Zatímco si čte tyto řádky, bude se nevědomá žena cítit napadena a bude odsuzovat jejich autora, ignorujíc moudrost sdělení, nebo se může cítit zasažena, nalezne sama sebe v některém z těchto popisů a pak, naplněná aspirací, započne své zasvěcení, aby se stala skvělou Šakti a naplnila takto svůj životní osud.

Přidat komentář

Mnozí z nás se mohou nazpaměť naučit určitou roli, aniž by porozuměli jejímu významu a tomu, co ji činí živoucí. Proto někdy nemusí být náš takzvaný "duchovní" život ničím jiným, než sprostým kopírováním vytříbeného duchovního učení.

Neustálá přítomnost milované ženy v našem životě se však může stát tím neomylným, co nás nutí dostat se ven z této role, abychom tak vstoupili do přítomnosti.

Přidat komentář

Vybrané aspekty ženské sexuality pohledem tantrického systému a způsoby, jak v sobě ženy mohou znovu probudit přirozenost, harmonii a zdraví a jak mohou proměnit svůj sexuální potenciál v nástroj duchovního sebepoznání a vývoje.

Praktické návody a informace k úvodním prvkům dobrodružství, které objevování rozměrů ženské sexuality jistě představuje.

Přidat komentář

Uctívání ženy

Když jogín potká krásnou ženu s neuvěřitelně harmonickým tělem, nejprve v ní musí zřít mě, Lakšmí. Ve vitálním dechu oné ženy (práně) musí spatřovat Slunce a v její duši vidět odraz Nejvyššího Já (Átman).

Její krása a šarm musí být vnímány jako nebeský oheň a současně muž musí obdařenou ženu vždy vnímat sjednocenou se mnou, velkou Bohyní!

Přidat komentář

Menstruační tekutina je bohatstvím těla, kterým by v žádném případě nemělo být plýtváno. Běžný cyklus ženy nemusí nezbytně obsahovat měsíční krvácení.

Postupným zvyšováním harmonie a duchovnosti ženské struktury se měsíční cykly ženy harmonizují se subtilními makro-kosmickými cykly tak, že měsíční krvácení může zmizet.

Přidat komentář

Harmonická erotická interakce mezi mužem a ženou má blahodárný vliv na všechny oblasti lidské činnosti. Skutečné harmonie však nelze dosáhnout bez naprosté kontroly sexuálního potenciálu, která předpokládá u žen plnou sublimaci menstruace.

Proto také muži, kteří touží po intenzivní transformaci, všestranném posílení osobnosti a všech dalších výhodách, které přináší tantrické milování, dosáhnou toho všeho mnohem snadněji, budou-li se milovat s ženami, které již ovládají plnou kontrolu sexuálního potenciálu.

Přidat komentář

Jóga a ženy

Ženy často nemají ani ponětí o dědictví, kterým je příroda vybavila. Jejich odkazem je ohromný potenciál energie, který je pro duchovní život naprosto nezbytný.

Tento receptivní ženský potenciál je z nedostatku zkušeností často podceňován a bývá brán na lehkou váhu.

Přidat komentář

Vyšší tělesná hmotnost a harmonicky rozvinuté tělo jsou zdrojem mnohem většího štěstí a zvyšují kvalitu mileneckého života. Jeden z nejrespektovanějších světových vědců rozvinul nedávno teorii, podle níž jsou lidé harmonicky rozvinutí mnohem šťastnější než ti "hubení".

Přidat komentář

Byliny a sexualita (ženy)

Svět rostlin často představuje nečekaná a překvapující podobenství s lidským vesmírem. Díky tomu se ukazují přírodní terapie tak účinné. To je důvod, proč se nádherné citové prožitky zvyšují v pozemském květinovém ráji.

Nejen toto je nám společné se zeleným rájem. Také jsou to archetypy, díky nimž se lidské bytosti a rostliny stanou často jedinou bytostí - krásnou, blahodárnou, ztělesněním kosmické harmonie na zemi.

Přidat komentář

Tajemství ženské sexuality (1)

Východní model je v oblasti erotiky na daleko vyspělejší úrovni než západní, i když je těžké pro mnohé toto přiznat.

Zatímco totiž východní tradice klade důraz více na "umění lásky v ložnici" a snaží se o prožití delšího, rozsáhlejšího a intenzivnějšího orgasmu, západní svět má tendenci dostat se nejdříve k ejakulaci.

Přidat komentář
NAHORU