Zinscenované zprávy v reportážích mediálních agentur

Nečtete-li noviny jste neinformovaní,
jestliže je čtete, jste dezinformovaní.

Mark Twain

Slova, která Mark Twain vyřkl před 200 léty potvrzují, že už v té době psaný tisk dezinformoval. Naneštěstí toto varovaní stále trvá. Dokonce i fotografie či video nahrávky, které by měly zaručit autentičnost prezentovaných událostí, dnes klamou. Nabízíme vám několik výmluvných příkladů, kde je evidentní použití podvrhů a předehrávek jako "skutečných" reálií s cílem vytvoření senzace a ovlivnění veřejného mínění s dopadem na společenskou a politickou úroveň.

zpravy1.png

Možná si vzpomenete na film s názvem "Vrtěti psem", ve kterém Robert De Niro hraje roli režiséra najatého k tomu, aby "vytvořil" prostřednictvím masmédií válečný konflikt v Albánii. To vše jen pro zamaskování absurdního politického skandálu. Celý tým mobilizuje ohromné prostředky pro přípravu této inscenace a masmédia jsou pouhým prostředkem pro manipulaci veřejného mínění. V novinářské kampani, v tomto filmu krásně ukázané, je scéna malé holčičky držící kotě (viz obrázek), která běží vstříc kameře, zatímco v pozadí explodující bomba demoluje její domov. Je tou nejpůsobivější scénou, která spolehlivě vyvolá slzu v očích diváků sledujících válečné zpravodajství.

Jak byly tyto působivé záběry pořízeny? Snímáním malé holčičky před modrým pozadím, držící sáček chipsů a pak jednoduše dotvořen s použitím počítače, kterým se do záběru přidaly ostatní objekty. Nezapomenutelný je moment, kdy se režisér radí se svým týmem o tom, jaké zvíře by holčička měla držet a jaké barvy by mělo být, aby scéna zapůsobila na co nejširší masu diváků. Experti ve filmu se rozhodli použít kotě a umístit běžící holčičku na most v plamenech. Tím se dokázali dotknout citlivých míst diváků. Jiným příkladem je použití zelených pruhů na uniformách vojáků místo obvyklých žlutých, protože rok předtím údajně byly v oblibě zelená auta, což má značit její oblíbenost mezi lidmi. Co následuje dále v článku je překvapivě podobné scénám z tohoto filmu. Klamy jsou však skutečné a přísluší skutečným agenturám.

Obrázek níže patří tiskové agentuře Reuters a byl pořízen po útoku na Beirut. Co je působivé na tomto obrázku je hustý kouř zakrývající město. Dopad mohl být očekávaný, kdyby to Reuters nepřehnali se "speciálními efekty". Na obrázku je zřetelně patrný několikrát se opakující vzor. Vypadá to jako by někdo fotografii upravil a rozmnožil kouř pomocí grafického editoru. Ve snaze o vysvětlení představitelé slavné agentury nepopírali svůj zásah a uvedli: "Osoba která fotografii zpracovávala chtěla odstranit některé stopy prachu a přitom udělala pár chyb, protože nebylo dost světla".

zpravy2jpg.jpg

zpravy3.jpg

Magazín New York Times publikoval sérii fotografií po bombardování Libanonu. Na několika obrázcích vidíme muže v zelené kšiltovce, který horlivě pomáhá hledat oběti pod troskami. Na jiném z obrázků této série vidíme stejného muže, tentokrát zobrazeného jako oběť bombardování znenadání nalezeného pod sutinami. Předtím než "spadl" pod vedení které ho zavalilo si stihl strčit kšiltovku pod paži. Je patrné, že reportéři slavného magazínu ve skutečnosti tuto scénu zinscenovali. Novináři z New York Times však zapomněli, že ať s kšiltovkou nebo bez, je dobré najmout dva herce: jednoho který bude hrát oběť a druhého, který bude zachráncem.

zpravy4.jpg

zpravy5.jpg

22. července 2006 agentura Reuters publikovala reportáž o libanonské ženě, která po tamějším bombardování v červenci zůstala bez domova. Ta samá žena, identicky oblečená, se shodnými výraznými znaky v obličeji, se objevila také 5.srpna na obrázcích agentury AP, kde mluví o hrozné ráně osudu: její dům v Beirutu byl zničen při bombardování během srpna. Vypadá to, že obě agentury postrádají nejen herce, postrádají také výmluvnost, nemluvíc o nedostatku peněz na kostýmy a make-up.

zpravy6.jpg

zpravy7.jpg

zpravy8.jpg

Přesně jako ve filmu "Vrtěti psem", umístění předmětů se silným citovým nábojem na viditelná místa zesílí účinek zpráv. Můžeme si jen představovat vášnivé debaty, které mohly proběhnout v Reuters, o lepší prodejnosti Medvídka Pů oproti králíčkovi, nebo zda je myšák Mickey více milován než kačer Donald. Vítězně zvolené hračky jsou umístěny v popředí záběrů ukazujících budovy zničené bombami. Divné je, že jsou to jediné předměty na obrázku, které nejsou po katastrofě pokryty prachem a vypadají docela nově. Pravděpodobně jsou to tak důležité rekvizity, že jsou pečlivě ošetřovány.

zpravy9.jpg

zpravy10.jpg

zpravy11.jpg

A teď si představte, že jste členy týmu Reuters a snažíte se vymyslet jak by měly být pořízeny záběry s co největším účinkem na veřejnost. Jaké prvky použijete v krátké zprávě o katastrofě způsobené bombardováním ve městě Káni, známém křesťanům jako místo, kde se Ježíš účastnil svatební oslavy? Máte na to 3 sekundy! Samozřejmě, v místě slavném historickou svatbou by byl nejvhodnější svatební šat umístěný v ruinách ulice...

zpravy12.jpg

Obálka magazínu US News nás chce přesvědčit, že neštěstí v Beirutu je opravdu velkého měřítka. Všimli si kolik dýmu dokázali pomocí počítače vytvořit kolegové z Reuters a tak nechtěli v ničem zůstat pozadu. Poučili se že copy&paste zde nefunguje, protože podvrh je příliš zřejmý. Podle magazínu obrázek v pozadí ukazuje "hořící trosky zříceného letadla". Při bližším pohledu s překvapením zjistíme, že to co ve skutečnosti tak dramaticky hoří, je skládka pneumatik. Možná US News taky nemají dost velký rozpočet na to, aby posílali své reportéry do Beirutu, tak je pošlou na okraj města vyfotit smetiště!

zpravy13.jpg

zpravy14.jpg

Vskutku, masmédia dezinformují v takové míře, že někdy můžeme být na pochybách, zda informují o skutečných událostech. Muži za oponou, kteří kontrolují a používají masmédia si dnes vytvořili všechny cesty jak nám bez problémů lhát do tváře. Celosvětové tiskové agentury třídí informace a vybírají formu v jaké se k nám dostanou. Televizní sítě, rádia a tisk, ovládané podnikatelským prostředím, přebírají a potom dále šíří falešné zprávy. A budou v tom pokračovat tak dlouho, dokud jim to veřejnost, která má čím dál tím míň chuti, času a možností jak ověřovat zda jsou informace (kterými je bombardována ze všech stran) reálné, přijetím své pasivní role dovolí.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU