ANIMUS

Synonyma: ANIMA

Animus, „vnitřní muž“ a anima, „vnitřní žena“ představují nejniternější mužský a ženský ideál, odpovídající nejvyšší části duše (džívátman). Tak na ně pohlíží moderní esoterismus. V moderní psychologii odpovídají vnitřní muž a vnitřní žena dvěma základním archetypům popsaným Carlem Gustavem Jungem: animus a anima.

Když v sobě muž nebo žena probudí a plně si uvědomí tyto ústřední subtilní skutečnosti duše (džívátman), může snadno dosáhnout androgynního stavu. Tantra proto věnuje problematice vnitřního muže a vnitřní ženy velkou pozornost.

NAHORU