Hlubokému smyslu sexuální jógy nemůžeme porozumět pokud neporozumíme základním principům tantry a taoismu. Taoistická doktrína je založena na myšlence nezasahování (WU-WEJ) do TAO (toku přírody). Je to "člověk-ve-hlubokém-a-vědomém-vztahu-se-svým-okolím".

Tato vize otevírá smysly a takto odhaluje kontemplativní stránku sexuální zkušenosti. To se nazývá dhjánou v tantře. Jak tantrická jóga tak taoistická jóga zdůrazňují důležitost ovládání dechu, protože rytmus dýchání určuje rozšiřování vnímání. Klíčová důležitost dýchání je jedním z důležitých klíčů k porozumění tomuto přístupu.

Uvědomil jsem si, že by bylo scestné plýtvat energií a ztrácet čas potlačováním sexuální energie, když je mnohem inteligentnější a prospěšnější počínat si podobně jako v bojových uměních, která využívají sílu protivníka, a využít tak prospěšně a tvořivě tyto síly k probuzení vyšších aspektů bytosti a k urychlení duchovní evoluce.

Mám za to, že v době, pro kterou je sexualita jedním z hlavních předmětů zájmu, je tantrajóga přesně to, co moderní člověk potřebuje.

Na přání návštěvníků Tantra Festivalu 2012 uveřejňujeme jako dárek plné znění přednášky Adiny Stoianové, kterou na festivalu prezentoval Josse Helman.

Mimořádná hodnota této práce spočívá především v tom, že účinným způsobem spojuje poznatky partnerské psychologie, neurologie a biochemie se starobylým učením tantry.

Cesta sebepoznání, odhalení našeho Já, je fascinujícím dobrodružstvím, výpravou plnou zážitků, kterou můžeme podstoupit o samotě či jinak. Duchovní transformace v rámci páru je však mnohem rychlejší a efektivnější cestou.

Stoupat k vrcholům dokonalosti společně s milovanou bytostí se zdá být dokonce přirozenější, protože všichni vedle tohoto nejvyššího cíle současně toužíme po naplnění naší potřeby lásky.

Co je (a co není) tantra

Pomocí tantry získáváme dětskou nevinnost a znovu se učíme, jak si hrát s tím, koho milujeme, bez plánování a organizování, jelikož to kazí naši hru a odtrhuje nás od prožívání přítomného okamžiku.

Naprosté přijetí všeho, co se odehrává, předpokládá probuzenou duši. Milenci na této cestě mohou nalézt sami sebe a odhalit, jací skutečně jsou.

V dnešní době existuje mnoho zavádějících cest v oblasti duchovna. Stejně jako lze najít mnoho kurzů jógy, v nichž lidé cvičí, aniž by zapojili mysl a svoji schopnost soustředění, což je zásadní moment pro vznik jemných, subtilních účinků působících na hluboké složky naší bytosti, tak existují i kurzy tantry bez lásky.

Všichni dobře víme, jaké je to na začátku nového vztahu. Známe tu opojnou intenzitu a závrať, kdy jsme k sobě vzájemně mocně přitahováni, naše srdce jsou otevřena dokořán a pociťujeme silný erotický náboj a bezpodmínečnou lásku.

Právě to je okamžik, kdy se polarita ve vztahu ukazuje ve svém největším lesku… avšak pouze pro vnějšího pozorovatele. Pro oba zamilované jsou mechanismy polarity zcela přehlušeny nádhernými účinky této hry, která jim tak vlastně dovedně skrývá samotný zdroj a „motor“ jejich vzájemné vášně a přitažlivosti.

Nutností na cestě k čisté milenecké lásce je porozumět našim obvyklým chybám, kterých se dopouštíme v „běžném“ či „konvenčním“ páru. Takovýto vztah je od počátku často odsouzen k nezdaru.

Tím, že si budeme své chyby více uvědomovat, můžeme časem vytvořit dokonalé pouto lásky, založené na těch nejvyšších ideálech...

Plná kontrola sexuálního potenciálu spočívá v oddělení prožitku orgasmu (který má vysokou duchovní hodnotu) od ejakulace u muže a jevu ochabnutí u ženy (které jsou provázeny ztrátou energie a následnou otupělostí) a jejich trvalém vyloučení ze života páru.

Hmotný sexuální potenciál (přítomný u muže v podobě spermatu a u ženy ve formě sexuální výměšků, ale také menstruační krve) je transmutován na energii a následně díky jevu sublimace, již ve formě energie, směřován do vyšších pater bytosti (např. na citovou, mentální či duchovní úroveň).

Mnozí považují žárlivost za špatnou věc, ale přitom si stále myslí, že z lidského hlediska se jedná, pokud nepřekračuje hranice, o běžnou záležitost. Někteří ji považují dokonce za důkaz lásky.

A čím větší žárlivost, tím větší láska, jak se mylně domnívají...

NAHORU