V poslední době se odehrálo několik událostí, které se přímo či zprostředkovaně týkají naší školy a na které se nás také pochopitelně ptáte. Chceme vás tedy na této stránce o těchto skutečnostech a jejich vývoji souhrnně informovat.

Významné postřehy nezávislého odborníka v oboru, profesora sociologie Massima Introvigneho, které otevírají nový pohled na politické mechanismy v pozadí zatčení učitele jógy a zakladatele školy MISA Gregoriana Bivolaru z listopadu 2023.

Duchovní škola Rezonance z.s. je v současnosti cílem systematické kampaně, která obsahuje nepodložená, nepravdivá a reputačně škodlivá obvinění, iniciativou ze strany jednotlivce známého pod jmény Jakub Jahl či Jakub Sobek. Jeho agresivní projevy na sociálních sítích, platformě YouTube a placené platformě HeroHero vážně zasahují pověst uvedené školy a zároveň negativně ovlivňují životní podmínky jejích lektorů a studentů.

Mădălina Dumitru nedávno veřejně odhalila, že jí byla nabídnuta značná finanční částka (350 000 €) jako odměna, pokud by poskytla rozhovor, v němž by vznesla falešná obvinění proti Gregorianu Bivolaruovi a esoterické duchovní škole, která vychází z jeho učení. Volající, který se jí s touto nabídkou ozval, Mădălině uvedl, že je součástí „koordinačního týmu projektu, jehož náplní je sběr podobných svědectví i od dalších lidí“.

Karl-Erik Nylund je doktor teologie, kněz a jeden z největších švédských odborníků na problematiku sekt. Je autorem uznávané knihy „Att leka med elden: sekternas värld“ („Hra s ohněm: svět sekt“). Již více než 30 let pomáhá skutečným obětem sekt a jejich rodinám. Jeho odborné posudky bývají citovány médii velmi často, neboť je znám svým kritickým postojem k nebezpečným sektám. Věříme, že Karl-Erik Nylund je tudíž oprávněn spravedlivě posoudit, zda škola jógy MISA (Hnutí za duchovní integraci do Absolutna) vykazuje rysy podobné nebezpečným sektám.

Kurz jógy mi dal obrovsky moc. Už 20 let praktikuji jógu denně i doma a vždycky je to takový návrat k sobě, je v tom pro mě taková nádherná jednoduchost a čistota. Jsem si jistý, že hlavně kvůli ní jsem už dávno nepotřeboval žádné léky a moje tělo je stále dost silné a zdravé, abych zvládal všechno, co potřebuji. Velké kouzlo pro mě má, že k její praxi nepotřebuji nic než trochu místa, deku nebo jógamatku a čas pro sebe.

Mădălina Dumitru, studentka rumunské školy jógy MISA, ve své knize „Zlomený let“ (v originále „Broken flight“ – k dispozici zatím pouze v angličtině) popisuje, jak se nedobrovolně stala figurkou v plánu na zničení školy jógy MISA a uvěznění předního učitele jógy Gregoriana Bivolaru. Po letech nespravedlivého pronásledování a ponižování se poprvé v knižní podobě odvažuje veřejně promluvit o zastrašování a teroru, kterým byla vystavena ze strany rumunských státních orgánů.

V minulém článku jsem psal o metodách, které slouží k udržování našeho těla i mysli v dobrém stavu a v dokonalém zdraví a které je vhodné praktikovat dlouhodobě, jako celkový podpůrný program. V dnešním článku píšu o konkrétních přírodních přípravcích pro posílení imunity, které můžete používat v této době, abyste zvýšili svoji obranyschopnost a tedy i odolnost vůči viru Covid-19 (stejně jako vůči jakémukoli jinému viru nebo bakteriím, s nimiž můžete případně přijít do styku). Pokud jste už onemocněli, tyto přípravky vašemu tělu dopomohou k uzdravení, protože podpoří vaši imunitu.

Hned na začátku můžeme říci, že uprostřed všech nejasností panujících ohledně koronaviru bylo jistých několik věcí – například to, že se můžeme uzdravit. Dále mimo jiné to, že ne každý onemocní, a to dokonce i když byl vystaven virové nákaze. Určité skupiny byly označeny za vysoce rizikové – především starší lidé a ti, kdo trpí chronickými chorobami. Rozdíl mezi vysoce rizikovými skupinami a skupinami s nízkým rizikem se odvíjí od imunity. Čím lepší je vaše imunita, tím odolnější jste vůči viru.

Pokud v této době žijete kdekoli v Evropě, pravděpodobně jste nedávno zjistili, že máte spoustu času a velmi málo možností, jak s ním naložit. Co potřebujeme, je vymyslet, jak naložíme se vším tím časem, který nám nečekaně spadl do klína, a jaký vliv to může mít na naše zdraví.

Víme, že většinou tvrdě pracujete a tyhle neplánované prázdniny se zdají ideální pro střídavé sledování televizních seriálů a nejnovějších zpráv ohledně koronaviru. Ale můžete si být jistí, že už po pár dnech se budete cítit těžcí, unavení a nespokojení. A to – věřte tomu, nebo ne – bude mít vliv na vaše zdraví.

NAHORU