“. Dále náš milostný život bezesporu značně zlepší kvalitní spánek, pravidelný denní režim a zdravá strava. Destruktivně působí především stres, kterého je potřeba se zbavit ještě před milováním, ideálně odstraněním příčiny stresu. Kvalita erotických prožitků velmi silně souvisí s tím, na kolik se žena cítí ve svém životě zdravá, spokojená a šťastná. Milostný život žen je velmi komplexní záležitostí, která má obrovský dopad na jejich duši, proto bychom se na něj měli dívat celistvě a pečovat o něj stejně komplexně, jako se například zabýváme svým zdravím.


 

Ženský orgasmus

Ženský orgasmus je pro mnohé dodnes velkou záhadou a pro důkaz, že tomu tak skutečně je, nemusíme chodit příliš daleko: stačí si sednout k internetu. Existuje řada článků na toto téma, v nichž odborníci z oblasti sexuologie a sociologie prezentují svá stanoviska potvrzující tuto skutečnost a mnoho průzkumů poukazuje na fakt, že milostný život žen a jejich uspokojení bývá obecně poněkud zanedbáván. Příčinou může být nejen například celkové nepochopení ženské sexuality a snaha ji oddělit od zbytku života, ale třeba také nevědomost o tom, co to vlastně orgasmus je, jak funguje a jak se ho dá dosáhnout.

zenska-sexualita2.jpg Oblast jóni, stejně jako celá ženská pohlavní soustava, je protkána velkým množstvím senzitivních nervových zakončení, která jsou erotickými stimuly aktivována a drážděna. Vjemy z těchto zakončení jsou přeměněny na nervové impulzy, které jsou přenášeny periferním nervem zvaným nervus pudendus (stydký nerv). Ten je smíšeného typu, tzn. že obsahuje vlákna senzitivní, která vedou dostředivé nervové vzruchy směrem k mozku, ale také vlákna odstředivá motorická, která vedou vzruchy zpět ke svalům a žlázám. Stydký nerv zároveň inervuje pohlavní orgány, oblast hráze (kůži a svaly) a vnitřní plochu stehen, proto můžeme při výraznější milostné stimulaci snadno zpozorovat, že spolu tyto oblasti vzájemně souvisí.

Vzruchy jsou pak vedeny nadřazenými křížovými nervy směrem do míchy a poté do mozku, kde se odehrává mnoho složitých procesů vyhodnocování, zpracovávání a generování nových vzruchů, jež jsou zodpovědné za naše reakce na podněty. Takto vzniká reflexní oblouk čidlo-mozek-výkonný orgán, který nám v případě jeho fyziologické funkce umožňuje zakoušet blažené pocity, které se dostavují zejména v oblasti pohlavních orgánů po jejich dráždění. V mozku se dále kromě toho odehrávají další doprovodné procesy, které navazují na výše zmíněný reflexní oblouk, a to je důvod, proč může mít milování tolik blahodárných účinků, které už na první pohled vůbec nesouvisí s primárním fungováním našich pohlavních orgánů.

Při milování jsou v mozku aktivována především centra v medulla oblongata (prodloužená mícha), což je nejstarší část mozku odpovědná za pudové chování, zachování života a rodu. Zároveň je i silně aktivován hypothalamus, což je centrum s velmi složitou funkcí, které slaďuje funkci jednotlivých systémů těla do komplexních odpovědí. Mnoha učenci duchovních tradic je však toto místo mozku mimo jiné považováno za bránu ke světlu poznání a vyšším duchovním stavům, což dokazuje, že skutečné tantrické milování dokáže propojit nejnižší pudy lidského podvědomí s nejušlechtilejšími aspekty našeho bytí a díky tomu může být součástí plnohodnotné duchovní praxe a silným nástrojem osobní transformace.

Z pohledu tantry rozlišujeme několik druhů orgasmu ženy. Mezi nejznámější a nejčastější patří orgasmus klitoridální, který lze vyvolat drážděním klitorisu a není zapotřebí proniknutí penisu do vagíny ženy. U tohoto orgasmu lze pozorovat rytmické stahy v oblasti hráze ženy. Mnoho žen uvádí, že jsou schopny zažívat pouze tento orgasmus, avšak tantra říká, že tento typ nevyvolává opravdové uspokojení a navíc při něm velmi snadno může dojít k nekontrolované ztrátě energie.

Dalším typem orgasmu je orgasmus vaginální, vyvolaný na úrovni bodu G. Při něm dochází opět ke stahům svalů hráze, zde však mnohem silnějším. Tento typ orgasmu zasahuje do mnohem hlubších úrovní bytosti, vyvolává pocity uspokojení nejen na fyzické úrovni, ale poskytuje rovněž velmi silné emoční a citové uspokojení. Dochází při něm ke změnám v intenzitě dýchání, a to podstatně výrazněji, než při dosažení orgasmu na úrovni klitorisu, kde přílišné změny na úrovni dechu nepozorujeme. Vyvolat orgasmus na úrovni bodu G je ale zároveň náročnější.

zenska-sexualita6.jpg Existuje i druh orgasmu, jenž má velice silný a hluboký emocionální charakter. Jedná se o orgasmus děložního hrdla. Během jeho prožívání může dojít dokonce i na určitou chvíli k zastavení dýchání a žena při něm může vydávat velmi hlasité zvuky. Díky velké emoční intenzitě se mohou projevovat citové reakce jako je smích, pláč nebo křik, jakožto projevy uvolněného napětí. K vyvolání tohoto orgasmu je nutný velmi pomalý a intenzivní kontakt lingamu s děložním hrdlem, které takto tlačí na velmi citlivé místo v zadní části pochvy zvané peritoneum, což vyvolává velmi intenzivní reakce s hlubokými prožitky. Emoce jím vyvolané můžou být tak silné, že v některých ženách můžou vzbuzovat i pocit strachu. S tímto typem orgasmu se však nesetkáváme příliš často.

Srovnáme-li všechny typy orgasmu podle toho, jaké emoce vyvolávají, lze říci, že nejslabší citové reakce spouští orgasmus na úrovni klitorisu. O něco intenzivnější reakce hlubšího charakteru vyvolává orgasmus na úrovni bodu G a nejintenzivnější a nejhlubší emoční prožitky spouští orgasmus děložní.

U orgasmu na úrovni klitorisu pracuje přibližně jedna třetina svalů v oblasti hráze. Na orgasmu bodu G se již podílí přibližně dvě třetiny hrázových svalů a zapojují se rovněž i svaly děložní. U orgasmu děložního však dochází pouze ke stahům děložních svalů a hrázové svaly zůstávají nečinné.

Co se týče techniky dosažení konkrétního typu orgasmu, je v prvním případě (orgasmus na úrovni klitorisu) zapotřebí rychlé stimulace klitorisu. K dosažení orgasmu na úrovni bodu G stimulujeme tento bod nejprve pomalu a mírně, postupně stimulaci zrychlujeme a zintenzivňujeme. V případě děložního orgasmu jde o využití pomalého a intenzivního tlaku na zadní část pochvy směrem k děložnímu hrdlu.

Pro objektivní představu o vlastní schopnosti dosahovat orgasmus nabízíme ženám následující psychotest:

Test 1: Jste schopny dosáhnout orgasmu?

V tomto testu ohodnoťte jednotlivé výroky vždy číslem ve stupnici od 1-5 podle intenzity, nakolik se s daným výrokem ztotožňujete (1 bod = zcela nesouhlasím, 5 bodů = zcela souhlasím). Test doporučujeme vyplňovat v klidu a vyhradit si na něj dostatek času:

  1. Přijde mi zcela přirozené, že ženy prožívají orgasmus.
  2. Jsem přesvědčená, že patřím mezi ty, které můžou mít orgasmus.
  3. Mám ráda svoje tělo a ráda se ho dotýkám (všude).
  4. Toužím zakusit pocit plné důvěry a radosti, který přináší orgasmus.
  5. Ráda plně a otevřeně vyjadřuji své nitro.
  6. Vím, že pokud ve svém životě v různých aspektech potlačuji sebe sama, potlačuji tím i schopnost prožívat orgasmus.
  7. Jsem přesvědčená, že se mohu zcela svobodně projevovat, a to kdykoli a kdekoli bez ohledu na okolní prostředí.

Po vyplnění těchto sedmi otázek si sečteme počet bodů a výsledek použijeme při vyhodnocení:

35–27 bodů: Jste velmi smyslná žena, máte předpoklady dosahovat orgasmu velmi snadno a bez jakékoliv předchozí přípravy.
26–14 bodů: Máte také dobré předpoklady k tomu, abyste dosáhla orgasmus, ale vaše prožitky lze ještě zlepšit. K tomu Vám může pomoci určité cvičení či příprava.
13–7 bodů: Ve vašem případě je cesta k dosažení orgasmu trochu náročnější a delší, doporučujeme Vám do vašeho každodenního života zahrnout cvičení a techniky pro rozvoj smyslnosti, procvičování otevřeného mentálního postoje a zaměřování pozornosti k vnímání svých pocitů. Pak se vám to určitě podaří.

zenska-sexualita16.jpgSvaly pánevního dna

V případě, že jste v předchozím psychotestu nezískali příliš dobré hodnocení, nebo máte z jakýchkoliv jiných důvodů pocit určité nedostatečnosti ve vašem milostném životě, můžou vám velmi pomoci následující řádky, v nichž se podrobněji zaměříme na poznání jóni a fakta s ní související.

Klíčovým faktem, na který je třeba upozornit v souvislosti se správnou funkcí ženských pohlavních orgánů, je skutečnost, že jóni je v podstatě dutý orgán tvořený svaly, které se při vyšším prokrvení elasticky tvarují a pohybují. Čím více je žena v této oblasti citlivá, tím rychleji a lépe se vzruší, její jóni se prokrví a svaly v ní se začnou stahovat, což vede ke generování dalšího vzrušení a orgasmů. Platí to ale i naopak, také samotné stahování těchto svalů vyvolává u velmi smyslných žen snadno pocit vzrušení vedoucí až k orgasmu.

Tím se dostáváme k tomu, že tyto svaly lze procvičovat. Začneme-li se svaly jóni vědomě pohybovat, automaticky se nám bude zvyšovat prokrvení této oblasti a začneme být citlivější na přicházející podněty. Budeme-li tyto svaly pravidelně trénovat, bude se tím zvyšovat naše uvědomění těchto svalů, jejich jednotlivých skupin a různých pocitů při stažení různých částí jóni. Společně s tím se bude zároveň zvyšovat i vlastní citlivost této oblasti na jakékoliv dráždění.

Podívejme se například na sportovce – chtějí-li podávat velké výkony, musí hodně trénovat své svaly. To by mělo platit i pro nás a budeme-li provozovat takovýto „erotický sport“, můžeme se těšit na odpovídající výsledky.

Toto jednoduché cvičení by mohlo změnit milostný život mnoha žen k nepoznání, ale bohužel o něm ženy dnešní doby téměř neví a neexistuje ani žádná osvěta. Většina z nich si myslí, že těmito svaly vědomě pohybovat nelze, ale ve skutečnosti je tomu tak prostě proto, že to nikdy delší dobu cíleně nezkoušely a tak jsou jejich vaginální svaly většinou slabé, nebo dokonce ochablé. Je to jako se svaly prstů u nohou, málokdo z nás dokáže na základě svého vědomého rozhodnutí pořádně pohnout malíčkem, ale například lidé po úrazu rukou se dovedou naučit pomocí prstů u nohou klidně i podepisovat. Stejně tak je to i se svaly jóni, které lze vytrénovat jako jakýkoliv jiný sval v těle.

Výzkumy ukazují, že takřka 50 % žen trpí záněty močového měchýře či gynekologickými záněty, přičemž ve 20 % případů jde už o záněty chronické. Jeden z lékařů interpretující tento průzkum dokonce naznačil, že dnešní ženy nemají v tomto směru dostatečně vyvinuté obranné funkce, které by je před záněty dokázaly ochránit. Tomu by se však dalo snadno předcházet, kdyby ženy procvičovaly svaly pánevního dna, protože prokrvení této oblasti zároveň podporuje imunitní systém a aktivuje tak automaticky lokální imunitu sliznice a přilehlá lymfatická centra. Takto může vést nevědomost ve společnosti ke vzniku problémů a dokonce až onemocnění.

zenska-sexualita10.jpgTaké ženy trpící nějakou negativní sexuální zkušeností mohou mít pánevní svaly příliš stažené a jejich jóni pak může být nezdravě suchá a náchylná k zánětům. V tomto případě dochází k poruše proudění krve, která může vyústit až v její zástavu v některých místech jóni, stejně tak, jako když si pevně stlačíme bod na naší ruce a on pak na nějakou dobu zbledne. Tento stav poukazuje na nedostatečný tonus pánevního svalstva a nejpřirozenější a nejsnazší způsob, jak ho odstranit, je odpovídající cvičení spolu s otevřením se lásce.

Souvislosti cvičení svalů pánevního dna a jeho vlivu na gynekologické zdraví si poprvé všimnul doktor Arnold Kegel, který sestavil soubor cviků, které dynamizují oblast pánve a jsou známé jako Kegelovy cviky. Tyto cviky doporučují gynekologové především ženám trpící inkontinencí (porucha udržení moči) a posunutím dělohy, ke kterým dochází často u žen po komplikovaném porodu či po přechodu. Tantra však doporučuje věnovat velkou pozornost svalům pánevního dna všem ženám a bez rozdílu věku, protože tak můžou nejen předejít mnoha gynekologickým problémům, ale i výrazně zlepšit svou schopnost prožívat milostné potěšení.

Zdravé vaginální svaly se poznají podle jejich tonu. Neměly by být ani příliš napjaté, ani příliš ochablé, protože pouze optimální tonus svalů umožňuje správné proudění energií. Stav našich vaginálních svalů můžeme snadno zjistit pomocí následující metody:

Lehneme si na záda, mírně pokrčíme kolena. Nohy by měly zůstat v přirozené poloze. Prst navlhčený lubrikantem vložíme dovnitř jóni a začneme jím pohybovat doleva, doprava, nahoru, dolů a poté do různých směrů. Abychom žádné místo nevynechali, můžeme provádět pohyb hodinových ručiček. Zkoumáme umístění svalů, jak se který sval uvolňuje a stahuje, popřípadě zda se v některých místech vyskytují zcela ztuhlá místa.

Pokud jsme schopny vložit do vagíny pouze jeden prst, znamená to, že jsou naše svaly příliš stažené. O normálním stavu vaginálních svalů lze hovořit tehdy, je-li žena schopná vložit do vagíny 3 prsty. Stažené svaly poznáme tak, že do vagíny vložíme 1-2 prsty, ale vnímané vjemy nejsou moc příjemné. Tento samotný test už může naznačit mnohé pro schopnost prožívat orgasmus a odhalit možnost, že se lze v tomto směru posunout mnohem dále.

Pro posílení svalů pánevního dna se kromě Kegelových cviků používají také nejrůznější pomůcky, jejichž použití je nejen praktické, ale také příjemné a zábavné. Pro příklad lze uvést vaginální kuličky, které žena nosí uvnitř a snaží se je udržet svaly jóni, aby nevypadly. Začíná se u větších a lehčích a postupně se přechází k těžším a menším. Další možností je použití vibrátoru, který stimuluje tyto svaly jejich stlačováním a tím je aktivuje. V tomto případě však dejte pozor, aby docházelo jen k mírnému tlaku a abyste nezatínala hýžďové a břišní svaly, ale pouze svaly poševní. Můžeme také cvičit tak, že vložíme dovnitř pochvy prst a pouze stahujeme a následovně uvolňujeme tyto svaly. „Doporučená denní dávka „ je až 100 těchto stahů a uvolnění až 3 krát denně. Pokud cvičení správně provádíme, cítíme příjemné stahování poševních svalů okolo prstů doprovázené příjemnými pocity a vjemy.

zenska-sexualita11.jpg Existují také cviky pro příliš stažené a ztuhlé svaly. V tomto případě se snažíme stahovat svaly u vaginálního otvoru. Prstem zde jemně kroužíme a snažíme se jím pohybovat směrem vzhůru. Žena by měla rovněž nacvičit tlačení obdobné tlačení při porodu. U všech těchto cvičení je nezbytná trpělivost a důslednost a zároveň schopnost vyjadřovat se svým vlastním a osobitým stylem. Cvičení se svaly pánevního dna můžeme zároveň využít k objevení vlastní přirozenosti a zbavení se představ o tom, jak by měly naše projevy vypadat. Neměli bychom rozhodně přejímat žádný konkrétní styl podle nějakého vzoru (lektoři, herci, …), ale snažit se v této sexuální oblasti projevovat tak, jak to přirozeně cítíme. Můžeme přitom používat afirmaci: „Jsem žena a projevuji se tímto způsobem“, kterou si můžeme dle svých potřeb upravit. Zpočátku se doporučuje, aby tato cvičení a zkoumání vlastního těla vykonávala žena nejprve sama a postupem času může zapojit i svého partnera.

Takto jsou ženy za nějaký čas schopné výborně ovládat svaly jóni, což mnohonásobně zlepší jejich gynekologické zdraví, veškeré milostné prožitky a tuto snahu velmi ocení i milovaný protějšek. Chce-li být žena opravdu atraktivní, měla by své jóni věnovat tolik pozornosti, kolik věnuje své pleti – každodenní očistou, zkrášlováním, investicemi do pečujících přípravků a veškerým dalším hýčkáním.

Test 2: Jak pružné jsou vaše svaly v oblasti hráze?

Použijte lubrikant a vložte prst dovnitř své vagíny. Stáhněte co nejvíce svaly, abyste tak vyvinuly co největší tlak na vložený prst. Zvolte nejvhodnější tvrzení k vjemu, který právě cítíte:

Pokud je pro vás nejpříznačnější tvrzení A + B, znamená to, že vaše svaly jsou ochablé. Tvrzení C odpovídá normálnímu stavu těchto svalů a tvrzení D + E poukazuje na příliš stažené či ztuhlé vaginální svaly.


 

Klitoris a bod G

Další nezbytné informace, které by měly patřit mezi základní milostné znalosti každé ženy i muže, se týkají vlastní anatomie jóni a jejích důležitých součástí.

Nejvýše položený orgán ženské jóni je klitoris. Nachází se pod stydkou kostí (Venušiným pahorkem) a z obou stran jej lemuje začátek velkých stydkých pysků. Na první pohled vypadá jako malý vyčnívající hrbolek, ale to, co vidíme, je ve skutečnosti pouze jeho malá část, zbytek se nachází uvnitř těla. Klitoris je topořivý orgán a jeho jedinou funkcí je reagovat na vzrušení. Při vzrušení se zvětší, při časté a intenzivní sexuální aktivitě může i růst.

Pod začátkem malých stydkých pysků se nachází močová trubice. Její primární funkcí je močení, ale je-li žena dostatečně psychicky otevřená, může se nechat svým milovaným dráždit i zde a zažít tak velmi specifický uretrální orgasmus, který je v tantře velmi ceněn. Během prožívání orgasmu může dojít k uvolnění moči, pro zvýšení prožitku se to dokonce doporučuje, proto je při takovýchto milostných hrách potřeba, aby byli oba milenci k sobě otevření a nestyděli se před sebou močit. Pro své blahodárné účinky se také těší velkému zájmu zapojení urinoterapie do milostných her v páru, která v dnešní době získává čím dál víc na popularitě.

Pod urethrou se nachází vstup do vaginy a ze spodní strany jej lemuje konec stydkých pysků. Uvnitř jóni se nachází kruhovitě uspořádaná svalovina, na jejímž konci je děložní čípek, vstup do dělohy. Dva až čtyři centimetry za vstupem do vaginy můžeme na horní straně najít bod G. Za jóni se nachází hráz, která je tvořena souborem vazů a odděluje jóni a anální otvor.

Anální otvor je kruhový svěrač sloužící primárně k vylučování, ale i jej lze určitým způsobem dráždit a pokročilí tantrici jeho prostřednictvím zakoušejí specifické prožitky při análním milování. Zapojení análního otvoru do milostných her však vyžaduje naprostou důvěru a otevřenost mezi milenci a dodržení určitých pravidel. Při análním milování dochází k aktivaci velmi silných, často pudových energií na úrovni múladháračakry a proto se tento druh milování příliš nedoporučuje začátečníkům.

Tímto jsme si popsali všechny důležité struktury jóni, které jsou na první pohled vidět, popřípadě cítit. Existují však ještě další místa, která je dobré znát, ačkoliv se o jejich existenci a funkci vedou diskuze. Nejdůležitějším z nich je proslulý bod G, u něhož se lékaři roky přeli, zda vůbec existuje. Podle doktora Zavijačiče (byl profesorem patologie na Univerzitě Comenius v Bratislavě na Slovensku) je však bod G funkční orgán, který obsahuje obdobné enzymy, jako mužská prostata, a rovněž produkuje obdobnou tekutinu. Tato tekutina, jakož i tekutina v oblasti močové trubice, se objevuje při extatickém milování, obsahuje látky podobné glukóze a její fyziologickou funkcí je vytvoření plodného prostředí pro spermie.

Zajímavostí je, že ve starověkém Řecku se věřilo, že žena je plodná pouze tehdy, když současně s mužem dosáhne orgasmu. Vzhledem k výše zmíněnému faktu je toto tvrzení do určité míry pravdou.

Bod G je tedy důležitým orgánem, jenž se dá velice dobře stimulovat uvnitř těla přes vaginální svaly. Nejjednodušším způsobem, jak nalézt bod G, je vložit jeden prst 2–4,5 cm do vagíny a pohybovat jím nahoru směrem k močové trubici a k pocitu mírného vlnění či chvění. Tohle si může žena vyzkoušet sama, stejně tak jako její milenec. Podobně, jako je u různých žen různá velikost pochvy, je velmi rozdílná i velikost bodu G. Citlivost bodu G se u žen značně liší. Vjemy mohou být jen velmi jemné a nejasné, rovněž mohou být velmi zřetelné a intenzivní. Každopádně však ženy mohou v této oblasti pozorovat nejrůznější pocity, podobně jako muži cítí různé vjemy v oblasti prostaty.

Samotná lokalizace bodu G pro skutečné sebepoznání ženy však nestačí. Měly bychom pokračovat v jeho zkoumání a dokázat určit jeho velikost, tvar, začátek a konec. Taková žena by pak měla být schopná popsat, jak její bod G reaguje na stlačení, stimulaci a jaké to v ní vyvolává pocity a prožitky, jaké spouští emoční reakce, jaké typy stimulace jsou jí příjemné a jaké naopak ne. Stejným způsobem by pak měl postupovat i muž, který se učí poznávat tělo své partnerky. Aby odhadl vhodnou intenzitu tlaku, může mu být vodítkem vizualizace hroznových plodů. Při přílišném tlaku hrozen praskne, při malém či téměř žádném tlaku na hroznu nepozorujeme žádnou reakci.

zenska-sexualita14.jpg Ke stimulaci bodu G nám může rovněž výrazně pomoct vizualizace. Soustředění a obrazová představa dokáže umocnit prožitek stejně jako například hudba, která dotváří atmosféru. Žena provádějící vizualizaci by měla zůstat uvolněná a soustředit se na to, aby i její jóni byla takto uvolněná a zcela otevřená. Pak by měla žena vnímat určité vzrušení, které se zde vytváří, a naplno jej prožívat a přitom stále sledovat reakce svého těla, především své jóni. Při správné stimulaci bodu G se zcela otevírá mysl, srdce i tělo široké škále prožitků a žena je velmi jemně a přitom citlivě naladěná na vnímání těchto prožitků a vjemů na mentální a fyzické úrovni, které vyvolává otevřená jóni plná sladké a šťavnaté rozkoše.

Pomoci rovněž může i spolupráce s partnerem a otevřená komunikace. Svěříme-li se svému partnerovi, jaká provádíme cvičení, a nabídneme-li mu možnost se do nich zapojit, on jistě tuto naši iniciativu vřele ocení a uvítá. Jedna z možností provedení je, že muž vloží své prsty do jóni ženy a poté popisuje, co cítí on, když žena tyto svaly stahuje, poté žena sdělí muži, jaké přesné pocity při tomto cvičení zakouší ona. Vzájemné sdílení takovýchto zkušeností je pak velmi blahodárné jak pro pochopení vzájemné sexuality a tím obohacení sexuálního života v páru, tak pro otevřenost a důvěru, která i daleko přesahuje milostný život páru.

Poté můžete partnera požádat, aby zkoušel stimulovat Váš bod G on sám, nejprve prsty, poté i lingamem. Ptejte se jej, jak to vnímá, a otevřeně mu vyjádřete své pocity. Požádejte ho, aby vyzkoušel krouživé pohyby on sám a vnímejte se navzájem. Postupujte pomalu, není kam spěchat. Odměnou vám bude velice otevřený projev plný příjemných prožitků.

Některé ženy mohou dosahovat lepších výsledků přímo při milování, než při stimulaci prsty či vibrátorem. Pro tyto ženy jsou velmi vhodné určité druhy poloh, které přímo aktivují právě bod G. Vyjmenujme si proto alespoň 3 z těchto poloh:

Každá žena a i každý muž by měli vědět, že na úrovni bodu G se manifestují různé stresy a traumata, jak sexuální, tak i citová. Bod G je ohniskem, kde se tyto emoce shromažďují. Takovéto bloky se mohou projevovat například ztuhnutím, bolestí, nepříjemnými pocity či necitlivostí v místě bodu G. Podobně, jako funguje akupresura, jež pomocí stlačování různých bodů na našem těle uvolňuje bloky jak fyzické tak i psychické, funguje v ženském těle i stlačení bodu G. Čím více je žena stresovaná a čím více mentálních bloků v sobě má, tím menší prožitky v této oblasti pocítí, protože její bod G nebude příliš aktivní. Na druhou stranu pokud žena dokáže rozpustit tyto bloky ve své jóni, uvolnění nastane i v emocionální oblasti a prožitky pocítí velmi silně. Masáž bodu G nebo jemné milování v pozicích působících na bod G tak může působit jako určitá forma zdravotní i psychické terapie a mnohým ženám tak ulehčí od emocionální zátěže a velkých trápení bez nutnosti podstupovat psychoterapie, návštěvy psychologa či terapie v páru.

Důležitost milované osoby pocítíme právě ve chvíli, když překonáváme bolest či uvolněné negativní emoce, projevující se pláčem. V takovýchto okamžicích dokáže blízkost toho druhého velmi pomoci. Milostná terapie udrží partnerskou lásku a důvěru velmi živou, aby neupadla v něco, co je nám běžné a samozřejmé. Všednost a odcizení mnoha dlouhotrvajících vztahů zmizí a budeme tak znovu plnými doušky vychutnávat přívaly čisté lásky. Očištění citů osvobodí náš projev a ženskost se tak stane samozřejmostí a přirozeností.

zenska-sexualita1.jpgŽenská ejakulace

V souvislosti s bodem G je nutné zmínit zajímavý fenomén ženské ejakulace. Jak již bylo výše zmíněno, bod G je určitou obdobou mužské prostaty a za určitých okolností vylučuje specifické sekrety, které se můžou vyskytovat jen zcela nenápadně jako jemné zvlhnutí, nebo naopak jako mohutné výstřiky velkého množství tekutiny prýštící z jóni. Tento fenomén byl známý od nepaměti v mnoha kulturách a takovéto „stříkající“ ženy byly nazývány studnami rozkoše. Jak množství, tak kvalita tohoto ejakulátu může být rozdílná. Závisí na faktorech jako např. fáze menstruačního cyklu, citlivost, vnímavost, otevřenost či mentální bloky, intenzita stimulace atd. Z hlediska tantry však ještě rozlišujeme 2 případy úniku zvláštních sexuálních tekutin v závislosti na okolnostech jejich vzniku:

V prvním případě se jedná o vzácnou tekutinu zvanou Kalas, jejíž výskyt je provázen výjimečnými duchovními stavy. Během těchto extatických prožitků se v ženě manifestují vznešené a vytříbené energie makrokosmu, které se pak zhmotňují na úrovni fyzické ženské jóni v podobě této zvláštní tekutiny. Tento stav vzniká spojením intenzivního vzrušení a stavu vznešenosti a posvátnosti a může nastat jen u žen, které prožívají mileneckou hru svatým způsobem. Jeho dosažení je znamením výjimečné ženskosti a smyslnosti a mimořádných tantrických kvalit ženy. Tento jev je hluboce blahodárný a nedochází při něm k žádné ztrátě energie.

Druhou variantou je ženská ejakulace v pravém slova smyslu, která je obdobou ejakulace u mužů. Jelikož však dochází k obrovskému úbytku energie, který je následován poklesem vzrušení, popřípadě dalšími stavy, které obvykle doprovází stejnou ztrátu sexuální energie u mužů, není tantrou stejně jako ejakulace mužská doporučována. Ženská ztráta energie však není tak značná, jako je tomu u mužů, protože ženský ejakulát neobsahuje spermie.

Stejně jako mužům tak i ejakulujícím ženám tantra nabízí velké množství technik, které umožní transformovat obrovskou energii těchto výměšků v energetický potenciál své bytosti. Dovednost člověka (muže i ženy) na subtilní úrovni přeměnit a využít aktivní energii budoucích sexuálních sekretů jako je sperma, ženský ejakulát a menstruační tekutina ještě před jejich fyzickým opuštěním těla se nazývá kontrola sexuálního potenciálu. Je zcela klíčová pro intenzivní praxi tantry a umožňuje velice rychlou a efektivní transformaci celé bytosti v míře, jaká by byla jiným způsobem sotva dosažitelná.

zenska-sexualita4.jpg Pro ženy je však kontrola sexuálního potenciálu během milostného spojení obvykle velmi snadná a přirozená, proto u nich běžně k ejakulaci či ztrátám jinými způsoby často nedochází. Pokud se během milování v jóni ženy vyskytnou tyto zvláštní tekutiny, ať už doprovázené, či nedoprovázené ztrátou energie, měli bychom mít na paměti, že obě obsahují řadu zdravých a důležitých látek, jako jsou vitamíny, minerály, hormony… a kromě toho také obrovské množství energie. Z těchto důvodů by jimi pak nemělo být plýtváno a měly by být znovu vypity, ideálně partnerem přímo z jóni ženy. Během tohoto krásného aktu prohlubujícího intimitu, ale stejně tak i ve všech ostatních intenzivních momentech našich milostných her plných lásky, bychom si měli uvědomovat jejich důležitost a posvátnost ženské sexuality, v níž se v těchto okamžicích nejvíce manifestuje božská Šakti, milující a tvořící vše v nás i kolem nás.

Přirozeným prožíváním lásky a sexuality tak poznáme hluboce sami sebe, své nitro a pochopíme, že skrze ženu k nám promlouvá Bůh sám. Díky opojení láskou a orgasmy muž a žena zapomínají na své omezené formy a spojují se v extázi s jednotou, s Bohem. V této fázi už neexistuje ani muž, ani žena, jen velký oceán míru a božskosti, v němž se milenci v extázi zcela rozpouští.