Za vznik působivého systému jógy, který se stal předlohou pro většinu dnešních jógových směrů, vděčíme velkému mudrci Pataňdžalimu. Jeho moudrost má přitom zdroj nejen v nauce, kterou sděluje, ale také v jeho schopnosti seskupit, posoudit a potom výstižně popsat tuto „vědu o sjednocení“. Učinil tak v díle Jógasútra (někdy také jako „Jóga sútry“), jehož autorství je mu připisováno.

Pataňdžaliho systém, který je někdy nazýván aštángajóga neboli osm pilířů jógy, je tím nejcelistvějším, nejobsáhlejším a dokonce nejholističtějším pohledem na jógu, jaký nám zanechaly starověké kultury.

Na rozdíl od většiny současných systémů založených na soutěživosti, které i v oblasti duchovna zdůrazňují, čeho člověk může nebo by měl dosáhnout, Pataňdžali přináší přirozený a moudrý vhled: navrhuje odstranit zdroje disharmonie, aby se mohla naplno projevit harmonie. Harmonie je totiž vesmíru vlastní, zatímco disharmonie je pouhou výjimkou či „nečistotou“, jak ji nazývá Pataňdžali.

Může to vypadat, že snaha o dosažení seberealizace je v obou případech stejná… ve skutečnosti ale tento originální pohled, který je v Jógasútře zdůrazňován, vlastně „obrací směr gravitace“. Umožňuje, aby se evoluce odvíjela přirozeně a božským způsobem, aniž by k ní bylo zapotřebí nátlaku ze strany ega.

Pataňdžaliho krijájóga je založena na praktickém ověřování postupného experimentování, je to cesta vývoje, která následuje přirozené fáze evoluce popsané v sútrách. Není to jen určitý styl jógy nebo specializovaná množina jógových metod zamýšlených k získání specifických výsledků.

Skutečná krijájóga může být sama o sobě považována za základní mechanismus duchovní praxe bez jakýchkoliv omezujících cílů, podobně jako manuál principů termodynamiky může být základem, s jehož pomocí může být sestrojen libovolný typ motoru.

Nejznámější druh jógy na Západě, založený na vyvažování základních polarit v lidském bytí, a to slunečních (ha, +) a měsíčních (tha, -) energií.

Je zaměřena na co nejdokonalejší ovládání fyzického těla, na znovunabývání a udržování zdraví a co nejúplnější kontrolu základních životních energií.

Karmajóga - jóga denního života

"Je jógou hlubokého a důkladného splynutí s Božstvím díky jakékoli nesobecké činnosti. Představuje výchozí bod, který je základní částí učení Bhagavadgíty, což slouží jako dostatečný podklad pro její autenticitu..."

Bez karmajógy je cvičení džňánajógy a bhaktijógy, hathajógy, tantrajógy a lajajógy, jen extrémní duchovní sobeckou glorifikací.“ (Svámí Ramdas: Dopisy)

S jistotou můžeme říci, že tantrajóga je pro naši současnou dobu, kdy jsou duchovní hodnoty často nahrazovány nevědomostí a veskrze materialistickou orientací, jeden z nejvhodnějších duchovních přístupů. Tantra je totiž specifický duchovní systém, v jehož kořenech stojí stejné základní principy, na nichž jsou vystavěny i základy současné vědy, který však současně v sobě harmonicky a koherentně s úspěchem integruje nejvyšší duchovní ideály.

Tantrajóga je také životní filozofií, ve které je každá teorie podrobena ověření přímou zkušeností a uvědomováním, což je velmi účinná a skutečně transformační kombinace.

Tantrajóga - kult extáze

Jóga krajního rozšíření hranic vědomí, která spojuje celistvou řadu postupů a technik, mezi jinými využívá i sexuální aktivitu k urychlení cesty duchovního vývoje proměnou a zjemněním tvořivého sexuálního potenciálu jak pro muže tak i pro ženy.

Uskupení deseti kosmických mocností odráží dynamickou jednotu existence, ve které jsou všechny aspekty života - ty nejtemnější, nejčistší, nejsilnější i ty vnitřní – kombinovány tak, aby utvořily celek, obraz jednoty v mnohosti...

Jantrajóga

Jóga telepatického splynutí s některými energetickými a silovými sférami Vesmíru, pomocí soustředění se na určité geometrické obrazce, zvlášť vytvořené a odhalené za tímto cílem.

Bhaktijóga

Jóga všudypřítomné lásky, odevzdání se a bezpodmínečné pokory k Bohu.

NAHORU