Za vznik působivého systému jógy, který se stal předlohou pro většinu dnešních jógových směrů, vděčíme velkému mudrci Pataňdžalimu. Jeho moudrost má přitom zdroj nejen v nauce, kterou sděluje, ale také v jeho schopnosti seskupit, posoudit a potom výstižně popsat tuto „vědu o sjednocení“. Učinil tak v díle Jógasútra (někdy také jako „Jóga sútry“), jehož autorství je mu připisováno.

Pataňdžaliho systém, který je někdy nazýván aštángajóga neboli osm pilířů jógy, je tím nejcelistvějším, nejobsáhlejším a dokonce nejholističtějším pohledem na jógu, jaký nám zanechaly starověké kultury.

Přidat komentář

Nejznámější druh jógy na Západě, založený na vyvažování základních polarit v lidském bytí, a to slunečních (ha, +) a měsíčních (tha, -) energií.

Je zaměřena na co nejdokonalejší ovládání fyzického těla, na znovunabývání a udržování zdraví a co nejúplnější kontrolu základních životních energií.

Přidat komentář

Karmajóga - jóga denního života

"Je jógou hlubokého a důkladného splynutí s Božstvím díky jakékoli nesobecké činnosti. Představuje výchozí bod, který je základní částí učení Bhagavadgíty, což slouží jako dostatečný podklad pro její autenticitu..."

Bez karmajógy je cvičení džňánajógy a bhaktijógy, hathajógy, tantrajógy a lajajógy, jen extrémní duchovní sobeckou glorifikací.“ (Svámí Ramdas: Dopisy)

Přidat komentář

Tantrajóga - kult extáze

Jóga krajního rozšíření hranic vědomí, která spojuje celistvou řadu postupů a technik, mezi jinými využívá i sexuální aktivitu k urychlení cesty duchovního vývoje proměnou a zjemněním tvořivého sexuálního potenciálu jak pro muže tak i pro ženy.

Přidat komentář

Uskupení deseti kosmických mocností odráží dynamickou jednotu existence, ve které jsou všechny aspekty života - ty nejtemnější, nejčistší, nejsilnější i ty vnitřní – kombinovány tak, aby utvořily celek, obraz jednoty v mnohosti...

Přidat komentář

Jantrajóga

Jóga telepatického splynutí s některými energetickými a silovými sférami Vesmíru, pomocí soustředění se na určité geometrické obrazce, zvlášť vytvořené a odhalené za tímto cílem.

Přidat komentář

Bhaktijóga

Jóga všudypřítomné lásky, odevzdání se a bezpodmínečné pokory k Bohu.

Přidat komentář

Jóga splynutí s kosmickým Duchem, s cílem rozšířit sílu mysli a probudit třetí oko (ádžňáčakru).

Přidat komentář

Kašmírský šivaismus

Kašmírský šivaismus je nejvyšší, nejčistší a nejpřímější duchovní cesta. Je také zajímavé podotknout, že tato cesta je velmi blízká křesťanství. V kašmírském šivaismu je, stejně jako v křesťanství, hlavní důraz kladen na Boží Milost a na probouzení srdce.

Přidat komentář
NAHORU