DIGAMBARA

„Oblečen/a pouze prostorem“, tedy nahý/á. Tímto termínem jsou popisovány určité božské síly (božstva) nebo i někteří jogíni a indičtí asketové a znamená dokonalé ovládnutí tvůrčího potenciálu a úplné osvobození od připoutanosti týkající se sexuality.

NAHORU