Ženská sexualita, orgasmus a ejakulace: možnosti návratu k ženské přirozenosti

Části článku:

 

Klitoris a bod G

Další nezbytné informace, které by měly patřit mezi základní milostné znalosti každé ženy i muže, se týkají vlastní anatomie jóni a jejích důležitých součástí.

Nejvýše položený orgán ženské jóni je klitoris. Nachází se pod stydkou kostí (Venušiným pahorkem) a z obou stran jej lemuje začátek velkých stydkých pysků. Na první pohled vypadá jako malý vyčnívající hrbolek, ale to, co vidíme, je ve skutečnosti pouze jeho malá část, zbytek se nachází uvnitř těla. Klitoris je topořivý orgán a jeho jedinou funkcí je reagovat na vzrušení. Při vzrušení se zvětší, při časté a intenzivní sexuální aktivitě může i růst.

Pod začátkem malých stydkých pysků se nachází močová trubice. Její primární funkcí je močení, ale je-li žena dostatečně psychicky otevřená, může se nechat svým milovaným dráždit i zde a zažít tak velmi specifický uretrální orgasmus, který je v tantře velmi ceněn. Během prožívání orgasmu může dojít k uvolnění moči, pro zvýšení prožitku se to dokonce doporučuje, proto je při takovýchto milostných hrách potřeba, aby byli oba milenci k sobě otevření a nestyděli se před sebou močit. Pro své blahodárné účinky se také těší velkému zájmu zapojení urinoterapie do milostných her v páru, která v dnešní době získává čím dál víc na popularitě.

Pod urethrou se nachází vstup do vaginy a ze spodní strany jej lemuje konec stydkých pysků. Uvnitř jóni se nachází kruhovitě uspořádaná svalovina, na jejímž konci je děložní čípek, vstup do dělohy. Dva až čtyři centimetry za vstupem do vaginy můžeme na horní straně najít bod G. Za jóni se nachází hráz, která je tvořena souborem vazů a odděluje jóni a anální otvor.

Anální otvor je kruhový svěrač sloužící primárně k vylučování, ale i jej lze určitým způsobem dráždit a pokročilí tantrici jeho prostřednictvím zakoušejí specifické prožitky při análním milování. Zapojení análního otvoru do milostných her však vyžaduje naprostou důvěru a otevřenost mezi milenci a dodržení určitých pravidel. Při análním milování dochází k aktivaci velmi silných, často pudových energií na úrovni múladháračakry a proto se tento druh milování příliš nedoporučuje začátečníkům.

Tímto jsme si popsali všechny důležité struktury jóni, které jsou na první pohled vidět, popřípadě cítit. Existují však ještě další místa, která je dobré znát, ačkoliv se o jejich existenci a funkci vedou diskuze. Nejdůležitějším z nich je proslulý bod G, u něhož se lékaři roky přeli, zda vůbec existuje. Podle doktora Zavijačiče (byl profesorem patologie na Univerzitě Comenius v Bratislavě na Slovensku) je však bod G funkční orgán, který obsahuje obdobné enzymy, jako mužská prostata, a rovněž produkuje obdobnou tekutinu. Tato tekutina, jakož i tekutina v oblasti močové trubice, se objevuje při extatickém milování, obsahuje látky podobné glukóze a její fyziologickou funkcí je vytvoření plodného prostředí pro spermie.

Zajímavostí je, že ve starověkém Řecku se věřilo, že žena je plodná pouze tehdy, když současně s mužem dosáhne orgasmu. Vzhledem k výše zmíněnému faktu je toto tvrzení do určité míry pravdou.

Bod G je tedy důležitým orgánem, jenž se dá velice dobře stimulovat uvnitř těla přes vaginální svaly. Nejjednodušším způsobem, jak nalézt bod G, je vložit jeden prst 2–4,5 cm do vagíny a pohybovat jím nahoru směrem k močové trubici a k pocitu mírného vlnění či chvění. Tohle si může žena vyzkoušet sama, stejně tak jako její milenec. Podobně, jako je u různých žen různá velikost pochvy, je velmi rozdílná i velikost bodu G. Citlivost bodu G se u žen značně liší. Vjemy mohou být jen velmi jemné a nejasné, rovněž mohou být velmi zřetelné a intenzivní. Každopádně však ženy mohou v této oblasti pozorovat nejrůznější pocity, podobně jako muži cítí různé vjemy v oblasti prostaty.

Samotná lokalizace bodu G pro skutečné sebepoznání ženy však nestačí. Měly bychom pokračovat v jeho zkoumání a dokázat určit jeho velikost, tvar, začátek a konec. Taková žena by pak měla být schopná popsat, jak její bod G reaguje na stlačení, stimulaci a jaké to v ní vyvolává pocity a prožitky, jaké spouští emoční reakce, jaké typy stimulace jsou jí příjemné a jaké naopak ne. Stejným způsobem by pak měl postupovat i muž, který se učí poznávat tělo své partnerky. Aby odhadl vhodnou intenzitu tlaku, může mu být vodítkem vizualizace hroznových plodů. Při přílišném tlaku hrozen praskne, při malém či téměř žádném tlaku na hroznu nepozorujeme žádnou reakci.

zenska-sexualita14.jpg Ke stimulaci bodu G nám může rovněž výrazně pomoct vizualizace. Soustředění a obrazová představa dokáže umocnit prožitek stejně jako například hudba, která dotváří atmosféru. Žena provádějící vizualizaci by měla zůstat uvolněná a soustředit se na to, aby i její jóni byla takto uvolněná a zcela otevřená. Pak by měla žena vnímat určité vzrušení, které se zde vytváří, a naplno jej prožívat a přitom stále sledovat reakce svého těla, především své jóni. Při správné stimulaci bodu G se zcela otevírá mysl, srdce i tělo široké škále prožitků a žena je velmi jemně a přitom citlivě naladěná na vnímání těchto prožitků a vjemů na mentální a fyzické úrovni, které vyvolává otevřená jóni plná sladké a šťavnaté rozkoše.

Pomoci rovněž může i spolupráce s partnerem a otevřená komunikace. Svěříme-li se svému partnerovi, jaká provádíme cvičení, a nabídneme-li mu možnost se do nich zapojit, on jistě tuto naši iniciativu vřele ocení a uvítá. Jedna z možností provedení je, že muž vloží své prsty do jóni ženy a poté popisuje, co cítí on, když žena tyto svaly stahuje, poté žena sdělí muži, jaké přesné pocity při tomto cvičení zakouší ona. Vzájemné sdílení takovýchto zkušeností je pak velmi blahodárné jak pro pochopení vzájemné sexuality a tím obohacení sexuálního života v páru, tak pro otevřenost a důvěru, která i daleko přesahuje milostný život páru.

Poté můžete partnera požádat, aby zkoušel stimulovat Váš bod G on sám, nejprve prsty, poté i lingamem. Ptejte se jej, jak to vnímá, a otevřeně mu vyjádřete své pocity. Požádejte ho, aby vyzkoušel krouživé pohyby on sám a vnímejte se navzájem. Postupujte pomalu, není kam spěchat. Odměnou vám bude velice otevřený projev plný příjemných prožitků.

Některé ženy mohou dosahovat lepších výsledků přímo při milování, než při stimulaci prsty či vibrátorem. Pro tyto ženy jsou velmi vhodné určité druhy poloh, které přímo aktivují právě bod G. Vyjmenujme si proto alespoň 3 z těchto poloh:

  • Misionářská poloha (přesněji její varianta) – při této poloze leží žena na zádech a její nohy volně spočívají na ramenou muže. Muž se pak velice citlivě dotýká svým lingamem oblasti bodu G.
  • Poloha na židli – oba partneři sedí na židli, přičemž žena sedí na muži. V této poloze lze dosáhnout také velmi dobré stimulace bodu G, žena si navíc pohyby sama přesně určuje míru stimulace.
  • Poloha zezadu – tato poloha bývá považována za nejlepší a nejsnazší, protože se při ní lingam zcela přirozeně a přesně dotýká bodu G. Při tomto typu milování lze nejsnadněji dosáhnout orgasmu díky přímé aktivaci bodu G.

Každá žena a i každý muž by měli vědět, že na úrovni bodu G se manifestují různé stresy a traumata, jak sexuální, tak i citová. Bod G je ohniskem, kde se tyto emoce shromažďují. Takovéto bloky se mohou projevovat například ztuhnutím, bolestí, nepříjemnými pocity či necitlivostí v místě bodu G. Podobně, jako funguje akupresura, jež pomocí stlačování různých bodů na našem těle uvolňuje bloky jak fyzické tak i psychické, funguje v ženském těle i stlačení bodu G. Čím více je žena stresovaná a čím více mentálních bloků v sobě má, tím menší prožitky v této oblasti pocítí, protože její bod G nebude příliš aktivní. Na druhou stranu pokud žena dokáže rozpustit tyto bloky ve své jóni, uvolnění nastane i v emocionální oblasti a prožitky pocítí velmi silně. Masáž bodu G nebo jemné milování v pozicích působících na bod G tak může působit jako určitá forma zdravotní i psychické terapie a mnohým ženám tak ulehčí od emocionální zátěže a velkých trápení bez nutnosti podstupovat psychoterapie, návštěvy psychologa či terapie v páru.

Důležitost milované osoby pocítíme právě ve chvíli, když překonáváme bolest či uvolněné negativní emoce, projevující se pláčem. V takovýchto okamžicích dokáže blízkost toho druhého velmi pomoci. Milostná terapie udrží partnerskou lásku a důvěru velmi živou, aby neupadla v něco, co je nám běžné a samozřejmé. Všednost a odcizení mnoha dlouhotrvajících vztahů zmizí a budeme tak znovu plnými doušky vychutnávat přívaly čisté lásky. Očištění citů osvobodí náš projev a ženskost se tak stane samozřejmostí a přirozeností.

zenska-sexualita1.jpgŽenská ejakulace

V souvislosti s bodem G je nutné zmínit zajímavý fenomén ženské ejakulace. Jak již bylo výše zmíněno, bod G je určitou obdobou mužské prostaty a za určitých okolností vylučuje specifické sekrety, které se můžou vyskytovat jen zcela nenápadně jako jemné zvlhnutí, nebo naopak jako mohutné výstřiky velkého množství tekutiny prýštící z jóni. Tento fenomén byl známý od nepaměti v mnoha kulturách a takovéto „stříkající“ ženy byly nazývány studnami rozkoše. Jak množství, tak kvalita tohoto ejakulátu může být rozdílná. Závisí na faktorech jako např. fáze menstruačního cyklu, citlivost, vnímavost, otevřenost či mentální bloky, intenzita stimulace atd. Z hlediska tantry však ještě rozlišujeme 2 případy úniku zvláštních sexuálních tekutin v závislosti na okolnostech jejich vzniku:

V prvním případě se jedná o vzácnou tekutinu zvanou Kalas, jejíž výskyt je provázen výjimečnými duchovními stavy. Během těchto extatických prožitků se v ženě manifestují vznešené a vytříbené energie makrokosmu, které se pak zhmotňují na úrovni fyzické ženské jóni v podobě této zvláštní tekutiny. Tento stav vzniká spojením intenzivního vzrušení a stavu vznešenosti a posvátnosti a může nastat jen u žen, které prožívají mileneckou hru svatým způsobem. Jeho dosažení je znamením výjimečné ženskosti a smyslnosti a mimořádných tantrických kvalit ženy. Tento jev je hluboce blahodárný a nedochází při něm k žádné ztrátě energie.

Druhou variantou je ženská ejakulace v pravém slova smyslu, která je obdobou ejakulace u mužů. Jelikož však dochází k obrovskému úbytku energie, který je následován poklesem vzrušení, popřípadě dalšími stavy, které obvykle doprovází stejnou ztrátu sexuální energie u mužů, není tantrou stejně jako ejakulace mužská doporučována. Ženská ztráta energie však není tak značná, jako je tomu u mužů, protože ženský ejakulát neobsahuje spermie.

Stejně jako mužům tak i ejakulujícím ženám tantra nabízí velké množství technik, které umožní transformovat obrovskou energii těchto výměšků v energetický potenciál své bytosti. Dovednost člověka (muže i ženy) na subtilní úrovni přeměnit a využít aktivní energii budoucích sexuálních sekretů jako je sperma, ženský ejakulát a menstruační tekutina ještě před jejich fyzickým opuštěním těla se nazývá kontrola sexuálního potenciálu. Je zcela klíčová pro intenzivní praxi tantry a umožňuje velice rychlou a efektivní transformaci celé bytosti v míře, jaká by byla jiným způsobem sotva dosažitelná.

zenska-sexualita4.jpg Pro ženy je však kontrola sexuálního potenciálu během milostného spojení obvykle velmi snadná a přirozená, proto u nich běžně k ejakulaci či ztrátám jinými způsoby často nedochází. Pokud se během milování v jóni ženy vyskytnou tyto zvláštní tekutiny, ať už doprovázené, či nedoprovázené ztrátou energie, měli bychom mít na paměti, že obě obsahují řadu zdravých a důležitých látek, jako jsou vitamíny, minerály, hormony… a kromě toho také obrovské množství energie. Z těchto důvodů by jimi pak nemělo být plýtváno a měly by být znovu vypity, ideálně partnerem přímo z jóni ženy. Během tohoto krásného aktu prohlubujícího intimitu, ale stejně tak i ve všech ostatních intenzivních momentech našich milostných her plných lásky, bychom si měli uvědomovat jejich důležitost a posvátnost ženské sexuality, v níž se v těchto okamžicích nejvíce manifestuje božská Šakti, milující a tvořící vše v nás i kolem nás.

Přirozeným prožíváním lásky a sexuality tak poznáme hluboce sami sebe, své nitro a pochopíme, že skrze ženu k nám promlouvá Bůh sám. Díky opojení láskou a orgasmy muž a žena zapomínají na své omezené formy a spojují se v extázi s jednotou, s Bohem. V této fázi už neexistuje ani muž, ani žena, jen velký oceán míru a božskosti, v němž se milenci v extázi zcela rozpouští.

NAHORU