Duchovní škola Rezonance z. s. je nezávislým, nevýdělečným a nepolitickým spolkem, který není součástí žádné náboženské či politické skupiny a veškeré jeho aktivity jsou zcela založeny na dobrovolné práci studentů a instruktorů této školy na základě principů karmajógy.

Rezonance byla založena v roce 2001 Ing. Eduardem Seleou. Duchovní škola Rezonance je nezávislým členem mezinárodní federace jógy a meditace Atman.

 

PROČ KURZY DUCHOVNÍ ŠKOLY REZONANCE?
Přečíst celé +

PROČ KURZY DUCHOVNÍ ŠKOLY REZONANCE?

21 důvodů, proč navštěvovat Duchovní školu Rezonance.

OJEDINĚLÉ ASPEKTY PŘEDÁVANÉ NAUKY
Přečíst celé +

OJEDINĚLÉ ASPEKTY PŘEDÁVANÉ NAUKY

Základní principy, techniky a zasvěcení, které jsou součástí výuky jógy a tantry.

GREGORIAN BIVOLARU – ŽIVOTOPIS
Přečíst celé +

GREGORIAN BIVOLARU – ŽIVOTOPIS

Autor kurzu jógy a zakladatel Duchovní školy MISA.

Učení a cíle

Jádro učení této školy zahrnuje podporu fyzické, mentální a duchovní úrovně studentů a aspirantů probouzením jejich skrytých vnitřních možností. Našim cílem je pomoci studentům prostřednictvím výuky, předávanými zkušenostmi a teoretickými informacemi stát se silnými, vědomými a zcela nezávislými jedinci, kteří dokáží ve svém vlastním životě rozpoznat hlubší smysl a poslání.

Následujeme tradiční a ucelené způsoby práce s duchovností a duchovní transformací s důrazem na opravdovou a autentickou hodnotu jógy, tantry a meditace. Věříme, že tradiční učení, pokud je aplikováno moudře a od srdce, může být nástrojem nepřetržité transformace i v moderní době.

Výuka je dostupná každému bez ohledu na věk, předchozí zkušenosti či absenci jakýchkoliv zkušeností. Kromě praktických cvičení obsahují lekce také teoretická učení z mnoha oblastí jógy či tantry. Jedná se o víceleté studium zaměřené na dosažení duchovních výšin, přičemž vždy je zdůrazňováno poznání získané na základě vlastní osobní zkušenosti, nikoliv studiem teorie, přestože i ta je na kurzech samozřejmě zastoupena.

Aspiranty jógy a tantry se nesnažíme odtrhnout od společnosti a uvrhnout je do odříkání či samoty. Naopak. Jsou povzbuzováni k tomu, aby žili moderním způsobem a své poznatky zužitkovali prakticky. Jóga a tantra se díky své univerzálnosti dokáží snadno adaptovat na dobu, ve které v současnosti žijeme, na její intenzitu, nestálé změny i nové výzvy.

Pravidelná duchovní praxe může dát vašemu životu nový, hluboký rozměr. Odkrývat ve svém nitru nebeské království znamená neustále vnímat sebe sama jako lásku a svobodu, navzdory vnějším podmínkám. Praxí jógy budete vrženi do proudu života, a jak bude váš vnitřní život rozkvétat, znenadání objevíte život úplně nový, který bude vyvěrat z vašich každodenních činností, až se vše stane dobrodružstvím. Žádné „všední činnosti" nemusí být v protikladu k duchovní transformaci. Pokud je děláme s duchovním zapojením a bdělostí, mohou se tyto běžné věci stát naší cestou k osvícení. K tomu vám Duchovní škola Rezonance nabízí pomocnou ruku a úplnou podporu.

Aktivity

Cílem Duchovní školy Rezonance je objektivním a srozumitelným způsobem přiblížit západnímu člověku původní autentické hodnoty jógy a tantry. K tomu, kromě celoročních kurzů, které jsou hlavní náplní naší výuky, zajišťujeme i doplňkové aktivity, jako různé podpůrné skupiny, semináře, festivaly či tábory, a to i s mezinárodní účastí.

 

 

NAHORU