AVJAKTA

„Neprojevený“. Označuje to, co je latentní a skryté, to, co ještě nemá žádný tvar. Obecně avjakta znamená subtilní esenciální energii neboli manifestovanou přirozenost (prakrti), která zůstává vždy přítomná, a to i v případě absence veškerých projevů smyslového světa. Odpovídá řeckému pojmu arché.

NAHORU