BRATRSTVÍ

Bratrství (latinsky „fraternitas“) je úzkým, bratrským spojením mezi osobami, kolektivy nebo národy, které sdílejí společné ideály a aspirace.

Bratrství je solidárním, přátelským a sympatickým spojením – které vždy zahrnuje i blahodárnou specifickou tajuplnou subtilně energetickou složku – jež vzniká spontánně a sílí mezi lidskými bytostmi, které jsou členy nějaké duchovní skupiny či komunity – jako jsou například lidé praktikující jógu.

Následkem skutečného bratrství vždy vzniká a udržuje se výrazné a nevýslovné citové pouto, které spojuje lidské bytosti, pociťující, že nejsou jen složkami nějaké harmonické skupiny, ale i členy jedné duchovní rodiny.

Být v intenzivním a hlubokém bratrském spojení s lidskými bytostmi, které tvoří součást duchovní skupiny, současně znamená „promísit“ harmonickým způsobem blahodárné subtilní energie existující ve vaší auře s blahodárnými subtilními energiemi, které existují v aurách ostatních členů bratrství, a tak uskutečnit skok, který vám umožní se spontánně dostat do stavu rezonance s různými blahodárnými energiemi existujícími v makrokosmu.

Mezi kvalitami, jimiž se vyznačuje stav pravého duchovního bratrství, připomínáme: přátelství, sympatii, lásku, altruismus, ochotu, soucit a solidaritu.

NAHORU