Zatímco si čte tyto řádky, bude se nevědomá žena cítit napadena a bude odsuzovat jejich autora, ignorujíc moudrost sdělení, nebo se může cítit zasažena, nalezne sama sebe v některém z těchto popisů a pak, naplněná aspirací, započne své zasvěcení, aby se stala skvělou Šakti a naplnila takto svůj životní osud.

Mnozí z nás se mohou nazpaměť naučit určitou roli, aniž by porozuměli jejímu významu a tomu, co ji činí živoucí. Proto někdy nemusí být náš takzvaný "duchovní" život ničím jiným, než sprostým kopírováním vytříbeného duchovního učení.

Neustálá přítomnost milované ženy v našem životě se však může stát tím neomylným, co nás nutí dostat se ven z této role, abychom tak vstoupili do přítomnosti.

Vybrané aspekty ženské sexuality pohledem tantrického systému a způsoby, jak v sobě ženy mohou znovu probudit přirozenost, harmonii a zdraví a jak mohou proměnit svůj sexuální potenciál v nástroj duchovního sebepoznání a vývoje.

Praktické návody a informace k úvodním prvkům dobrodružství, které objevování rozměrů ženské sexuality jistě představuje.

Uctívání ženy

Když jogín potká krásnou ženu s neuvěřitelně harmonickým tělem, nejprve v ní musí zřít mě, Lakšmí. Ve vitálním dechu oné ženy (práně) musí spatřovat Slunce a v její duši vidět odraz Nejvyššího Já (Átman).

Její krása a šarm musí být vnímány jako nebeský oheň a současně muž musí obdařenou ženu vždy vnímat sjednocenou se mnou, velkou Bohyní!

Menstruační tekutina je bohatstvím těla, kterým by v žádném případě nemělo být plýtváno. Běžný cyklus ženy nemusí nezbytně obsahovat měsíční krvácení.

Postupným zvyšováním harmonie a duchovnosti ženské struktury se měsíční cykly ženy harmonizují se subtilními makro-kosmickými cykly tak, že měsíční krvácení může zmizet.

Harmonická erotická interakce mezi mužem a ženou má blahodárný vliv na všechny oblasti lidské činnosti. Skutečné harmonie však nelze dosáhnout bez naprosté kontroly sexuálního potenciálu, která předpokládá u žen plnou sublimaci menstruace.

Proto také muži, kteří touží po intenzivní transformaci, všestranném posílení osobnosti a všech dalších výhodách, které přináší tantrické milování, dosáhnou toho všeho mnohem snadněji, budou-li se milovat s ženami, které již ovládají plnou kontrolu sexuálního potenciálu.

Podle mnoha současných studií nedokáže až 75 % žen při běžném milování dosáhnout vaginálního orgasmu. U mladých žen je přitom toto procento ještě vyšší. Jak je to možné? Nečekali bychom snad ve věku informačních technologií, kdy jsou nám rady na zlepšení milostného života dostupné na jedno kliknutí myši, spíše opačný trend? Pojďme se společně podívat na některé překážky, které nám ženám nedovolují vést skutečně naplňující milostný život.

Jóga a ženy

Ženy často nemají ani ponětí o dědictví, kterým je příroda vybavila. Jejich odkazem je ohromný potenciál energie, který je pro duchovní život naprosto nezbytný.

Tento receptivní ženský potenciál je z nedostatku zkušeností často podceňován a bývá brán na lehkou váhu.

Vyšší tělesná hmotnost a harmonicky rozvinuté tělo jsou zdrojem mnohem většího štěstí a zvyšují kvalitu mileneckého života. Jeden z nejrespektovanějších světových vědců rozvinul nedávno teorii, podle níž jsou lidé harmonicky rozvinutí mnohem šťastnější než ti "hubení".

Byliny a sexualita (ženy)

Svět rostlin často představuje nečekaná a překvapující podobenství s lidským vesmírem. Díky tomu se ukazují přírodní terapie tak účinné. To je důvod, proč se nádherné citové prožitky zvyšují v pozemském květinovém ráji.

Nejen toto je nám společné se zeleným rájem. Také jsou to archetypy, díky nimž se lidské bytosti a rostliny stanou často jedinou bytostí - krásnou, blahodárnou, ztělesněním kosmické harmonie na zemi.

NAHORU