Původ jógy

Indická civilizace může být považována za nejstarší přetrvávající civilizaci na světě. Její současné problémy by nám neměly zastínit pohled na její výjimečnou minulost a na učení, které nám nabízí.

Cvičenci jógy mohou mít užitek hlavně z indického dlouholetého experimentování se životem, zvláště v oblasti mystérií mysli. Indická civilizace byla domovem pro velké filozofy a duchovní mistry, kteří svým věděním pokrývají odpovědi na otázky, které jsou dnes stejně tak aktuální jako před tisíci lety.

O co svojí praxí usilují jogíni?

Vplývání, které je naplněním BYTÍ, je zázrakem člověka: Nemůžete být zamilovaní, aniž byste toužili být láskou samotnou, nemůžete se stát moudrým, aniž byste chtěli jako Buddha být moudrostí samotnou. Nemůžete být básníkem, aniž byste se chtěli stát poezií samotnou.

A tedy konečně: nemůžete být jogínem, aniž byste se chtěli stát jógou samotnou...

Stává se vám často, že se jako posedlí zaobíráte různými černými scénáři možného vyústění chodu věcí ve vašem životě? Je vám zatěžko smýšlet o sobě či o ostatních v dobrém? Býváte často ve stresu, trpíte úzkostí nebo vás trápí deprese?

Možná jste si vypěstovali závislost na negativním myšlení.

Přehled a vysvětlující komentáře k nejdůležitějším astrologickým momentům v roce.

Periodické momenty Šivovy noci, období vlivu velké kosmické mocnosti Tripury Sundari, úplňky a každoroční hiáty, Mahašivaratri a další důležité momenty, kterých by si každý jogín či tantrik měl být vědom.

Aniž bychom si to uvědomovali, rezonance dluhu jsou dnes přítomné všude kolem nás. V podstatě celá současná světová ekonomika je založena na dluhu.

Od roku 1971, kdy USA zrušily zlatý standard, není naprostá většina peněz ve světovém oběhu kryta zlatem, ale nějakým způsobem zajištění  a jsou ve skutečnosti dluhem.

Mahašivaratri, tato hluboce mysteriózní a svatá noc se blíží. Snažme se ji i my prožít, jako jednu z nejdůležitějších duchovních událostí našeho života.

Přinejmenším si připomínejme v každé chvíli této noci, že naším základním cílem v tomto životě je uskutečnit Boží TADY a TEĎ a s vroucím srdcem plným lásky se přiblížit Šivovi.

Krize

Měli bychom také vědět, že překonání krizového okamžiku umožňuje v naší mysli stanovení určitého „zásadního momentu“. Každá překonaná krize tak předjímá hlubokou transformaci a odhaluje nám realitu v často úplně novém světle, umožňuje zdárně překonat různé naše limity a omezení.

Kdykoliv úspěšně projdeme nějakou krizí, můžeme skutečně říci, že už nejsme úplně stejní, ale že jsme se hluboce transformovali.

Ášram není jen prostorem mezi nějakými stěnami, ale místem, kde se potkávají srdce. Je rovněž výsadním místem, kde lidé nalézají útočiště, aby vyhráli boj se svými vlastními nižšími sklony.

Není jen nějakou stavbou, ale představuje především postoj vůči vnitřní evoluci. Je zvláštním místem, v němž lidé dostávají šanci vypořádat se se svým osudem k lepšímu a kde mají vhodné podmínky ke zvládnutí tak těžkého úkolu.

Probuzení kundaliní

"Čas změnil svoji povahu. Když onen oheň projížděl míchou a stoupal do špičky hlavy, čas se zastavil, v té chvíli skončil. Odešel jsem mimo čas. Na druhou stranu intenzita života byla tak silná, že následující den jsem prožil jako staletý."

Mimořádné autentické svědectví západního jogína.

Sekta nebo duchovní cesta?

Problematika sekt představuje v současnosti značně složitý a rozporuplný společenský fenomén, pro který jsou však charakteristické určité společné rysy, jenž si zde nyní představíme a porovnáme je s charakteristikami tradičního systému jógy. Podle  encyklopedického slovníku Larousse je sekta „skupinou osob, které vyznávají shodnou doktrínu (jako např. epikurejci), nebo skupinou lidí tvořících náboženské společenství (jako jsou např. adventisté)“.

Ohledně jógy Larousse uvádí, že se jedná o: „tradiční filozofický systém, jak teoretický tak praktický, pocházející původně z Indie, který doporučuje kontemplaci, úplnou nehybnost, extázi a asketickou praxi za účelem vysvobození individuálního Já od strastí materiálního života a spojení s Božstvím (Bohem)“.

NAHORU