BRAHMÁNDA

Spisovně „blaženost brahmanu“. Podle názoru Védánty, brahman je nejvyšším absolutním vědomím a čistou neomezenou věčnou blažeností, protože on je nad jakýmkoliv párem protikladů.

NAHORU