ADITI

Prostor bez hranic, nekonečno. Vědomí bytosti v samádhi, rozšiřované do nekonečna. V některých textech je aditi považováno za matku solárních bohů (dévů).

NAHORU