a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ÁČÁRJA

Áčárja v sanskrtu znamená profesor nebo duchovní mistr. Tímto pojmem byl označován duchovní mistr schopný nejen pochopit duchovní filozofické systémy, ale i přímo „uskutečnit“ základní pravdy, které tyto obsahují. Velký počet mudrců, velkých jogínů nebo svatých dostali na východě tento titul, kterým si doplnili jistým způsobem své předchozí jméno. Např. Šankaráčárja, pro Šankaru.

ADITI

Prostor bez hranic, nekonečno. Vědomí bytosti v samádhi, rozšiřované do nekonečna. V některých textech je aditi považováno za matku solárních bohů (dévů).

ADŽAPA

Bezděčné opakování nebo vyslovování mantry či sakrální formule, která umožňuje naladění rezonance s božskostí při dýchání. Podle učení hathajógy je specifický střídavý zvuk dýchání (nádech a výdech) živé bytosti nevědomou prosbou k božskosti, tímto zvukem je proslulá mantra (so-ham) „on (Božství) jsem já“, nebo občas ham-sá „ já jsem on (Božství)“.

AGNI

„Oheň“ – jeden z nejstarodávnějších a nejposvátnějších aspektů uctívaných hinduisty. Na nebi nalezneme agni ve formě slunce, ve vzduchu v podobě blesku a na zemi jako hořící oheň. Ve Védách představuje agni zosobněné božstvo, jemuž je zasvěceno množství hymnů. V lidské bytosti je spalující a teplou subtilní energií.

AHAMKÁRA

V sanskrtu doslova znamená „ten, kdo vytváří nižší já“. Fakticky je to ego či princip individualizace. Ve filosofii sánkhji se na ahamkáru pohlíží jako na jednu z osmi prvotních vývojnic (projevených aspektů) přírody, která jako taková podporuje všechny subtilní kategorie, vibrace, umožňující projev a vývoj (tattvy). Avšak nejčastěji označuje prostě a jednoduše iluzi já, či jinak řečeno omezující (a z hlediska toho, kdo jej překonal politováníhodný) pocit, že jsme individuální myslí a tělem.

AHIMSA

Slovo ahimsa tvoří hláska „a“, která je zápornou předponou „ne“, a podstatné jméno „himsa“, které znamená „zabití“ anebo „násilí“. Ahimsa je však více než jen příkaz nezabíjet, obsahuje širší pozitivní význam, jenž zahrnuje lásku. Tato láska pojímá veškeré tvorstvo, neboť všichni jsme dětmi téhož nebeského Otce – Boha.

ÁKÁŠA

Základní subtilní element, který objevili moudří jogíni před tisíci let jako pronikající vším. V některých tajných textech je považován za prostorový éter, který obsahuje a věrně nahrává vše. Na východě je ákáša neboli všeobsahující éter nejsubtilnější ze všech pěti subtilních elementů.

AKŠARA

V sanskrtu znamená „nezměnitelný“. Nezničitelný, věčný, pojem, který slouží k označení brahman, nejvyššího absolutna.

AKŠÓBIA

Spisovně znamená „nepohyblivý“ nebo „stálý“. Pojem, kterým označuje Buddha vybranou část země - ráj nazývaný Abhiráti nacházející se na východě vesmíru. V Buddhismu slovo ráj neoznačuje geografické místo, ale vyšší stav vědomí a specifické vibrace. Čtyři hlavní světové strany spojované různými Buddhy mají symbolický a ikonografický význam (čisté země).

ALTRUISMUS

Pojem altruismus jako první použil Auguste Comte pro označení nezištné péče o dobro bližního. Altruismus vychází z přirozenosti, ale může být i výsledkem úvahy. U živočichů stejného druhu bylo vypozorováno přirozeně altruistické chování.

NAHORU