...Zasvěcený muž bude číst pozorně, ve vnitřním tichu, bude zkoumat tato poselství a zřetelně analyzuje své nitro, aby identifikoval oblasti na kterých ještě musí pracovat. Současně si vytvoří plán budoucích transformací a do tohoto procesu objasňování a sebeanalýzy zahrne i svoji milenku...

Text je převzat z konference „Vztah v duchovním páru“ Mihaie a Adiny Stoianových, která se uskutečnila v roce 2006 na duchovním táboře v Costinesti, Rumunsko.

Láska má v dosažení sexuální kontinence esenciální roli. Ona je tím plamenem, který přeměňuje olovo ve zlato.

Je výchozím bodem, zasvěceným putováním i cílem všech, kteří si zvolili cestu povzneseného Erosu. Pouze skrze úplné a bezpodmínečné odevzdání se lásce nabývá sexuální kontinence duchovních hodnot.

Tantrismus a neotantrismus

V rozporu s populární představou neexistuje žádná zkratka k duchovní realizaci. Blaženost a svoboda se dosahují jenom vítězstvím nad sebou samým.

Žádná droga, žádný elektronický přístroj ani sexuální cvičení nemůžou za nás uskutečnit tento vznešený úkol vlastní transcendence...

Byliny a sexualita (muži)

Moudré požívání určitých bylin může být reálnou pomocí pro ty, kteří si přejí lépe poznat vlastní sexuální povahu a začlenit tuto tajemnou sílu (takovým trapným způsobem popíranou a posuzovanou v současné době) do zasloužené duchovnosti.

Byliny působí jako opravdové katalyzátory, které urychlují určité procesy opětné energetické aktivace a uvědomování si jejich přítomnosti v lidské bytosti.

Prvními kroky bylo úplné odstranění všeho, co nebylo spontánní v mém chování. Ze začátku to bylo velice obtížné, jelikož jsem se ztotožňoval se vším, co bylo ve mně mechanické! Ptal jsem se, co ze mě pak bude.

Zjistil jsem, že jsem byl člověk, který neuměl být přirozený a který si vytvořil umělou masku pro všechny životní situace, které jsem si sám představoval...

Mužské tělo má tendenci rychle spotřebovávat energetické rezervy, takže je nutné ji systematicky doplňovat.

Zájem o stravu však neznamená, že si vybíráme ta nejdelikátnější jídla, anebo že s kalkulačkou v ruce budeme pilně dávkovat kalorie a jiné elementy...

...sledovala jsem ho ohromena, jak dokáže proměnit velkou lásku v hněv, dva přátele ve tři nepřátele, náhodné slovo v báseň...

NAHORU