Ženská sexualita, orgasmus a ejakulace: možnosti návratu k ženské přirozenosti

Části článku:

 

Ženský orgasmus

Ženský orgasmus je pro mnohé dodnes velkou záhadou a pro důkaz, že tomu tak skutečně je, nemusíme chodit příliš daleko: stačí si sednout k internetu. Existuje řada článků na toto téma, v nichž odborníci z oblasti sexuologie a sociologie prezentují svá stanoviska potvrzující tuto skutečnost a mnoho průzkumů poukazuje na fakt, že milostný život žen a jejich uspokojení bývá obecně poněkud zanedbáván. Příčinou může být nejen například celkové nepochopení ženské sexuality a snaha ji oddělit od zbytku života, ale třeba také nevědomost o tom, co to vlastně orgasmus je, jak funguje a jak se ho dá dosáhnout.

zenska-sexualita2.jpg Oblast jóni, stejně jako celá ženská pohlavní soustava, je protkána velkým množstvím senzitivních nervových zakončení, která jsou erotickými stimuly aktivována a drážděna. Vjemy z těchto zakončení jsou přeměněny na nervové impulzy, které jsou přenášeny periferním nervem zvaným nervus pudendus (stydký nerv). Ten je smíšeného typu, tzn. že obsahuje vlákna senzitivní, která vedou dostředivé nervové vzruchy směrem k mozku, ale také vlákna odstředivá motorická, která vedou vzruchy zpět ke svalům a žlázám. Stydký nerv zároveň inervuje pohlavní orgány, oblast hráze (kůži a svaly) a vnitřní plochu stehen, proto můžeme při výraznější milostné stimulaci snadno zpozorovat, že spolu tyto oblasti vzájemně souvisí.

Vzruchy jsou pak vedeny nadřazenými křížovými nervy směrem do míchy a poté do mozku, kde se odehrává mnoho složitých procesů vyhodnocování, zpracovávání a generování nových vzruchů, jež jsou zodpovědné za naše reakce na podněty. Takto vzniká reflexní oblouk čidlo-mozek-výkonný orgán, který nám v případě jeho fyziologické funkce umožňuje zakoušet blažené pocity, které se dostavují zejména v oblasti pohlavních orgánů po jejich dráždění. V mozku se dále kromě toho odehrávají další doprovodné procesy, které navazují na výše zmíněný reflexní oblouk, a to je důvod, proč může mít milování tolik blahodárných účinků, které už na první pohled vůbec nesouvisí s primárním fungováním našich pohlavních orgánů.

Při milování jsou v mozku aktivována především centra v medulla oblongata (prodloužená mícha), což je nejstarší část mozku odpovědná za pudové chování, zachování života a rodu. Zároveň je i silně aktivován hypothalamus, což je centrum s velmi složitou funkcí, které slaďuje funkci jednotlivých systémů těla do komplexních odpovědí. Mnoha učenci duchovních tradic je však toto místo mozku mimo jiné považováno za bránu ke světlu poznání a vyšším duchovním stavům, což dokazuje, že skutečné tantrické milování dokáže propojit nejnižší pudy lidského podvědomí s nejušlechtilejšími aspekty našeho bytí a díky tomu může být součástí plnohodnotné duchovní praxe a silným nástrojem osobní transformace.

Z pohledu tantry rozlišujeme několik druhů orgasmu ženy. Mezi nejznámější a nejčastější patří orgasmus klitoridální, který lze vyvolat drážděním klitorisu a není zapotřebí proniknutí penisu do vagíny ženy. U tohoto orgasmu lze pozorovat rytmické stahy v oblasti hráze ženy. Mnoho žen uvádí, že jsou schopny zažívat pouze tento orgasmus, avšak tantra říká, že tento typ nevyvolává opravdové uspokojení a navíc při něm velmi snadno může dojít k nekontrolované ztrátě energie.

Dalším typem orgasmu je orgasmus vaginální, vyvolaný na úrovni bodu G. Při něm dochází opět ke stahům svalů hráze, zde však mnohem silnějším. Tento typ orgasmu zasahuje do mnohem hlubších úrovní bytosti, vyvolává pocity uspokojení nejen na fyzické úrovni, ale poskytuje rovněž velmi silné emoční a citové uspokojení. Dochází při něm ke změnám v intenzitě dýchání, a to podstatně výrazněji, než při dosažení orgasmu na úrovni klitorisu, kde přílišné změny na úrovni dechu nepozorujeme. Vyvolat orgasmus na úrovni bodu G je ale zároveň náročnější.

zenska-sexualita6.jpg Existuje i druh orgasmu, jenž má velice silný a hluboký emocionální charakter. Jedná se o orgasmus děložního hrdla. Během jeho prožívání může dojít dokonce i na určitou chvíli k zastavení dýchání a žena při něm může vydávat velmi hlasité zvuky. Díky velké emoční intenzitě se mohou projevovat citové reakce jako je smích, pláč nebo křik, jakožto projevy uvolněného napětí. K vyvolání tohoto orgasmu je nutný velmi pomalý a intenzivní kontakt lingamu s děložním hrdlem, které takto tlačí na velmi citlivé místo v zadní části pochvy zvané peritoneum, což vyvolává velmi intenzivní reakce s hlubokými prožitky. Emoce jím vyvolané můžou být tak silné, že v některých ženách můžou vzbuzovat i pocit strachu. S tímto typem orgasmu se však nesetkáváme příliš často.

Srovnáme-li všechny typy orgasmu podle toho, jaké emoce vyvolávají, lze říci, že nejslabší citové reakce spouští orgasmus na úrovni klitorisu. O něco intenzivnější reakce hlubšího charakteru vyvolává orgasmus na úrovni bodu G a nejintenzivnější a nejhlubší emoční prožitky spouští orgasmus děložní.

U orgasmu na úrovni klitorisu pracuje přibližně jedna třetina svalů v oblasti hráze. Na orgasmu bodu G se již podílí přibližně dvě třetiny hrázových svalů a zapojují se rovněž i svaly děložní. U orgasmu děložního však dochází pouze ke stahům děložních svalů a hrázové svaly zůstávají nečinné.

Co se týče techniky dosažení konkrétního typu orgasmu, je v prvním případě (orgasmus na úrovni klitorisu) zapotřebí rychlé stimulace klitorisu. K dosažení orgasmu na úrovni bodu G stimulujeme tento bod nejprve pomalu a mírně, postupně stimulaci zrychlujeme a zintenzivňujeme. V případě děložního orgasmu jde o využití pomalého a intenzivního tlaku na zadní část pochvy směrem k děložnímu hrdlu.

Pro objektivní představu o vlastní schopnosti dosahovat orgasmus nabízíme ženám následující psychotest:

Test 1: Jste schopny dosáhnout orgasmu?

V tomto testu ohodnoťte jednotlivé výroky vždy číslem ve stupnici od 1-5 podle intenzity, nakolik se s daným výrokem ztotožňujete (1 bod = zcela nesouhlasím, 5 bodů = zcela souhlasím). Test doporučujeme vyplňovat v klidu a vyhradit si na něj dostatek času:

 1. Přijde mi zcela přirozené, že ženy prožívají orgasmus.
 2. Jsem přesvědčená, že patřím mezi ty, které můžou mít orgasmus.
 3. Mám ráda svoje tělo a ráda se ho dotýkám (všude).
 4. Toužím zakusit pocit plné důvěry a radosti, který přináší orgasmus.
 5. Ráda plně a otevřeně vyjadřuji své nitro.
 6. Vím, že pokud ve svém životě v různých aspektech potlačuji sebe sama, potlačuji tím i schopnost prožívat orgasmus.
 7. Jsem přesvědčená, že se mohu zcela svobodně projevovat, a to kdykoli a kdekoli bez ohledu na okolní prostředí.

Po vyplnění těchto sedmi otázek si sečteme počet bodů a výsledek použijeme při vyhodnocení:

35–27 bodů: Jste velmi smyslná žena, máte předpoklady dosahovat orgasmu velmi snadno a bez jakékoliv předchozí přípravy.
26–14 bodů: Máte také dobré předpoklady k tomu, abyste dosáhla orgasmus, ale vaše prožitky lze ještě zlepšit. K tomu Vám může pomoci určité cvičení či příprava.
13–7 bodů: Ve vašem případě je cesta k dosažení orgasmu trochu náročnější a delší, doporučujeme Vám do vašeho každodenního života zahrnout cvičení a techniky pro rozvoj smyslnosti, procvičování otevřeného mentálního postoje a zaměřování pozornosti k vnímání svých pocitů. Pak se vám to určitě podaří.

zenska-sexualita16.jpgSvaly pánevního dna

V případě, že jste v předchozím psychotestu nezískali příliš dobré hodnocení, nebo máte z jakýchkoliv jiných důvodů pocit určité nedostatečnosti ve vašem milostném životě, můžou vám velmi pomoci následující řádky, v nichž se podrobněji zaměříme na poznání jóni a fakta s ní související.

Klíčovým faktem, na který je třeba upozornit v souvislosti se správnou funkcí ženských pohlavních orgánů, je skutečnost, že jóni je v podstatě dutý orgán tvořený svaly, které se při vyšším prokrvení elasticky tvarují a pohybují. Čím více je žena v této oblasti citlivá, tím rychleji a lépe se vzruší, její jóni se prokrví a svaly v ní se začnou stahovat, což vede ke generování dalšího vzrušení a orgasmů. Platí to ale i naopak, také samotné stahování těchto svalů vyvolává u velmi smyslných žen snadno pocit vzrušení vedoucí až k orgasmu.

Tím se dostáváme k tomu, že tyto svaly lze procvičovat. Začneme-li se svaly jóni vědomě pohybovat, automaticky se nám bude zvyšovat prokrvení této oblasti a začneme být citlivější na přicházející podněty. Budeme-li tyto svaly pravidelně trénovat, bude se tím zvyšovat naše uvědomění těchto svalů, jejich jednotlivých skupin a různých pocitů při stažení různých částí jóni. Společně s tím se bude zároveň zvyšovat i vlastní citlivost této oblasti na jakékoliv dráždění.

Podívejme se například na sportovce – chtějí-li podávat velké výkony, musí hodně trénovat své svaly. To by mělo platit i pro nás a budeme-li provozovat takovýto „erotický sport“, můžeme se těšit na odpovídající výsledky.

Toto jednoduché cvičení by mohlo změnit milostný život mnoha žen k nepoznání, ale bohužel o něm ženy dnešní doby téměř neví a neexistuje ani žádná osvěta. Většina z nich si myslí, že těmito svaly vědomě pohybovat nelze, ale ve skutečnosti je tomu tak prostě proto, že to nikdy delší dobu cíleně nezkoušely a tak jsou jejich vaginální svaly většinou slabé, nebo dokonce ochablé. Je to jako se svaly prstů u nohou, málokdo z nás dokáže na základě svého vědomého rozhodnutí pořádně pohnout malíčkem, ale například lidé po úrazu rukou se dovedou naučit pomocí prstů u nohou klidně i podepisovat. Stejně tak je to i se svaly jóni, které lze vytrénovat jako jakýkoliv jiný sval v těle.

Výzkumy ukazují, že takřka 50 % žen trpí záněty močového měchýře či gynekologickými záněty, přičemž ve 20 % případů jde už o záněty chronické. Jeden z lékařů interpretující tento průzkum dokonce naznačil, že dnešní ženy nemají v tomto směru dostatečně vyvinuté obranné funkce, které by je před záněty dokázaly ochránit. Tomu by se však dalo snadno předcházet, kdyby ženy procvičovaly svaly pánevního dna, protože prokrvení této oblasti zároveň podporuje imunitní systém a aktivuje tak automaticky lokální imunitu sliznice a přilehlá lymfatická centra. Takto může vést nevědomost ve společnosti ke vzniku problémů a dokonce až onemocnění.

zenska-sexualita10.jpgTaké ženy trpící nějakou negativní sexuální zkušeností mohou mít pánevní svaly příliš stažené a jejich jóni pak může být nezdravě suchá a náchylná k zánětům. V tomto případě dochází k poruše proudění krve, která může vyústit až v její zástavu v některých místech jóni, stejně tak, jako když si pevně stlačíme bod na naší ruce a on pak na nějakou dobu zbledne. Tento stav poukazuje na nedostatečný tonus pánevního svalstva a nejpřirozenější a nejsnazší způsob, jak ho odstranit, je odpovídající cvičení spolu s otevřením se lásce.

Souvislosti cvičení svalů pánevního dna a jeho vlivu na gynekologické zdraví si poprvé všimnul doktor Arnold Kegel, který sestavil soubor cviků, které dynamizují oblast pánve a jsou známé jako Kegelovy cviky. Tyto cviky doporučují gynekologové především ženám trpící inkontinencí (porucha udržení moči) a posunutím dělohy, ke kterým dochází často u žen po komplikovaném porodu či po přechodu. Tantra však doporučuje věnovat velkou pozornost svalům pánevního dna všem ženám a bez rozdílu věku, protože tak můžou nejen předejít mnoha gynekologickým problémům, ale i výrazně zlepšit svou schopnost prožívat milostné potěšení.

Zdravé vaginální svaly se poznají podle jejich tonu. Neměly by být ani příliš napjaté, ani příliš ochablé, protože pouze optimální tonus svalů umožňuje správné proudění energií. Stav našich vaginálních svalů můžeme snadno zjistit pomocí následující metody:

Lehneme si na záda, mírně pokrčíme kolena. Nohy by měly zůstat v přirozené poloze. Prst navlhčený lubrikantem vložíme dovnitř jóni a začneme jím pohybovat doleva, doprava, nahoru, dolů a poté do různých směrů. Abychom žádné místo nevynechali, můžeme provádět pohyb hodinových ručiček. Zkoumáme umístění svalů, jak se který sval uvolňuje a stahuje, popřípadě zda se v některých místech vyskytují zcela ztuhlá místa.

Pokud jsme schopny vložit do vagíny pouze jeden prst, znamená to, že jsou naše svaly příliš stažené. O normálním stavu vaginálních svalů lze hovořit tehdy, je-li žena schopná vložit do vagíny 3 prsty. Stažené svaly poznáme tak, že do vagíny vložíme 1-2 prsty, ale vnímané vjemy nejsou moc příjemné. Tento samotný test už může naznačit mnohé pro schopnost prožívat orgasmus a odhalit možnost, že se lze v tomto směru posunout mnohem dále.

Pro posílení svalů pánevního dna se kromě Kegelových cviků používají také nejrůznější pomůcky, jejichž použití je nejen praktické, ale také příjemné a zábavné. Pro příklad lze uvést vaginální kuličky, které žena nosí uvnitř a snaží se je udržet svaly jóni, aby nevypadly. Začíná se u větších a lehčích a postupně se přechází k těžším a menším. Další možností je použití vibrátoru, který stimuluje tyto svaly jejich stlačováním a tím je aktivuje. V tomto případě však dejte pozor, aby docházelo jen k mírnému tlaku a abyste nezatínala hýžďové a břišní svaly, ale pouze svaly poševní. Můžeme také cvičit tak, že vložíme dovnitř pochvy prst a pouze stahujeme a následovně uvolňujeme tyto svaly. „Doporučená denní dávka „ je až 100 těchto stahů a uvolnění až 3 krát denně. Pokud cvičení správně provádíme, cítíme příjemné stahování poševních svalů okolo prstů doprovázené příjemnými pocity a vjemy.

zenska-sexualita11.jpg Existují také cviky pro příliš stažené a ztuhlé svaly. V tomto případě se snažíme stahovat svaly u vaginálního otvoru. Prstem zde jemně kroužíme a snažíme se jím pohybovat směrem vzhůru. Žena by měla rovněž nacvičit tlačení obdobné tlačení při porodu. U všech těchto cvičení je nezbytná trpělivost a důslednost a zároveň schopnost vyjadřovat se svým vlastním a osobitým stylem. Cvičení se svaly pánevního dna můžeme zároveň využít k objevení vlastní přirozenosti a zbavení se představ o tom, jak by měly naše projevy vypadat. Neměli bychom rozhodně přejímat žádný konkrétní styl podle nějakého vzoru (lektoři, herci, …), ale snažit se v této sexuální oblasti projevovat tak, jak to přirozeně cítíme. Můžeme přitom používat afirmaci: „Jsem žena a projevuji se tímto způsobem“, kterou si můžeme dle svých potřeb upravit. Zpočátku se doporučuje, aby tato cvičení a zkoumání vlastního těla vykonávala žena nejprve sama a postupem času může zapojit i svého partnera.

Takto jsou ženy za nějaký čas schopné výborně ovládat svaly jóni, což mnohonásobně zlepší jejich gynekologické zdraví, veškeré milostné prožitky a tuto snahu velmi ocení i milovaný protějšek. Chce-li být žena opravdu atraktivní, měla by své jóni věnovat tolik pozornosti, kolik věnuje své pleti – každodenní očistou, zkrášlováním, investicemi do pečujících přípravků a veškerým dalším hýčkáním.

Test 2: Jak pružné jsou vaše svaly v oblasti hráze?

Použijte lubrikant a vložte prst dovnitř své vagíny. Stáhněte co nejvíce svaly, abyste tak vyvinuly co největší tlak na vložený prst. Zvolte nejvhodnější tvrzení k vjemu, který právě cítíte:

 • A) Vaginální otvor je velice otevřený a relaxovaný (uvolněný), ale nemůžu prst stlačit pomocí svalů.
 • B) Vaginální otvor je velice otevřený a relaxovaný (uvolněný), ale když stlačím prst pomocí svalů, prožívaný vjem mi není příjemný.
 • C) Vaginální otvor se stahuje příjemně okolo prstu, ale svaly nevypadají být stažené.
 • D) Vaginální svaly jsou velice stažené, můžu vložit dovnitř prst a stáhnout vagínu, ale když zatlačím prstem směrem ke konečníku, cítím, jak se vaginální otvor zvětšuje.
 • E) Vaginální otvor je tak silně stažený, že nemůžu prst dovnitř do vagíny ani vložit.

Pokud je pro vás nejpříznačnější tvrzení A + B, znamená to, že vaše svaly jsou ochablé. Tvrzení C odpovídá normálnímu stavu těchto svalů a tvrzení D + E poukazuje na příliš stažené či ztuhlé vaginální svaly.

NAHORU