Jóga a křesťanství

Jóga nabízí křesťanům, žákům Krista, možnost hlubokého pochopení učení Ježíše. Díky józe mohou ze srdce pociťovat hluboké skutečnosti evangelia. Je přirozené že při její integraci do našich životů jóga probouzí a zvyšuje "mystické" ctnosti - podle aspirace a povolání každého z nás.

Svědectví křesťanského jogína - Otce Dechaneta.

Přidat komentář

Jogínova modlitba

Modlitby jogínů a všech, kdo horoucně touží po spojení s Absolutnem, vychází z čistoty jejich duše a úpěnlivé touhy po Bohu, navzdory všem překážkám a těžkostem.

To platí jak pro „pozemské“ svaté, tak i pro všechny, kdo dokáží zřít Božské ve všem, co je obklopuje.

Přidat komentář

Síla odpuštění

Každá lidská bytost zakoušející utrpení někdy čelila východiskům, situacím a zkušenostem, které se na první pohled zdály být neodpustitelné. Všechny v ní probudily obrovskou touhu po odplatě, po pomstě. Nemějme pochyby o tom, že kdyby takovéto situace, které můžeme zároveň vnímat jako duchovní lekce a zasvěcovací zkoušky, nenastaly, nikdy bychom se skutečně nemohli naučit co je to odpuštění.

Nicméně, odpustit musíme.

Přidat komentář

O modlitbě

Přestože je modlitba nepochybně nerozšířenější duchovní technikou známou ve všech koutech světa, býváme někdy ve vztahu k ní poněkud plaší, protože se nám díky výchově, které se nám dostalo, častokrát slévá s pověrami a infantilními projevy duchovnosti.

Ve skutečnosti se ovšem jedná o mimořádně účinnou a přístupnou duchovní techniku, za kterou stojí přesně daný mechanismus.

Přidat komentář

Narodil se 4. září 1931 v Santa Cruz na předměstí Bombaje v Indii. Jeho rodiče byli katolíci a pocházeli z Goa, portugalské kolonie v jihovýchodní Indii. Již od dětství snil o tom, že se stane knězem, ale rodiče ho zadrželi, protože si přáli, aby jim jejich syn byl nablízku a staral se o ně.

Anthony věděl, že se jeho přání nesplní a nebude moci odejít do kláštera aniž by nechal rodiče doma samotné, pokud mu Bůh nedaruje bratra a tak se začal modlit.

Přidat komentář

O andělských bytostech

Už od dávných časů věřili lidé v existenci takzvaných "vyšších" bytostí. Různé motivy a další fakta ukazující a potvrzující jejich existenci můžeme najít skoro ve všech náboženstvích pod různými jmény.

Přidat komentář

Když byli všichni shromážděni v jeskyni, otázali se synové Josefovi otce: „Otče, co máme teď dělat? Všechno je dobře opatřeno! Cesta naše údy unavila; můžeme se uložit k odpočinku?"

A Josef řekl: „Děti, vidíte přece, jak nekonečné milosti seshora se nám všem dostalo; proto byste měli bdít a Boha se mnou chválit! Viděli jste přece, co se přihodilo Salome v jeskyni, protože byla nevěřící. Proto nemáme být ospalí, když nás navštěvuje Pán! Jděte však k Marii a dotkněte se Děťátka! Třeba se vaše víčka posílí...

Přidat komentář

Anděl strážný

Někdy jsou lidé rádi, když třeba mají doma jenom kočku - aby byl jejich život příjemnější. Ale anděl? Ten je s vámi pořád, jenom není hmotný. Kolik lidí už kvůli hmotě zanechalo duchovní cesty, která by je mohla tolik probouzet, třebaže hmota nemá tak velkou cenu pro jejich duši či ducha...

Přidat komentář

Kdo chce mluvit se Mnou, ať přijde ke Mně a Já mu vložím odpověď do srdce. Avšak jen čistí jejichž srdce je plné pokory, uslyší zvuk hlasu Mého.

A kdo přede vším světem Mně přednost dává, Mne miluje jako něžná nevěsta ženicha svého s tím budu ruku v ruce kráčet; bude Mne povždy zřít jako bratr bratra a jako jsem Já ho již od věčnosti zřel, dříve ještě nežli byl.

Přidat komentář

První se série článků, ve kterých budou představeni bytosti andělské sféry, se kterými jste se mohli blíže seznámit během mezinárodního týdne andělů. Základní aspekty, afirmace a náměty k meditaci na jednotlivé posly světla.

Přidat komentář
NAHORU