AGNI

„Oheň“ – jeden z nejstarodávnějších a nejposvátnějších aspektů uctívaných hinduisty. Na nebi nalezneme agni ve formě slunce, ve vzduchu v podobě blesku a na zemi jako hořící oheň. Ve Védách představuje agni zosobněné božstvo, jemuž je zasvěceno množství hymnů. V lidské bytosti je spalující a teplou subtilní energií.

NAHORU