Jógu dnes vyhledává stále větší a větší množství zájemců. Lidé ji cvičí, aby se udrželi v kondici, aby obnovili své zdraví, dosáhli rovnováhy a harmonie na emoční úrovni, nebo aby zdokonalili svoji mentální výkonnost a začali lépe poznávat svůj fascinující vnitřní svět.

Úspěch jógy na Západě je přitom založen na hluboké tisícileté tradici tohoto systému. Jóga je skutečnou vědou, detailně popsanou v tisících různých pojednáních. 

Pro západní mysl je mnohdy obtížné dešifrovat jazyk jógy a jiných duchovních cest. Ve změti symbolů a metafor se snadno ztratí jak iniciovaní lidé, tak (mnohem snadněji) i ti nezasvěcení.

Skrytým klíčem, který otevírá všechna tajemství a skryté významy, je princip (okultní) Rezonance.

Úvod ke cvičení ásan

Existuje dokonalá shoda mezi čakrami člověka, které se nachází v mikrokosmu subtilního těla, a mezi vnějšími nesmírnými čakrami makrokosmu. Vše, co existuje v makrokosmu, existuje současně i v nás, a to, co neexistuje uvnitř nás, nemůže existovat ani v makrokosmu – to je zákon shody.

Ovšemže zatímco na úrovni makrokosmu jsou všechna silová centra dokonale energetizována nekonečnou silou, v mikrokosmu mohou být často skoro nečinná a nacházet se pouze v latentním stavu.

Modulovaná vibrace a praxe jógy

Antickou ilustraci stejného rezonačního principu lze nalézt v esoterické práci Smaragdová deska:

„Vše co je pod je jako vše co je nad a vše co je nad je jako vše co je pod, aby byl dokončen zázrak celku.“ Jinými slovy, Hermes Trismegistos nám odhaluje toto základní tajemství Vesmíru, které umožňuje, aby část byla odrážena v celku a celek byl odrážen v části...

Cvičit jógu znamená vědomě se rozhodnout pro zrychlený osobnostní a duchovní vývoj. Přesto mnoho aspirantů praktikuje jógu pouze povrchně. Mají za to, že k jejich hluboké proměně stačí, když budou cvičit pozice hathajógy, a doufají, že se tak rychle uzdraví a pročistí díky energiím, které v nich v pozicích obíhají.

To je ale velký omyl. I když jsou díky cvičení ásan naše vitální síly skutečně značně dynamizovány, bez řádného uvědomování souvisejících jevů, které se během duchovní praxe odehrávají v našem vnitřním univerzu, jsou účinky ásan na naše tělo, psychiku a mysl značně oslabeny a je zapotřebí mnohem více času, než se konkrétně projeví i na hmotné úrovni.

Dech je nepostradatelnou podmínkou života. Díky němu v naší bytosti zachycujeme a také shromažďujeme základní vitální energii, nazývanou v józe prána.

Přitom čím více se nám podaří učinit dýchací proces vědomým, tím více se přiblížíme samotnému zdroji univerzálního života. 

Odpoutaným, velmi pozorným a bdělým pozorováním všech událostí, které se odehrávají v nás i v našem prostředí, si budeme stále hlouběji uvědomovat sami sebe a okolní realitu.

Naše schopnost uvědomování se tak bude postupně prohlubovat a zjemňovat, a dokáže pojmout stále více bytostnějších a také subtilnějších aspektů. Budeme tak moci překročit svět zdání a obsáhnout svým expandujícím vědomím stále širší výseč reality. 

Čím více pokročíme na duchovní cestě, tím více se také prohlubuje naše schopnost rozhostit v sobě vnitřní mír, který se bude zrcadlit i navenek. Spousta lidí je hlučných jen proto, aby upoutali pozornost. Mluví nahlas, zvučně se smějí, s rámusem otevírají a zavírají dveře, prostě působí spoustu hluku, jen aby neunikli sluchu lidí v okolí.

Takové chování je však často známkou průměrnosti a neschopnosti zaměřovat se do svého nitra. 

Systém čaker vychází z prastaré moudrosti tantrajógy, ze které později vzešla hathajóga a kundaliníjóga. Probuzení čaker a vzestup kundaliní šakti tvoří v těchto tradicích základ veškeré praxe.

Tajemství dobrého zdraví, duchovního i duševního růstu, ba dokonce dosažení určitých nadpřirozených schopností spočívá v harmonickém probuzení čaker, čistotě, vitalitě a proudění sil skrze naše nádí.

Surja Namaskara (tzv. „pozdrav slunce“) je velmi dostupné a zároveň snadno osvojitelné tradiční cvičení jógy. Poskytuje aspirantům hluboce blahodárné účinky, spojené s obsáhlou dynamizací celé bytosti a s probuzením a harmonickým rozšířením solárního aspektu (Ha, + , jang) v člověku, který toto cvičení praktikuje.

NAHORU