Šiva Kiratardžuna je podoba Šivy, v níž se zjevuje svému oddanému duchovnímu žáku a uctívači Ardžunovi, jako zkušený lovec – Kirata. Tato Šivova podoba je popsaná ve výpravné básni Mahábhárata, v níž neobyčejně odvážný a silný hrdina, Ardžuna, ochránce sil dobra, přijal přímo od Šivy božský ochranný symbol pašupata, který mu dává nepřemožitelnost vůči zlu. Proto je také podoba Šivy, v níž udílí Ardžunovi symbol nepřemožitelnosti, v hinduistické tradici rovněž zvaná Ardžunanugrahamurti.

Přidat komentář

Podle mnoha současných studií nedokáže až 75 % žen při běžném milování dosáhnout vaginálního orgasmu. U mladých žen je přitom toto procento ještě vyšší. Jak je to možné? Nečekali bychom snad ve věku informačních technologií, kdy jsou nám rady na zlepšení milostného života dostupné na jedno kliknutí myši, spíše opačný trend? Pojďme se společně podívat na některé překážky, které nám ženám nedovolují vést skutečně naplňující milostný život.

Přidat komentář

Mluvit o lásce současně znamená (díky subtilním rezonancím, které to spouští) tajuplným způsobem milovat.

Všechny velké duchovní tradice lidstva kladou důraz na vzájemnou lásku. „Miluj bližního svého jako sebe samého“, říká Ježíš. Pokud může opravdová a úplná víra hýbat horami, pak nekonečná láska dokáže stejné hory nechat pominout, obejít, proniknout je či prorazit.

Východní moudrost tvrdí, že: „Když je láska nekonečná, nemožné je snadno možné“, avšak tantrická tradice k tomu dodává: „Láska bez pravdy je jako voda v řece bez břehů“.

Přidat komentář

Pataňdžaliho krijájóga je založena na praktickém ověřování postupného experimentování, je to cesta vývoje, která následuje přirozené fáze evoluce popsané v sútrách. Není to jen určitý styl jógy nebo specializovaná množina jógových metod zamýšlených k získání specifických výsledků.

Skutečná krijájóga může být sama o sobě považována za základní mechanismus duchovní praxe bez jakýchkoliv omezujících cílů, podobně jako manuál principů termodynamiky může být základem, s jehož pomocí může být sestrojen libovolný typ motoru.

Přidat komentář

Rady plné moudrosti pro tebe

Nestačí jen existovat: žijte blahodárným, hlubokým, harmonickým, čistým, intenzivním, láskyplným a povzneseným způsobem a neustále se snažte, aby váš život měl božský smysl a byl božsky integrován.

Nestačí se jen dotýkat: hluboce si rovněž přejte skutečně vnímat lidskou bytost nebo tvora, které se hluboce, empaticky, intuitivně, energeticky na jemnohmotné úrovni a dokonce telepaticky dotýkáte...

Přidat komentář

Skrytý význam nahoty

V některých duchovních tradicích je úplná ženská nahota považována za impozantní a hluboce úchvatnou a má se za to, že odhaluje určitá hluboká tajemství vesmíru.

Ten, kdo s úctou, zbožňováním a transfigurací kontempluje vitální, harmonickou, smyslnou a krásnou ženu, může prostřednictvím jejího nahého těla pociťovat euforické rozpínání se do nekonečna a rozšiřovat své vědomí od konečného k nekonečnému. Může si takto prostřednictvím záhadných osvěcujících záblesků intuice uvědomit, že fascinující nahé ženské tělo nepopsatelným způsobem zrcadlí záhadnou propastnost a nekonečnost, kterou je a vždy bude Bůh Otec.

Přidat komentář

Speciální meditace, které exemplifikují, tedy zprostředkovávají vzorovou ukázku různých Božích atributů, představují duchovní poklady, která nám pomáhají vnímat a lépe chápat tajuplnou povahu Boha. Metodickým prohlubováním těchto meditací jednoduchým a dostupným způsobem účinně urychlujeme svůj duchovní růst.

Atribut je obecně vzato charakteristika, příznak či rozlišovací prvek, ať už nějaké bytosti, nebo nějakého jevu, věci či tajuplné a nedozírné reality Boha Otce. Atribut můžeme považovat za základní, pokud definuje určitou kvalitu, bez níž by daný jev, bytost či objekt nemohl existovat ani by nemohl být stvořen. Například rozum a inteligence jsou základními atributy člověka, kdežto jeho barva kůže základní atribut nepředstavuje.

Přidat komentář

Nejvyšší vědomí prostupuje vším

Na základě své vyspělé praxe, díky které odhalili mnoho mimořádných tajemství o povaze vědomí, a na základě tisícileté kolektivní zkušenosti, dospěli jogíni k závěru, že ve stvořeném světě vše sdílí na úrovni své nejhlubší podstaty tutéž esenciální substanci, totéž super-obrovské božské Vědomí, které prostupuje naprosto vším a které je v určité proporci přítomné i v každém člověku.

Ve svém základě vše sdílí stejnou podstatu, stejné Vědomí, stejnou sílu, která se následně rozvijí do mnoha tzv. druhotných sil, jež se v rozličných podobách a v rozličných fázích svého rozvoje dále ve Stvoření manifestují. 

Přidat komentář

S jistotou můžeme říci, že tantrajóga je pro naši současnou dobu, kdy jsou duchovní hodnoty často nahrazovány nevědomostí a veskrze materialistickou orientací, jeden z nejvhodnějších duchovních přístupů. Tantra je totiž specifický duchovní systém, v jehož kořenech stojí stejné základní principy, na nichž jsou vystavěny i základy současné vědy, který však současně v sobě harmonicky a koherentně s úspěchem integruje nejvyšší duchovní ideály.

Tantrajóga je také životní filozofií, ve které je každá teorie podrobena ověření přímou zkušeností a uvědomováním, což je velmi účinná a skutečně transformační kombinace.

Přidat komentář

Dhumavati je spjatá se vším, co nám v životě zastírá a zahrazuje „objektivní cestu“, kterou si přejeme jít. Musíme si však také uvědomit, že to, co nám překáží a brání jít v určitém směru, nám může zároveň otevírat jiný a probouzet v nás odlišné mimořádné síly a latentní energie.

Z tohoto úhlu pohledu lze zdánlivě paradoxně říci, že Dhumavati je ta pravá životní příležitost, přicházející pod rouškou nezdaru.

Přidat komentář
NAHORU