Rozhovor: Miss Šakti - soutěž vnější a vnitřní krásy

miss1.jpgMezinárodní sympozium jógy, které se koná každým rokem v Costinesti, má ojedinělou tradici: soutěž Miss Šakti. Nejedná se jak by se mohlo zdát o běžnou soutěž ženské krásy. Je to duchovní "klání", ve kterém se účastnice nesnaží soutěžit mezi sebou navzájem, ale sami se sebou, překračujíc své vlastní možnosti. Miss Šakti je rychlým prostředkem k probuzení energií šakti v ženě.

Duchovní zaměření soutěže je dáno od samého počátku skrze speciální věnování prováděné ještě před začátkem soutěže. Tento akt vede k naprostému a bezpodmínečnému odevzdání všech plodů soutěže Šivovi, anebo jedné z Deseti velkých kosmických mocností či jinému božskému aspektu stvoření. Díky tomuto věnování, které se provádí před každou soutěží Miss Šakti, se vše odehrává pod ochranou a v duchu toho božského aspektu, ke kterému bylo věnování provedeno.

Pro hlubší pochopení podstaty této události přinášíme zkrácenou část rozhovoru s vítězkou Miss Šakti z roku 2001, který byl otištěn v časopise Yoga Magazin a dále rozhovor s českou lektorkou sdružení Rezonance Evičkou Votrubcovou, která se účastnila soutěže v létě 2007 a mezi 200 dívkami soutěž s překvapením zakončila na vynikajícím 8. místě.

Cristina Petrea, 1. místo Miss Šakti 2001

Yoga Magazin: Cristino, ty nemáš úplně míry, které bývají vyhledávány v normálních soutěžích krásy. Proč si myslíš že právě zde byly tak oceněny?

Cristina Petrea: Miss Šakti je zvláštní přehlídkou, která předkládá odlišný pohled na krásu. Mám tím na mysli archetypální model ženy. Ta musí být vitální, smyslná a plná energie. Pokud nějaká dívka omdlí na ulici, protože už několik dní nejedla, kolik je asi schopná rozdat lásky? Nakolik intenzivní může být její erotická zkušenost? Jóga mě naučila respektovat mé tělo a žít v harmonii. Vyzáblá, kostře podobná žena je v nesouladu zákona harmonie a nedokáže využít svůj obrovský potenciál, energii, která dává vzniknout světům.

Yoga Magazin: Vždy jsi vypadala takto?

Cristina Petrea: Ne (smích). Bývala jsem velmi hubená - a chtěla jsem být ještě hubenější. Nyní jsem však vděčna že jsem zavčas pochopila, že se nemohu duševně vyvíjet, pokud mé kosti nejsou obaleny nějakým masem. Opravdu, podívejte se na ženy v Indii, mají plné křivky a dokonce i lidé ze západu jenž jsou bombardovány obrázky vyzáblých slečen se zdají probouzet z kolektivní hypnózy do které byli uvrženi. Ne náhodou pocházejí poslední vítězky Miss World z Indie a vypadají jinak, než jejich kolegyně.

miss2.jpg Yoga Magazin: Řekla jsi, že Miss Šakti je výjimečná soutěž. Proč? Nechala tě pocítit něco zvláštního?

Cristina Petrea: Samozřejmě. Soutěž Miss Šakti je něco jedinečného. Mohu to porovnat, protože když mi bylo 14 let vyhrála jsem Miss Innocence, dále soutěže Miss Boboc (soutěž krásy na střední škole) a Miss Suceava, více než 2 roky jsem se věnovala modelingu a byla jsem na mnoha módních přehlídkách. Je to vzrušující barevný svět plný zábavy. Avšak nežádá od tebe tolik a opravdu ti také mnoho nenabídne. Neprobudí v tobě žádné hlubší aspekty, neumožní ti bádat v sobě samotné, protože jediné co je oceňováno je tělo.

Oproti tomu v soutěži Miss Šakti jsou diváci zasvěceni, když tě pozorují jsou schopni vnímat více než krásnou ženu: vidí v tobě bohyni. Vnímala jsem je a mohla jsem rozpoznat božské ve mně stejně jako v nich. Miss Šakti je výzvou, protože tě nechá ponořit se do duchovní složky, není možné podvádět a ať je dívka oceněna nebo ne, tato zkušenost ji dokáže vnitřně proměnit.

Yoga Magazin: Jak se vlastně cítí krásná žena při soupeření s jinými kráskami?

Cristina Petrea: Věřím že žádná z nás to nebrala jako soupeření. Každá čelila jen sobě samé a Bohu. Neproběhly žádné napjaté momenty, kdy by některá z nás chtěla být lepší než ostatní, byli jsme jako kamarádky, jako sestry, pomáhali si navzájem s líčením, spolu se smáli, objímali. Dodnes jsme zůstali ve spojení, setkáváme se a máme si co říct.

Yoga Magazin: Tento stav pospolité skupiny nastal spontánně?

Cristina Petrea: Velmi důležitým byl v tomto první den příprav, kdy jsme absolvovali zvláštní cvičení s důrazem na schopnost vcítění. Každá z nás se popořadě postavila postupně před všechny ostatní dívky, aby se všemi držela za ruce a dívala se partnerce dvě minuty do očí. Toto cvičení nám pomohlo sjednotit se a vnímat se navzájem. Bylo to jako kouzlo, vnímala jsi někoho a najednou jsi opravdu viděla její duši. Byla to pro nás nečekaná a intenzivní zkušenost. Vše se najednou stalo velmi přirozené, byli jsme k sobě otevřeni a cítila jsem že moje duše se stává bohatší s každou krásnou věcí, kterou jsem v ostatních dívkách objevila.

Yoga Magazin: Jaké má vlastně soutěž Miss Šakti disciplíny?

Cristina Petrea: Jsou velmi komplexní. Od zkoušky na jevišti a osobní prezentace (naše charakterové reakce a pojetí duchovna) po test inteligence a pozornosti, duchovního cítění, dále individuální test, který je pro každou dívku jiný a žádná z nás netušila, co má očekávat, tanec, projev ženskosti a taneční zkouška, video spot, který jsme natáčeli během tábora a psaný test erotických znalostí a mužské psychologie.

Yoga Magazin: No to zní skutečně jako výzva! Během které zkoušky jsi prožívala největší emoce?

Cristina Petrea: Nečekaně to byla zkouška ženskosti a tance. Myslela jsem že budu v pohodě, protože tanec byl pro mě po celý můj život vždy velkou vášní. Byla jsem sedm let v baletní škole, avšak zde, poprvé v mém životě, než jsem šla na jeviště, ptala jsem se sama sebe co mám lidem, kteří se budou dívat, nabídnout. Vyvolalo to ve měn šok, najednou jsem totiž pochopila že vždy jsem ostatní pouze pozorovala z bezpečné vzdálenosti a že jsem neprožívala tyto vztahy tak, jak bych měla. Byla jsem v zákulisí když jsem si toto uvědomila a hned na to bylo oznámeno moje jméno. Vstoupila jsem na scénu s roztřesenými koleny a začala se modlit.

Lidé kolem tak vřele a s entuziasmem aplaudovali, že jsem si řekla: Pane, jestli jsi toto učinil možným, může to znamenat pouze tolik, že jim musím odpovědět s láskou. Pak se stalo něco ohromujícího. Začala jsem cítit, jako bych byla obrovská a vznášela se v moři energie. Tančila jsem bez přemýšlení o ničem jiném, bylo to jako nějaký stav tranzu, cítila jsem svobodu, nekonečnost, tak šťastná, že mohu něco nabídnout zbytku světa.

miss3.jpg Yoga Magazin: Potlesk utichl, světla zhasla. Jak se cítí Miss Šakti 2001 po skončení show?

Cristina Petrea: Vždy jsem milovala jednoduché jasné věci: jednou, s mými prvními kroky na jevišti jsem si uvědomila, že potřebuji vnést přívětivost, něžnost a vřelost do mých vztahů s ostatními lidmi. Všechny mé zkušenosti během soutěže mi byly odhalením, magickou hrou ve které něco nalezneš a překročíš své limity.

Yoga Magazin: Co jsi teda nalezla, co jsi v sobě překonala?

Cristina Petrea: Vzdala jsem se udržování odstupu k ostatním lidem. Začala jsem je vnímat jako jasné fragmenty Boha. Objevila jsem jak nádherné je milovat bez hranic, bez limitů. Také jsem pochopila že na Miss Šakti se pohlíží jako na vzor a že mám velkou zodpovědnost.

Yoga Magazin: Jaká je podle tebe ideální podoba Miss Šakti?

Cristina Petrea: Žena schopná naprosto se v lásce odevzdat, aby nalezla štěstí v touze po svém milenci, po Bohu. Žena schopná vnímat jiskru božskosti v každém tvoru. Žena, jenž je inteligentní, krásná, oslnivá, fascinující, nespoutaná, erotická, šlechetná, štědrá, pokorná a hluboce duchovní.

Yoga Magazin: Jaká je Cristina Petrea v lásce?

Cristina Petrea: Miluje náruživost, med a oheň. Neztrácí čas. Není v lásce lacinou, ani nežebrá. Je připravena projít celou cestu - až k nekonečnu.

Yoga Magazin: Tak ať ti v tom pomáhá Bůh.


Eva Votrubcová, 8. místo Miss Šakti 2007

miss5.jpg Redakce: V Costinesti jsi byla vlastně poprvé, přitom se mi zdá že jsi toho zakusila možná více než jiní: do všeho jsi se vrhla bez obav, poznala místní prostředí, lidi,... Jak na tebe zapůsobila atmosféra tábora, čekala jsi, že to bude takové?

Eva: Vlastně jsem nečekala vůbec nic. Věděla jsem že atmosféra bude jiná než v Herculane, to byl můj první duchovní tábor, a také jiná byla a chtěla jsem se jí otevřít. Vše mi vůbec přišlo hodně otevřené, lidi ke mně byli přátelští, vyzařovali porozuměním. Možná to bylo i tím, že jsem přesně toto vnímat chtěla. V porovnání s táborem v Herculane, díky tomu že Costinesti trvá delší dobu, měla jsem možnost navázat více kontaktů a více je rozvíjet. Více času zbavovat se negativismu ze sebe, podařilo se mi také nalézt odpovědi na různé mé vnitřní otázky. Natolik jsem se uvolnila, že se mi dařilo vše přijímat takové jaké to je ve skutečnosti a nechat to také v sobě usadit.

Redakce: Jaký jsi měla důvod, že jsi se přihlásila do soutěže Miss Šakti?

Eva: (směje se) Nedokáži to tak přesně specifikovat, ale věděla jsem, že se potřebuji vnitřně změnit, transformovat se. Nyní po soutěži si uvědomuji, že velkou roli ve mně hrálo podvědomí, které si přálo probudit specifické aspekty spojené se stavem šakti, cítím, že jsem tam našla čas abych podpořila svoji sexualitu pomocí rozvinutí erotického aspektu. Dokázala jsem se otevřít a být srdečná právě pomocí sexuality, což jsem dříve nevnímala, že je možné.

Redakce: Takže jsi neměla žádný konkrétní důvod, spíše jsi následovala intuici?

Eva: Ano. Ale také jsem chtěla podpořit rozvíjení ženskosti mezi dívkami z kurzů v Čechách. Během soutěže jsem si uvědomila mé přání, abychom v Česku měli v tomto směru mnohem větší podporu.

Redakce: Jak jsi se cítila mezi bezmála dvěmi sty krásných Šakti z různých zemí? Eva: Uvědomila jsem si že každá z nich je jedinečná a to, že když se dáme dohromady, naše vlohy a specifická nadání a budu je vnímat, jejich ojedinělost, tak více poznám jaká je celkově univerzální Šakti. Snažila jsem se s nimi vyhledávat kontakt, abychom se dokázali podpořit v různých záležitostech a překážkách, které jsme museli během soutěže překonat. Krásné bylo, že jsem se hlavně snažila dívkám tu sílu dát a zároveň, aniž bych to chtěla, mi samovolně přicházela nazpět v mnohem větší síle. O to víc jsem se pak snažila to zase dál předávat. Největší problém spočíval ve verbální komunikaci, nejsem tak zdatná v angličtině.

Redakce: Propadlý lístek na zpáteční cestu do Česka svědčí o tom, že jsi asi nečekala že se budeš účastnit finále. Jaké byly tvoje ambice?

Eva: Nečekala jsem vůbec nic. Jen snad to, že se mi podaří překonat, co se mi má podařit překonat. Neuvažovala jsem nad tím jak daleko se dostanu. Nikdy předtím jsem tu soutěž na živo neviděla, takže jsem ani nevěděla, co vše obnáší.

Redakce: Ale teď už to víš velmi dobře. Jak tedy celá soutěž probíhala, jaké byli disciplíny a jaký jsi z nich měla ty pocit?

Eva: Každé kolo jakoby otevíralo možnost se nějakým způsobem vyjádřit, v každém jsem cítila jiný specifický "nátlak", šlo o to pochopit co zrovna v tom kole máme vyjádřit a uvolnit se vůči tomuto druhu energie. Velmi pomáhala spontánnost, protože před vystoupením bylo dobré pokusit se naladit na tu danou specifickou energii a pak během vystoupení vnímat daný okamžik a spontánně jej vyjádřit.

miss6.jpg Redakce: Dobře, ale mnoho lidí by zajímalo co konkrétně jste museli překonat. Která z disciplín pro tebe byla nejtěžší?

Eva: V úvodním kole jsme měli vyjádřit svůj charakter skrze dvouminutový tanec a také jsme dostali otázky, které měli ověřit schopnost naší spontánní reakce. Dále to byl erotický tanec s určitým vylosovaným předmětem, test inteligence a paměti, zkouška tantrických vědomostí, scénické příběhové vystoupení, samozřejmě volná disciplína kde jsme si mohli vybrat z několika dovedností uváděných v Kamasůtře coby charakteristické pro správnou ženu...

Redakce: ...a ty sis vybrala?

Eva: Aranžování květin, protože mám ráda tvorbu s přírodními prvky. Pomocí rostlin jsem vytvořila symbol Šiva-lingam.

Původně jsme měli také použít nafilmované video scény, ale z důvodu nedostatku času jsme místo toho tančily v rámci představení neboli symbolického rituálu, který měl znázornit jak se šakti projevuje skrze smyslný tanec. Byl zakončen symbolickým přijetím jednotlivých žen do Šivova království.

Redakce: Ano, to byl velice krásný okamžik celé soutěže, ale je asi nemožné ten okamžik přiblížit skrze slova...

Eva: Třebaže tato disciplína byla závěrečná, byla pro mě tou nejtěžší, bylo mnohem obtížnější se uvolnit a vycítit tu situaci, splynout s ní. Nešlo už o individuální představení, ale představení nás všech dohromady, o manifestaci kosmické Šakti. Začínající dívka měla za úkol otevřít dveře do světa ženskosti, ostatní pak na ni navazovali a myslím že v tom byl znatelný vývoj i celé naší skupiny. I když zde bylo pro mě nejtěžší se překonat, tak jsem zároveň cítila v okamžiku vstoupení do Šivova království největší odměnu.

Redakce: Jako odměnu?

Eva: Cítila jsem v sobě energii Šivy, jeho vědomí a milost, která do mě vkročila a jakoby uvolnila určité poznání, které se hromadilo během celé soutěže. Cítila jsem toto naplnění a zároveň probuzení energie Šakti.

Redakce: Takže už se na sebe díváš jinýma očima?

Eva: Určitě. Ale to každým dnem. Je ale pravda že během soutěže jsem v sobě zaznamenala určitý pokrok. Jsem otevřenější vůči každému okamžiku a situaci, otevřenější vůči svému okolí a dokáži se více projevovat. Připadám si živější a uvolněnější. Cítím v tom určitou sílu, že se dokáži takto projevovat.

Redakce: Je něco, co bys chtěla poradit nebo předat jiné dívce, která by se chtěla soutěže zúčastnit?

Eva: Aby se nebála a překonala zábrany se svobodně vyjádřit. Během Miss je velmi cítit podpora od Boha, Šivy, nejenom během samotných představení. Díky intenzivní atmosféře si člověk uvědomí co by měl v sobě překonat, změnit, a především zde žena může pocítit velikou lásku a intenzivní milost. Tento pocit jsem měla téměř nepřetržitě. Stávalo se mi, že mě často v nečekané chvíli přepadnul okamžik naprostého štěstí a naplněnosti, pocit radosti v mém srdci.

Nyní v sobě cítím intimnější spojení s Bohem, jsem Mu mnohem více vděčná za každý okamžik, kterým mě vychovává a dává poznání, za všechny Jeho dary a milost.

Redakce: Soutěž byla velmi náročná, musela jsi absolvovat dlouhé přípravy, nácviky, navíc jsi zároveň chodila na další program, například přednášky o stavu Transu někdy trvaly celý den, myslím že některé dny jsi vůbec nespala. Přitom na pódiu nebyla vidět žádná únava. Jak jsi to dokázala, kde jsi brala energii, nebylo toho někdy už opravdu moc?

Eva: Právě díky podpoře, o které jsem mluvila. Sama bych to v obvyklém režimu života nedokázala vydržet, ale díky tomu že jsem mohla čerpat z energie, kterou jsem nabyla především během představení, to bylo možné.

Samozřejmě že byly i chvilky unavenosti a celkové slabosti, ale vždy byly překonány. Díky nim jsem měla možnost si uvědomit stinné stránky...

miss7.jpg

Redakce: Jaké bylo poslední vystoupení na pódiu před diváky ve srovnání s prvním? Cítila si nějaký posun?

Eva: Více jsem si věřila. Během celého konkurzu jsem se lépe poznala a tím pádem jsem mnohem lépe věděla, jak vyjádřit onu ženskost v sobě.

Redakce: Co ti dál soutěž dala?

Eva: Díky tomu, že letošní tábor probíhal pod patronací velké kosmické mocnosti Dhumavati, snažím se nyní hledat její způsob projevu a to, jak s ní mohu navázat hlubší kontakt.

Redakce: Co vlastně představuje tato mocnost?

Eva: To je právě co teď hledám (zase se směje :) Vnímám, že dokáže dostat z člověka z netečnosti nebo arogance, z nevědomosti - a oživit tě v okamžiku probuzení, je to pomoc pokračovat v aktivitě a nějakým způsobem se transformovat.

Redakce: Takže se asi těšíš, až se jí budete učit na kurzu jógy, ale to budeš muset ještě vytrvat. Děkuji ti za rozhovor a přeji ti aby jsi své zkušenosti dokázala správně zúročit.

Eva: Taky děkuji a jsem ráda že jste měli zájem udělat se mnou tento rozhovor, protože bych si přála, aby další léta mělo více českých dívek aspiraci zúčastnit se Miss Šakti v Costinesti.