Duchovní škola Rezonance z. s. je nezávislým, nevýdělečným a nepolitickým spolkem, který není součástí žádné náboženské či politické skupiny a veškeré jeho aktivity jsou zcela založeny na dobrovolné práci studentů a instruktorů této školy na základě principů karmajógy.

Rezonance byla založena v roce 2001 jako česká pobočka rumunské školy MISA (Movement for Spiritual Integration in Absolute) Ing. Eduardem Seleou, který je jedním z prvních žáků autora tohoto systému – Gregoriana Bivolaru. Jako všechny zahraniční pobočky školy MISA je i Duchovní škola Rezonance součástí mezinárodní federace jógy a meditace Atman.

 

PROČ KURZY DUCHOVNÍ ŠKOLY REZONANCE?
Přečíst celé +

PROČ KURZY DUCHOVNÍ ŠKOLY REZONANCE?

21 důvodů, proč navštěvovat Duchovní školu Rezonance.

OJEDINĚLÉ ASPEKTY PŘEDÁVANÉ NAUKY
Přečíst celé +

OJEDINĚLÉ ASPEKTY PŘEDÁVANÉ NAUKY

Základní principy, techniky a zasvěcení, které jsou součástí výuky jógy a tantry.

GREGORIAN BIVOLARU – ŽIVOTOPIS
Přečíst celé +

GREGORIAN BIVOLARU – ŽIVOTOPIS

Autor kurzu jógy a zakladatel Duchovní školy MISA.

Učení a cíle

Jádro učení této školy zahrnuje podporu fyzické, mentální a duchovní úrovně studentů a aspirantů probouzením jejich skrytých vnitřních možností. Našim cílem je pomoci studentům prostřednictvím výuky, předávanými zkušenostmi a teoretickými informacemi stát se silnými, vědomými a zcela nezávislými jedinci, kteří dokáží ve svém vlastním životě rozpoznat hlubší smysl a poslání.

Následujeme tradiční a ucelené způsoby práce s duchovností a duchovní transformací s důrazem na opravdovou a autentickou hodnotu jógy, tantry a meditace. Věříme, že tradiční učení, pokud je aplikováno moudře a od srdce, může být nástrojem nepřetržité transformace i v moderní době.

Výuka je dostupná každému bez ohledu na věk, předchozí zkušenosti či absenci jakýchkoliv zkušeností. Kromě praktických cvičení obsahují lekce také teoretická učení z mnoha oblastí jógy či tantry. Jedná se o víceleté studium zaměřené na dosažení duchovních výšin, přičemž vždy je zdůrazňováno poznání získané na základě vlastní osobní zkušenosti, nikoliv studiem teorie, přestože i ta je na kurzech samozřejmě zastoupena.

Aspiranty jógy a tantry se nesnažíme odtrhnout od společnosti a uvrhnout je do odříkání či samoty. Naopak. Jsou povzbuzováni k tomu, aby žili moderním způsobem a své poznatky zužitkovali prakticky. Jóga a tantra se díky své univerzálnosti dokáží snadno adaptovat na dobu, ve které v současnosti žijeme, na její intenzitu, nestálé změny i nové výzvy.

Pravidelná duchovní praxe může dát vašemu životu nový, hluboký rozměr. Odkrývat ve svém nitru nebeské království znamená neustále vnímat sebe sama jako lásku a svobodu, navzdory vnějším podmínkám. Praxí jógy budete vrženi do proudu života, a jak bude váš vnitřní život rozkvétat, znenadání objevíte život úplně nový, který bude vyvěrat z vašich každodenních činností, až se vše stane dobrodružstvím. Žádné „všední činnosti" nemusí být v protikladu k duchovní transformaci. Pokud je děláme s duchovním zapojením a bdělostí, mohou se tyto běžné věci stát naší cestou k osvícení. K tomu vám Duchovní škola Rezonance nabízí pomocnou ruku a úplnou podporu.

Aktivity

Cílem Duchovní školy Rezonance je objektivním a srozumitelným způsobem přiblížit západnímu člověku původní autentické hodnoty jógy a tantry. K tomu, kromě celoročních kurzů, které jsou hlavní náplní naší výuky, zajišťujeme i doplňkové aktivity, jako různé podpůrné skupiny, semináře, festivaly či tábory, a to i s mezinárodní účastí.

Zakladatel

Zakladatelem a duchovním mentorem rumunské školy MISA a současně Duchovní školy Rezonance je profesor jógy Gregorian Bivolaru. Grieg veřejně vyučuje jógu od roku 1971. Je realizovaným tantrickým mistrem, který díky své pokročilosti dosáhl vysoké reputace i v rámci mezinárodních jógových organizací.

Reference

Autor proslulé knihy Mystéria sexu - Alchymie extáze o škole MISA:

"Že je Tantra mocná síla pro politickou změnu je jasné z událostí v Rumunsku v posledních letech. Během pozdější části represivního Ceausescova komunistického režimu v 80. letech 20. století byla jóga posuzována jako nebezpečí pro stát a ti, kdo cvičili byli pronásledováni. Výsledkem byl nárůst zájmu, vedený hlavně Greorianem Bivolaru, který představil tantrickou výuku ve své jogínské škole bez ohledu na zatýkání, týrání a věznění. Kopie Sexuálních tajemství a dalších jogínských a tantrických publikací dostupné na západě byly pašovány do země, překládány, kopírovány a distribuovány. Studentské hnutí kvetlo. Jogínská organizace MISA, založená Bivolarem, začala rozšiřovat svou spirituální, apolitickou a ne-sektářskou informaci o tantře. Stala se undergroundovým hnutím s více než tisícem členů. V roce 1989 byl diktátor odstraněn a vláda se změnila.

Dnes je MISA, rumunská škola jógy a tantry, dobře zavedená, s více než dvacetipětitisíci pravidelnými praktikanty. Cílem tohoto hnutí je využití tantrické výuky k oživení a obnovení rumunského spirituálního a kulturního dědictví. Ačkoli je stále mnohými autoritami považováno za hrozbu, tantra si získala uznání a respekt v Rumunsku, minimálně po rozsáhlý počet zastánců."

Nik Douglas ve své knize z roku 1979 - Spiritual Sex: Secrets of Tantra from the Ice Age to the New Millenium,
Pocket Books/Simon and Schuster, New York, ISBN 0671537393.

NAHORU