DUALITA

Lidské poznání znamená dualitu, božské poznání znamená jednotu (Annie Besantová).

Slovník vysvětluje tento pojem koexistencí dvou vzájemně se doplňujících principů, např. jin a jang, ženský a mužský, ale i těch vzájemně opačných, jako je dobro a zlo, krása a ošklivost, láska a nezájem apod.

Svět, v němž žijeme, je dokonalým vyjádřením naplno se projevující duality v kontrastu s božskou transcendencí, kdy jsou opačné principy vstřebány do jediného principu, jímž je čistá existence.

NAHORU