Rozhovor: Miss Šakti - soutěž vnější a vnitřní krásy

Části článku:

miss1.jpgMezinárodní sympozium jógy, které se koná každým rokem v Costinesti, má ojedinělou tradici: soutěž Miss Šakti. Nejedná se jak by se mohlo zdát o běžnou soutěž ženské krásy. Je to duchovní "klání", ve kterém se účastnice nesnaží soutěžit mezi sebou navzájem, ale sami se sebou, překračujíc své vlastní možnosti. Miss Šakti je rychlým prostředkem k probuzení energií šakti v ženě.

Duchovní zaměření soutěže je dáno od samého počátku skrze speciální věnování prováděné ještě před začátkem soutěže. Tento akt vede k naprostému a bezpodmínečnému odevzdání všech plodů soutěže Šivovi, anebo jedné z Deseti velkých kosmických mocností či jinému božskému aspektu stvoření. Díky tomuto věnování, které se provádí před každou soutěží Miss Šakti, se vše odehrává pod ochranou a v duchu toho božského aspektu, ke kterému bylo věnování provedeno.

Pro hlubší pochopení podstaty této události přinášíme zkrácenou část rozhovoru s vítězkou Miss Šakti z roku 2001, který byl otištěn v časopise Yoga Magazin a dále rozhovor s českou lektorkou sdružení Rezonance Evičkou Votrubcovou, která se účastnila soutěže v létě 2007 a mezi 200 dívkami soutěž s překvapením zakončila na vynikajícím 8. místě.

Cristina Petrea, 1. místo Miss Šakti 2001

Yoga Magazin: Cristino, ty nemáš úplně míry, které bývají vyhledávány v normálních soutěžích krásy. Proč si myslíš že právě zde byly tak oceněny?

Cristina Petrea: Miss Šakti je zvláštní přehlídkou, která předkládá odlišný pohled na krásu. Mám tím na mysli archetypální model ženy. Ta musí být vitální, smyslná a plná energie. Pokud nějaká dívka omdlí na ulici, protože už několik dní nejedla, kolik je asi schopná rozdat lásky? Nakolik intenzivní může být její erotická zkušenost? Jóga mě naučila respektovat mé tělo a žít v harmonii. Vyzáblá, kostře podobná žena je v nesouladu zákona harmonie a nedokáže využít svůj obrovský potenciál, energii, která dává vzniknout světům.

Yoga Magazin: Vždy jsi vypadala takto?

Cristina Petrea: Ne (smích). Bývala jsem velmi hubená - a chtěla jsem být ještě hubenější. Nyní jsem však vděčna že jsem zavčas pochopila, že se nemohu duševně vyvíjet, pokud mé kosti nejsou obaleny nějakým masem. Opravdu, podívejte se na ženy v Indii, mají plné křivky a dokonce i lidé ze západu jenž jsou bombardovány obrázky vyzáblých slečen se zdají probouzet z kolektivní hypnózy do které byli uvrženi. Ne náhodou pocházejí poslední vítězky Miss World z Indie a vypadají jinak, než jejich kolegyně.

miss2.jpg Yoga Magazin: Řekla jsi, že Miss Šakti je výjimečná soutěž. Proč? Nechala tě pocítit něco zvláštního?

Cristina Petrea: Samozřejmě. Soutěž Miss Šakti je něco jedinečného. Mohu to porovnat, protože když mi bylo 14 let vyhrála jsem Miss Innocence, dále soutěže Miss Boboc (soutěž krásy na střední škole) a Miss Suceava, více než 2 roky jsem se věnovala modelingu a byla jsem na mnoha módních přehlídkách. Je to vzrušující barevný svět plný zábavy. Avšak nežádá od tebe tolik a opravdu ti také mnoho nenabídne. Neprobudí v tobě žádné hlubší aspekty, neumožní ti bádat v sobě samotné, protože jediné co je oceňováno je tělo.

Oproti tomu v soutěži Miss Šakti jsou diváci zasvěceni, když tě pozorují jsou schopni vnímat více než krásnou ženu: vidí v tobě bohyni. Vnímala jsem je a mohla jsem rozpoznat božské ve mně stejně jako v nich. Miss Šakti je výzvou, protože tě nechá ponořit se do duchovní složky, není možné podvádět a ať je dívka oceněna nebo ne, tato zkušenost ji dokáže vnitřně proměnit.

Yoga Magazin: Jak se vlastně cítí krásná žena při soupeření s jinými kráskami?

Cristina Petrea: Věřím že žádná z nás to nebrala jako soupeření. Každá čelila jen sobě samé a Bohu. Neproběhly žádné napjaté momenty, kdy by některá z nás chtěla být lepší než ostatní, byli jsme jako kamarádky, jako sestry, pomáhali si navzájem s líčením, spolu se smáli, objímali. Dodnes jsme zůstali ve spojení, setkáváme se a máme si co říct.

Yoga Magazin: Tento stav pospolité skupiny nastal spontánně?

Cristina Petrea: Velmi důležitým byl v tomto první den příprav, kdy jsme absolvovali zvláštní cvičení s důrazem na schopnost vcítění. Každá z nás se popořadě postavila postupně před všechny ostatní dívky, aby se všemi držela za ruce a dívala se partnerce dvě minuty do očí. Toto cvičení nám pomohlo sjednotit se a vnímat se navzájem. Bylo to jako kouzlo, vnímala jsi někoho a najednou jsi opravdu viděla její duši. Byla to pro nás nečekaná a intenzivní zkušenost. Vše se najednou stalo velmi přirozené, byli jsme k sobě otevřeni a cítila jsem že moje duše se stává bohatší s každou krásnou věcí, kterou jsem v ostatních dívkách objevila.

Yoga Magazin: Jaké má vlastně soutěž Miss Šakti disciplíny?

Cristina Petrea: Jsou velmi komplexní. Od zkoušky na jevišti a osobní prezentace (naše charakterové reakce a pojetí duchovna) po test inteligence a pozornosti, duchovního cítění, dále individuální test, který je pro každou dívku jiný a žádná z nás netušila, co má očekávat, tanec, projev ženskosti a taneční zkouška, video spot, který jsme natáčeli během tábora a psaný test erotických znalostí a mužské psychologie.

Yoga Magazin: No to zní skutečně jako výzva! Během které zkoušky jsi prožívala největší emoce?

Cristina Petrea: Nečekaně to byla zkouška ženskosti a tance. Myslela jsem že budu v pohodě, protože tanec byl pro mě po celý můj život vždy velkou vášní. Byla jsem sedm let v baletní škole, avšak zde, poprvé v mém životě, než jsem šla na jeviště, ptala jsem se sama sebe co mám lidem, kteří se budou dívat, nabídnout. Vyvolalo to ve měn šok, najednou jsem totiž pochopila že vždy jsem ostatní pouze pozorovala z bezpečné vzdálenosti a že jsem neprožívala tyto vztahy tak, jak bych měla. Byla jsem v zákulisí když jsem si toto uvědomila a hned na to bylo oznámeno moje jméno. Vstoupila jsem na scénu s roztřesenými koleny a začala se modlit.

Lidé kolem tak vřele a s entuziasmem aplaudovali, že jsem si řekla: Pane, jestli jsi toto učinil možným, může to znamenat pouze tolik, že jim musím odpovědět s láskou. Pak se stalo něco ohromujícího. Začala jsem cítit, jako bych byla obrovská a vznášela se v moři energie. Tančila jsem bez přemýšlení o ničem jiném, bylo to jako nějaký stav tranzu, cítila jsem svobodu, nekonečnost, tak šťastná, že mohu něco nabídnout zbytku světa.

miss3.jpg Yoga Magazin: Potlesk utichl, světla zhasla. Jak se cítí Miss Šakti 2001 po skončení show?

Cristina Petrea: Vždy jsem milovala jednoduché jasné věci: jednou, s mými prvními kroky na jevišti jsem si uvědomila, že potřebuji vnést přívětivost, něžnost a vřelost do mých vztahů s ostatními lidmi. Všechny mé zkušenosti během soutěže mi byly odhalením, magickou hrou ve které něco nalezneš a překročíš své limity.

Yoga Magazin: Co jsi teda nalezla, co jsi v sobě překonala?

Cristina Petrea: Vzdala jsem se udržování odstupu k ostatním lidem. Začala jsem je vnímat jako jasné fragmenty Boha. Objevila jsem jak nádherné je milovat bez hranic, bez limitů. Také jsem pochopila že na Miss Šakti se pohlíží jako na vzor a že mám velkou zodpovědnost.

Yoga Magazin: Jaká je podle tebe ideální podoba Miss Šakti?

Cristina Petrea: Žena schopná naprosto se v lásce odevzdat, aby nalezla štěstí v touze po svém milenci, po Bohu. Žena schopná vnímat jiskru božskosti v každém tvoru. Žena, jenž je inteligentní, krásná, oslnivá, fascinující, nespoutaná, erotická, šlechetná, štědrá, pokorná a hluboce duchovní.

Yoga Magazin: Jaká je Cristina Petrea v lásce?

Cristina Petrea: Miluje náruživost, med a oheň. Neztrácí čas. Není v lásce lacinou, ani nežebrá. Je připravena projít celou cestu - až k nekonečnu.

Yoga Magazin: Tak ať ti v tom pomáhá Bůh.

NAHORU